Meny

Hållbara bostäder – en självklarhet för JM

Hållbara bostäder – en självklarhet för JM
03 december 2018

JM har byggt bostäder i Sverige sedan 1945. I mer än 70 år har man utvecklat en kultur där innovation och framtidstro får utrymme att växa. Med sin rika historia har man dessutom erfarenheten och modet att ta nästa steg – bostäder miljömärkta med Svanen.

JM är en arbetsplats där man har förtroende för människors kapacitet. Det menar Linn Signer, rekryteringsansvarig på JM och vinnare i kategorin Årets EB-manager på Universums årliga gala.

Medarbetare värderas högt

Som en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder ställs stora krav på företaget och dess anställda.

– Vår syn på hållbarhet omfattar även våra medarbetare. JM månar om sina anställda och vet att det är tack vare dem som företaget gör så stora framsteg. Linn berättar att JM:s kärnvärden ska prägla JM:s verksamhet. Kärnvärdena talar om hur vi vill att vår omvärld ska uppfatta JM och ska fungera som riktlinjer för varje enskild medarbetare i det dagliga arbetet.

– Kärnvärdena är kvalitet, pålitlighet, långsiktighet, engagemang, lyhördhet och stilkänsla. Det är dessa värden som präglat vår verksamhet under snart 75 år och som jag tror lagt grunden för JM:s framgång hittills. Genom att efterleva dem kommer vi kunna fortsätta vara framgångsrika. För att tydligaregöra de värderingar som gäller på JM har vi tagit fram Uppförandekoden. Syftet är att säkerställa ett korrekt agerande i vårt dagliga arbete och att ge vägledning i viktiga frågeställningar.

Hållbara livsmiljöer

JM:s gedigna erfarenhet innebär stor insikt i vad som är realistiskt möjligt för ett hållbart samhällsbyggande.

– Vi har en tydlig vision om hur vi vill påverka framtidens boende och vi vill börja redan i dag. För JM är det viktigt att ta med flera saker i beräkningen. Ett hållbart byggande innebär bland annat att vi tar ekonomisk, social och etisk hänsyn. Vidare är det oerhört viktigt för oss att vi är miljömässigt ansvarstagande. Linn berättar att de hus som JM bygger i dag ska stå i minst 100 år och dessutom uppfylla de nödvändiga kriterier som behövs för att få miljömärkningen Svanen.

Hon säger att även om JM har arbetat aktivt med miljöarbete sedan 1990-talet, så sänder Svanen-märkningen en tydlig signal till samarbetspartners och boende.

– JM:s bostäder står för en sund inomhusmiljö och smarta energival.

Ett tydligt framtidsfokus

Ett smart miljötänk är viktigt hos JM, men företagets strategier för en hållbar framtid täcker även in andra områden.

– Byggbranschen är mansdominerad i dag och det kommer man inte ifrån om man inte tar några ordentliga krafttag. Framtiden byggs även av kvinnor och JM:s mål är att redan 2030 ha minst 20 procent kvinnliga hantverkare.

JM:s tradlärlingsprogram ”Traditionellt lärlingsprogram för kvinnor” välkomnar varje år kvinnor som vill lära sig hantverket.

– Här får man lära sig att bygga ett hem från grunden och samtidigt vara med och lägga grundstenarna för framtidens boende.

Liv Lövendahl
Publicerad 03 december 2018

Fler Number One-artiklar

Vinnare
Spara artikel
Vattenfall lägger  stor kraft på fossilfri energi
Spara artikel
E.ON lägger energi på att bli 100 procent förnybara
2018-12-03

E.ON lägger energi på att bli 100 procent förnybara

Spara artikel
Karolinska Universitetssjukhuset  leder utvecklingen
2018-12-03

Karolinska Universitetssjukhuset leder utvecklingen

Spara artikel
Närvaro och engagemang när Gränges växer
2018-12-03

Närvaro och engagemang när Gränges växer

Spara artikel
En vänlig kultur lockar samhällsbyggare till WSP
2018-12-03

En vänlig kultur lockar samhällsbyggare till WSP

Spara artikel
PRV högprioriterar employer branding
2018-12-03

PRV högprioriterar employer branding

Spara artikel
På Knowit handlar digitalisering mer om människor än teknik
2019-01-24

På Knowit handlar digitalisering mer om människor än teknik