Meny

Långsiktighet i fokus när Stockholms stad växer

Långsiktighet i fokus när Stockholms stad växer
03 december 2018

Stockholms stad är en av Sveriges största arbetsgivare med verksamheter som spänner över en rad olika områden. Staden satsar på att erbjuda medarbetarna utvecklingsmöjligheter och god arbetsmiljö.

Eva Palmheden Kalms, biträdande avdelningschef, och Anna Klynning, kommunikationschef, är representanter för HR och kommunikation i Stockholms stad. De ser det interna samarbetet som en förutsättning för det framgångsrika arbetet med att kommunicera stadens arbetsgivarerbjudande.

– Vårt gemensamma fokus är att arbeta för att utveckla och behålla våra medarbetare genom att erbjuda en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv. Vi ska vara en förebild som arbetsgivare och det är meningen att man både ska kunna och vilja arbeta ett helt yrkesliv hos oss, säger Eva.

Medarbetare berättar om vardagen

Anna, Eva och deras kollegor använder bland annat sociala medier för att berätta om hur det är att arbeta i Stockholms stad.

– Vi har en kollegial hållning i det material som vi lägger ut på sociala medier, med en ton som om vi pratar med en kollega. Vanliga vardagsberättelser, som vi har gott om på Stockholms stad, kan ofta bli intressant att ta del av på Linkedin, säger Anna och fortsätter:

– Det som är spännande är att vi är en arbetsgivare med väldigt många olika verksamheter. Oavsett var man arbetar i staden kan man ofta känna igen sig i varandras utmaningar och vardag – det skapar en nyfikenhet inom organisationen.

En hållbar utveckling

Stockholm fortsätter att växa och i dag arbetar cirka 44 000 personer inom Stockholms stad.

– Vi är inne i en spännande utveckling. Vi är en av Europas snabbast växande städer, det byggs bostäder och vägar – alla delar i staden berörs på olika sätt när vi blir fler. Stadens ambitioner är höga och det är viktigt att utvecklingen sker långsiktigt och på ett hållbart sätt. Vi pratar också mycket om mänskliga rättigheter. Det är viktiga frågor som människor lägger värde i. Vi ser att många, inte minst unga, ofta vill ha med de frågorna när de söker sig till arbetsplatser idag, säger Anna.

Skapar engagemang och stolthet

För fjärde året i rad erbjuder Stockholms stad sina medarbetare att söka och delta i ett ambassadörsnätverk som bygger på fyra träffar under ett år. Nätverket, som har 20–25 deltagare årligen, fungerar som en form av kompetensutveckling.

– Syftet är att de ska lära sig mer om staden, förstå sin del som medarbetare i helheten och se hela vår bredd och alla möjligheter som finns. Nätverket bidrar till att skapa stolthet, engagemang och motivation för alla stadens verksamheter och ambassadörerna fungerar även i sin tur som mentorer i olika sammanhang, säger Eva och fortsätter:

– Nätverket gör att vi har fantastiska ambassadörer som gärna ställer upp när det behövs. Det kan exempelvis vara en mässa där de är med och representerar verksamheter eller när de tar emot studenter och praktikanter i verksamheten.

Tina Lindström Carlsson
Publicerad 03 december 2018

Fler Number One-artiklar

Vinnare
Spara artikel
Trygg-Hansa  bygger ny HR-avdelning
Spara artikel
Samhällsansvaret driver Scandic framåt
2018-12-03

Samhällsansvaret driver Scandic framåt

Spara artikel
”Boliden har stor betydelse för samhällsutvecklingen”
2018-12-03

”Boliden har stor betydelse för samhällsutvecklingen”

Spara artikel
Innovativa lösningar del av vardagen på Capgemini
2018-12-03

Innovativa lösningar del av vardagen på Capgemini

Spara artikel
Ledarskap i fokus hos Region Gävleborg
2018-12-03

Ledarskap i fokus hos Region Gävleborg

Spara artikel
Förändring och innovation – avgörande för Loomis och dess medarbetare
2019-01-02

Förändring och innovation – avgörande för Loomis och dess medarbetare

Spara artikel
Bravida låter den lokala entreprenörsandan leda vägen
2019-02-06

Bravida låter den lokala entreprenörsandan leda vägen