Meny

Hos Skanska utgår allt arbete från värdegrunden

Hos Skanska utgår allt arbete  från värdegrunden
03 december 2018

På Skanska är det tydligt att det finns en koppling mellan arbetsplatsens utformning och välbefinnande. Därför satsas det på att skapa förutsättningar för hälsosamma kontorsvanor – för medarbetare och för kunder.

För Skanska har de mjuka värdena länge varit i centrum. Att personalen ska trivas och känna meningsfullhet på jobbet är grundbultar i företagets personalarbete, liksom att Skanskas arbetsplatser ska vara skadefria, hälsosamma och inkluderande.

– En viktig del i det arbetet kallar vi för IFE (Individ, Förebild, Engagemang). Det är en satsning som syftar till att främja en kultur som präglas av omtanke och ett stort ansvarstagande för vår egen och våra kollegors säkerhet, hälsa och välbefinnande. En bry-oss-om-varandra kultur helt enkelt, säger Sofie Feuk, som är employer branding specialist på Skanska.

Träning och körsång

Skanska satsar aktivt på hälsoarbete i olika former. På Sofies arbetsplats finns ett gym och omklädnings- rum för de som springer eller cyklar till jobbet.

– Vid det årliga utvecklingssamtalet med min chef pratar vi hälsa och välbefinnande och sätter hälsomål som följs upp under året. Eftersom vi sitter på olika kontor blir det ofta att vi hörs per telefon, och vi sporrar då varandra till att slänga på oss våra gympaskor för en walk and talk.

Kontoret är ett så kallat aktivitetsbaserat kontor, där man kan flytta sig som man vill mellan våningsplanen till olika mötesrum utrustade med ståbord och gå-band. Men det finns gott om andra möjligheter till fysisk aktivitet och avstressande inslag, som exempelvis pingisbord och körsång.

– Att sjunga i kör på lunchen är oerhört energigivande och gör att jag arbetar mer effektivt på eftermiddagen.

En ny generation kontorsbyggnader

Skanska jobbar inte bara internt med hälsofrågor, det finns också ett stort externt intresse just vad gäller kopplingen mellan hälsa och arbetsplatsens utformning. Sofie tar Skanskas projekt EPIC i Malmö som exempel, som är det första kontorshuset i Norden att precertifieras för WELL, en internationell standard för hälsosamma arbetsplatser.

– Kontorshuset är designat för att maximera hyresgästernas välbefinnande genom bland annat ett grönskande atrium med generöst ljusinsläpp, en centralt placerad trappa som uppmuntrar till rörelse och ett inbyggt cykelhotell med omklädningsrum.

Färdplan för klimatneutralitet

Att arbeta inom byggsektorn innebär att ta sig an många viktiga framtidsutmaningar, bland annat inom miljöområdet. Skanska har drivit arbetet med att ta fram färdplanen för en klimatneutral byggsektor 2045, som överlämnades till regeringen i våras.

– Byggsektorn står för en stor del av Sveriges totala klimatpåverkan och för att lyckas med en omställning behöver värdekedjans alla aktörer samverka. Exempelvis behöver vi hitta nya metoder för resurseffektiv materialanvändning och rikta in oss på utvecklingsområden såsom bioasfalt, klimatsmart betong och fossilfria bränslen. Färdplanen är ett konkret exempel på hur vi arbetar utifrån våra värderingar för en bättre framtid.

Pernilla Fredholm
Publicerad 03 december 2018

Fler Number One-artiklar

Nominerade
Spara artikel
Digitaliseringen driver fram nya roller på Skanska
Spara artikel
AkzoNobel färglägger människors vardag
2018-12-03

AkzoNobel färglägger människors vardag

Spara artikel
Göteborgs Stad bryter ny mark
2018-12-03

Göteborgs Stad bryter ny mark

Spara artikel
TRR öppnar dörrar till framtidens arbetsliv
2018-12-03

TRR öppnar dörrar till framtidens arbetsliv

Spara artikel
Trygg-Hansa  bygger ny HR-avdelning
2018-12-03

Trygg-Hansa bygger ny HR-avdelning

Spara artikel
CGI bidrar till att framtidssäkra Sverige
2018-12-07

CGI bidrar till att framtidssäkra Sverige

Spara artikel
Ledarskap i fokus hos Region Gävleborg
2018-12-03

Ledarskap i fokus hos Region Gävleborg