Meny

Kraftringen bygger framtidens cirkulära energisystem

Kraftringen bygger framtidens  cirkulära energisystem
01 oktober 2018

På Kraftringen i Lund är du med och skapar samhällsnytta när och där det händer. Som projektledare inom affärsutveckling är Sara Kralmark bland annat med och utvecklar en stadsdel som kommer ta energimässig hållbarhet till nästa nivå.

Att jobba nära samhällsnyttan är vad som driver Sara Kralmark i hennes roll som projektledare. Hennes arbete går ut på att utveckla de tekniska system som gör det möjligt för människor att leva hållbart, utan att de ska behöva tänka på det i sin vardag.

– Vi ser nomineringen till Årets nykomling som ett kvitto på att vi verkligen når ut med att man som medarbetare på Kraftringen får arbeta med projekt som utvecklar samhället. Hela energibranschen är full av innovation och Kraftringen är en del av det. Det gör mig riktigt stolt.

En ny hållbar stadsdel

Ett av de projekt som sätter både Lund och Kraftringen på kartan är den nya stadsdelen Brunnshög som just nu växer fram. Här kommer byggherrar och fastighetsägare erbjudas möjligheten att värma sina fastigheter genom världens största lågtempererade fjärrvärmenät. Vanligtvis håller framledningstemperaturen för fjärrvärme cirka 80 grader, men i Brunnshög ska temperaturen hållas på 65 grader. Värmen som går in i fjärrvärmenätet består av överskottsvärme som bildas i Lunds två forskningsanläggningar MAX IV och ESS.

– Det vi gör nu är direkt utnyttjande av värme som annars hade gått till spillo. Det är cirkulär ekonomi sett ur ett energiperspektiv, berättar Sara Kralmark.

Säkrare, snabbare, enklare

Utöver ett maximerat utnyttjande av befintliga resurser innebär det nya fjärrvärmenätet också ekonomiska effekter. När man som Kraftringen sänker gradantalet från 80 till 65 kan man använda distributionsrör av plast istället för rör med en kärna av stål, eftersom plaströr tål 65 grader. Det gör att fjärrvärmenätet både blir billigare och enklare att bygga eftersom rören exempelvis inte behöver svetsas ihop.

– Det gör det säkrare, snabbare och enklare att montera ihop ett helt fjärrvärmesystem och dessutom till en lägre kostnad. Vi hade kunnat sänka temperaturen till lägre än 65 grader men vi har valt att hålla oss på en nivå som dödar eventuell bakterietillväxt, alltså över 55 grader. Så att temperaturen i vårt lågtempererade fjärrvärmenät är just 65 grader är ingen slump, menar Sara.

Självförsörjande belysning

I ett annat EU-finansierat projekt arbetar Sara med att ta fram innovativ belysning.

– Jag håller just nu på att avsluta ett demonstrationsprojekt på Brunnshög där vi gjort självförsörjande ljusinstallationer, delvis utformade som utegym. Belysningen tänds på kvällen och drivs av solceller och batterier. I ett nytt område som Brunnshög vill vi att invånarna ska upptäcka stadsdelen innan det är färdigbyggt. Ljusprojektet har varit ett sätt att tidigt ge platsen en identitet och skapa nyfikenhet. Från innovativ fjärrvärmeteknik till självförsörjande ljusinstallationer och allt där emellan – att jobba med stadsutveckling från ett energiperspektiv har en enorm bredd och är fantastiskt intressant.

Sofie Lundmark
Publicerad 01 oktober 2018

Fler Number One-artiklar

Nominerade
Spara artikel
Innovativ och teamorienterad  miljö på Gränges
Spara artikel
Så skapar JENSEN nöjda medarbetare
2018-11-21

Så skapar JENSEN nöjda medarbetare

Spara artikel
Maten förenar på Paulig Foods
2018-11-21

Maten förenar på Paulig Foods

Spara artikel
WSP är med och utvecklar framtidens samhälle
2018-10-01

WSP är med och utvecklar framtidens samhälle

Spara artikel
Hos Unionen får du kraft att göra skillnad
2018-11-21

Hos Unionen får du kraft att göra skillnad

Spara artikel
”Boliden har stor betydelse för samhällsutvecklingen”
2018-10-01

”Boliden har stor betydelse för samhällsutvecklingen”

Spara artikel
Marginalen Bank surfar framåt på samhällsvågorna
2018-10-01

Marginalen Bank surfar framåt på samhällsvågorna