Meny

Så bidrar Hemsö till social infrastruktur

Så bidrar Hemsö till social infrastruktur
03 december 2018

Deras fokus är samhällsfastigheter i Sverige, Finland och Tyskland. Hemsö äger, utvecklar och förvaltar fastigheter inom äldreboenden, utbildning, vård och rättsväsende. Organisationen främjar snabba beslut i en långsiktig verksamhet.

Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter – Hemsö, har ett fastighetsbestånd med ett sammanlagt marknadsvärde på 42,6 miljarder kronor.

– Vi är ett fastighetsbolag som fokuserar på social infrastruktur, vi har fastigheter där äldre vårdas och skolor som skapar förutsättningar för barns utveckling – och det är vi stolta över, säger vd:n Nils Styf.

Ägs av Sveriges pensionärer

Hemsö äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter med visionen att vara den bästa fastighetsvärden för samhällsservice. Företaget ägs till 85 procent av Tredje AP-fonden.

– Vi ägs av Sveriges pensionärer och det genomsyrar vårt varumärke och kultur som är starkt förknippat med det högre syftet. Vi är stolta över den typen av fastigheter vi äger och förvaltar, och att vi bidrar till att pensionärer får lite mer pengar framöver, säger Nils.

Snabba beslutsprocesser

Hemsö, som har cirka 100 anställda, är ett kulturdrivet bolag med en snabbrörlig organisation som har korta beslutsvägar.

– Vi försöker kombinera den långsiktiga stabila ägaren i botten med en snabbfotad organisation. Jag som vd finns alltid tillgänglig för uppdatering och snabba beslut. Istället för långa möten har jag kanske 15 informella möten under dagen. Det skapar en snabbhet och en beslutsförmåga i bolaget som är viktig för vår lönsamhet och utveckling, säger Nils och fortsätter:

– Vi delegerar även ett stort beslutsmandat till våra anställda. Effekten blir att medarbetarna äger sina frågor mer och kan påverka vardagen, och att de tycker att det är roligare att arbeta på Hemsö.

Bjuder in studenter

Fastighetsbeståndet består i dag av 353 samhällsfastigheter i Sverige, Finland och Tyskland, och bolaget fortsätter att växa. I Sverige är hyresgästerna främst stat, landsting, kommuner och privata företag. I Finland består hyresgästerna av kommuner och privata företag, och i Tyskland större privata operatörer av äldreboenden.

– Vi är i en stark tillväxt. Sverige har en stor befolkningstillväxt, vi blir fler äldre invånare och det skapar utmaningar och intressanta möjligheter för oss under lång tid framöver. Med det så kommer ett ökat rekryteringsbehov. Vi fortsätter exempelvis att göra riktade insatser där vi bjuder in studenter till frukostar på vårt kontor för att visa vår miljö, berätta om vår vardag och dela med oss av personliga erfarenheter. Det brukar vara uppskattat, säger Nils och fortsätter:

– När besökarna ser hur vi fungerar i vardagen är det många som tycker det är ett intressant bolag. Dagens unga är väldigt sunda och det matchar väl med vad Hemsö står för. Vi ser att unga personer vill veta var pengarna går, att vi är ett privat bolag där våra vinster går tillbaka till Sveriges pensionärer värderas högt.

Tina Lindström Carlsson
Publicerad 03 december 2018

Fler Number One-artiklar

Vinnare
Spara artikel
LRF Konsult – 100 år  av engagemang och kompetens
Spara artikel
På E.ON får man vara med och förnya Sverige
2018-12-03

På E.ON får man vara med och förnya Sverige

Spara artikel
Innovativa lösningar del av vardagen på Capgemini
2018-12-03

Innovativa lösningar del av vardagen på Capgemini

Spara artikel
CGI bidrar till att framtidssäkra Sverige
2018-12-07

CGI bidrar till att framtidssäkra Sverige

Spara artikel
Botkyrka kommun ser olikheter som en styrka
2018-12-03

Botkyrka kommun ser olikheter som en styrka

Spara artikel
COWI prisar engagerande projektledare
2019-01-11

COWI prisar engagerande projektledare

Spara artikel
En gemensam stolthet bygger Gävle kommun
2018-12-03

En gemensam stolthet bygger Gävle kommun