Meny

Var med och gör Sverige närmare tillsammans med Trafikverket

Var med och gör Sverige närmare tillsammans med Trafikverket
03 december 2018

Återvänd till din hemkommun, res bort till nya äventyr, gläds åt snabba hemleveranser och åk längs säkra färdvägar. Det är helhetstänk och framtiden i fokus när Trafikverket arbetar med Sveriges infrastruktur.

Trafikverket bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och har även ansvar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Malin Theorin Wallander, kommunikationsstrateg och ansvarig för Trafikverkets varumärke och Emil Adén, HR-strateg och ansvarig för Trafikverkets arbetsgivarprofilering, berättar om en arbetsplats där kompetens, ansvar och utmaningar ligger till grund för ett spännande arbetsklimat präglat av kollegialt stöd och stor utvecklingspotential.

Trafikverket i nytt ljus

Självklart känner man till Trafikverket och vet exakt vad de gör. Eller? För alltför många är Trafikverket en diffus myndighet som sysslar med körkort och vägar, menar Emil:

– Tyvärr har vi inte alltid varit tillräckligt tydliga med att kommunicera allt spännande som Trafikverket arbetar med och står för. Men det ska det bli ändring på.

– Vi ska helt enkelt tydliggöra våra spännande utmaningar och berätta om hur vi tar oss an dem, säger Malin.

Trafikverket är en nyckelspelare när det kommer till framkomlighet i Sverige. Tillsammans med politiker, andra myndigheter och även näringslivet arbetar man fram lösningar som framgångsrikt möter de allt högre krav som ställs på effektiv och hållbar infrastruktur.

– Utvecklingen går snabbt och nya frågor blir aktuella. Exempelvis behöver vi titta på hur infrastrukturen påverkas av att alltfler handlar på nätet, säger Malin.

Mycket viktigt uppdrag

Dagens samhälle är i behov av snabb och samtidigt hållbar transport av människor och gods. Sveriges nollvision – att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken, är en prioriterad fråga som visar tydliga resultat i statistiken. Sverige har nämligen lägst antal trafikolyckor i hela världen. Klimatet är en annan utmaning med högt ställda mål och Trafikverket bidrar både med satsningar så att viss överflyttning av gods kan ske från väg till järnväg och sjö samt att fler kan gå, cykla och åka kollektivt i städerna.

–Trafikverket ställer också krav på entreprenörerna i sina upphandlingar, exempelvis vilka drivmedel som bör användas, berättar Malin.

Ett givande arbetsklimat

Att Trafikverket har ett viktigt uppdrag råder det inga tvivel om, men hur är det att arbeta på en så ansvarsfylld arbetsplats? Malin och Emil är överens om att arbetsklimatet är kreativt, roligt och präglas av en stöttande kultur.

– Här får man stöd från alla håll, särskilt ledarskapet är stöttande snarare än hierarkiskt, berättar Malin.

Trafikverket är mån om sina medarbetare och friskvårdsbidrag och flexibilitet är en självklarhet.

– Det är en välkomnade och social arbetsmiljö. Vi har kul när vi arbetar för ett närmare samhälle, menar Emil.

Liv Lövendahl
Publicerad 03 december 2018

Fler Number One-artiklar

Nominerade
Spara artikel
Business Sweden ökar Sveriges attraktionskraft
Spara artikel
“Att ha en öppen dialog är a och o när det kommer till ledarskap”
2018-12-03

“Att ha en öppen dialog är a och o när det kommer till ledarskap”

Spara artikel
På E.ON får man vara med och förnya Sverige
2018-12-03

På E.ON får man vara med och förnya Sverige

Spara artikel
LRF Konsult – 100 år  av engagemang och kompetens
2019-02-07

LRF Konsult – 100 år av engagemang och kompetens

Spara artikel
Digitalt lärande  i vardagen på Systembolaget
2018-12-03

Digitalt lärande i vardagen på Systembolaget

Spara artikel
Titeln Årets innovatör gick till Trafikverket
2018-12-03

Titeln Årets innovatör gick till Trafikverket

Spara artikel
TRR öppnar dörrar till framtidens arbetsliv
2018-12-03

TRR öppnar dörrar till framtidens arbetsliv