Meny

Nytänkande driver Trafikverkets employer branding-arbete

Nytänkande driver Trafikverkets employer branding-arbete
01 oktober 2018

De kommande årens stora satsningar inom infrastruktur leder till ett ökat behov av nya medarbetare. För att lyckas med detta krävs ett nytänkande kring employer branding.

Infrastruktur – det nät av transportleder som vi dagligen använder. Trafikverket har huvudansvaret för vägar och järnväg, samt planeringsansvar för sjö och luft. Uppdraget innebär att planera, underhålla, bygga och investera med syftet att skapa ett tillgängligt Sverige för både medborgare ochföretag.

– Det är ett komplext uppdrag och utmaningarna ser väldigt olika ut. Men för den som vill vara med och utveckla framtidens transportsystem är Trafikverket en dynamisk och spännande arbetsplats, säger Niclas Lamberg, HR-direktör på Trafikverket.

1 000 nya medarbetare

Kompetensförsörjning är en stor utmaning för hela branschen och Trafikverket behöver anställa cirka 1 000 nya medarbetare årligen de kommande åren. Niclas Lamberg menar att en viktig framgångsfaktor är employer branding-arbetet. Trafikverket har jobbat målmedvetet med frågan under en lång tid, vilket bekräftas med ett högt antal ansökningar. Ytterligare en framgångsfaktor är ledningens engagemang i frågan.

– Det finns en stor nyfikenhet inom Trafikverket för att nå nya målgrupper och vi har breddat rekryteringsbasen för att få nya perspektiv och lösningar. Vårt fokus i dagsläget är att leta inom andra branscher och därefter bygga på med infrastrukturkompetens. Vi har till exempel anställt flera medarbetare från telekomsektorn och har genomfört en längre järnvägsteknisk utbildning för 49 ingenjörer från bland annat Syrien. Målsättningen är att majoriteten av dessa kommer att anställas inom branschen.

”Jag tror vi sticker ut”

Ärlighet är viktigt för Niclas Lamberg. Som ytterst ansvarig för HR strävar han alltid efter att vara genuin och ärlig. Han poängterar även att detsamma måste gälla för organisationen. Employer branding-arbete ses som ett löfte som måste uppfyllas. Detta är en mycket viktig del i att behålla våra anställda.

– Två tunga argument för att söka sig till Trafikverket är våra stabila värderingar och det högre syftet. Människor vill göra avtryck i vardagen och vara med och bidra till samhällsutvecklingen för generationer framåt. Utöver detta vågar vi utmana bilden av en statlig organisation – där tror jag att vi sticker ut och nomineringen är ett kvitto på det.

Grunden är Trafikverkets värderingar

Att behålla medarbetare är minst lika viktigt som att attrahera nya. Trafikverket vill fortsätta vara en arbetsplats där man stannar kvar och trivs. Verklig arbetsglädje nås genom en bra kultur, gott ledarskap, utrymme för hälsa och friskvård samt utbildning och utveckling för de anställda. Det värdegrundsarbete som påbörjades för några år sedan har fått stort genomslag i organisationen.

– Pålitliga, engagerade och modiga, det är Trafikverkets värderingar och vi jobbar med dessa hela tiden. Vi har en stor palett med bra förmåner där vi satsar mycket på hälsa och friskvård i form av både utbildning och aktiviteter. Genom lokala fritidsföreningar över hela Sverige når vi också ut med en stor bredd av aktiviteter.

Eva Rydinger
Publicerad 01 oktober 2018

Fler Number One-artiklar

Nominerade
Spara artikel
Vardagen en framgångssaga för Region Västmanland
Spara artikel
På EVRY får du jobba med projekt i framkant
2018-10-01

På EVRY får du jobba med projekt i framkant

Spara artikel
Ebtisam Mohammedsalih – Årets IT-tjej
2019-03-22

Ebtisam Mohammedsalih – Årets IT-tjej

Spara artikel
Uppsala kommun sticker ut med sitt engagemang
2018-10-01

Uppsala kommun sticker ut med sitt engagemang

Spara artikel
Så ska Länsförsäkringar Fastighetsförmedling ta täten
2018-10-01

Så ska Länsförsäkringar Fastighetsförmedling ta täten

Spara artikel
Stockholms stad gör skillnad  i vardagen
2018-10-01

Stockholms stad gör skillnad i vardagen

Spara artikel
RISE har ett konkurrenskraftigt  Sverige i sikte
2018-10-01

RISE har ett konkurrenskraftigt Sverige i sikte