Meny

LKAB erbjuder spännande utmaningar

LKAB erbjuder spännande utmaningar
05 december 2018

Möjligheten att vara med och arbeta för en koldioxidfri, digitaliserad och autonom gruvdrift på ett av världens mest teknologiskt innovativa och framgångsrika järnmalmsföretag lockar många till LKAB. Här jobbar man med hållbarhet på bred front för att bidra till att världen når sina klimatmål.

På LKAB är hållbarhetsfrågorna centrala ur alla perspektiv, såväl miljömässiga som sociala och ekonomiska. Åse Juhlin, personalchef för HR Support på LKAB, tror att ett bolag som har spännande, utmanande framtidsfrågor att lösa med en tydlig koppling till hållbarhet, och att detta dessutom är känt, är anledningen till att de stigit i rankingen hos young professionals.

– Vårt mål är att vara ett föredöme inom hållbarhetsområdet i vår bransch, internationellt, och att vara med på den resan tror jag är lockande för många i dag.

LKAB har bland annat startat joint venture-bolaget HYBRIT tillsammans med SSAB och Vattenfall för att försöka lösa koldioxidfrågan i stålindustrin. Målet är att kunna tillverka fossilfritt stål från och med 2035.

– I juni påbörjades bygget av vår gemensamma pilotanläggning där vi kommer att använda vätgas som reduktionsmedel istället för kol. På så sätt kommer utsläppen att bli vatten istället för koldioxid. Lyckas vi göra stål utan kol kommer det att innebära att detta blir ett viktigt bidrag för Sverige att lyckas nå klimatmålen.

En hypermodern gruva

Åse berättar att de även initierat ett utvecklingsprojekt tillsammans med ABB, Epiroc, Combitech och AB Volvo vars syfte är att sätta en världsstandard för hållbar gruvbrytning på stora djup.

– Målet är att få en hypermodern gruva som är koldioxidfri, digitaliserad och autonom. För att nå dit behöver vi många engagerade, nytänkande och ansvarstagande medarbetare med olika kön och bakgrund som är intresserade av att driva våra framtidsfrågor.

Transformerar kompetens

För att möta framtidens utmaningar har verksamheterna arbetat fram långsiktiga kompetensförsörjningsplaner avseende framtida kompetenser, transformering av  kompetens, nyckelbefattningar, successionsplanering och employer branding-aktiviteter. Ett initiativ avseende transformering av kompetens är ett samarbete med Luleå tekniska universitet som innebär att mekaniker får utbilda sig till tekniker.

– Medarbetare som vi har identifierat via vår talent management-process får gå en underhållsteknisk utbildning under en termin för att sedan ha möjlighet att axla en ny roll som tekniker. För våra akademiker ser vi över möjligheten till förkovring genom att erbjuda kortare högskolekurser som fördjupning inom olika områden. Eftersom kompetens är en färskvara behöver vi hela tiden fylla på våra kunskaper.

Lös världens utmaningar som trainee

Företaget återupptar även sitt traineeprogram till vilket ingenjörer som vill vara med och lösa världens utmaningar kan söka.

– Det är ett ettårigt program där deltagarna får vara med och lära sig hela processflödet från gruva till kund samt göra praktik inom olika områden. Syftet är att de ska få en bred förståelse för hela bolaget, skapa värdefulla nätverk och insikter och få en bra start på karriären.

Sara Schedin
Publicerad 05 december 2018

Fler Number One-artiklar

Nominerade
Spara artikel
Business Sweden ökar Sveriges attraktionskraft
Spara artikel
Nytt labb på TRR ska främja nytänkande
2018-12-03

Nytt labb på TRR ska främja nytänkande

Spara artikel
Människorna på  Svenskt Näringsliv gör skillnad
2018-12-03

Människorna på Svenskt Näringsliv gör skillnad

Spara artikel
Digitalt lärande  i vardagen på Systembolaget
2018-12-03

Digitalt lärande i vardagen på Systembolaget

Spara artikel
CGI bidrar till att framtidssäkra Sverige
2018-12-07

CGI bidrar till att framtidssäkra Sverige

Spara artikel
Vattenfall lägger  stor kraft på fossilfri energi
2018-12-03

Vattenfall lägger stor kraft på fossilfri energi

Spara artikel
AkzoNobel färglägger människors vardag
2018-12-03

AkzoNobel färglägger människors vardag