Meny

Hållbar finansiering i fokus på Svensk Exportkredit

Hållbar finansiering i fokus på Svensk Exportkredit
01 oktober 2018

Svensk Exportkredit, SEK, lånar ut pengar till den svenska exportnäringen och deras kunder utomlands. Att säkerställa tillgången till hållbara finansiella lösningar för landets exportnäring är något som skapar en intern stolthet hos organisationens 250 medarbetare.

SEK är ett statligt bolag med ett viktigt uppdrag – att finansiera den svenska exportnäringen. De finansierar bland annat projekt som främjar övergången till en klimatsmart ekonomi, så kallad Grön utlåning. SEK:s HR-partner Anna Rattfeldt berättar:

– Ett exempel är när vi finansierade svensk spetsteknologi i Norges första och världens största anläggning för flytande biogas. Råvaran är självdöd fisk som tillsammans med skogsavfall processas till flytande biogas, säger Anna.

Tydlig framåtanda

Det samhällsviktiga uppdraget som präglar SEK är vad som lockade Isak Johansson hit för drygt ett år sedan.

– SEK har lång erfarenhet och djup kompetens av internationella affärer och ett stort nätverk vilket är tydligt i vår affär. Jag får också möjlighet att få använda mina kunskaper i finansiell matematik i ett litet bolag med korta beslutsvägar och tydlig framåtanda, säger Isak. Hans roll som finansiell riskanalytiker går ut på att hantera de ekonomiska riskerna som SEK ställs inför. Det handlar dels om att identifiera vilka riskerna kan vara – kvantifiera och analysera och dels att eventuellt vidta åtgärder.

– Ett exempel kan vara ränterisken, som jag ansvarar för. Min roll går bland annat ut på att se till att vi håller oss inom våra limiter på området, säger Isak.

Fokus på studenter

Sedan tre år tillbaka har Anna arbetat som HR-partner på SEK. Tidigare har hon jobbat på flera olika delar inom bolaget, bland annat med krediter på utlåningssidan. En del av hennes arbete handlar om att öka kännedomen om SEK som attraktiv arbetsgivare. SEK besöker därför de olika universitetens arbetsmarknadsdagar för att få träffa potentiella framtida medarbetare.

– Vi har ett ökat fokus på att stärka vår synlighet gentemot studenter. I dag kommunicerar vi mycket i våra egna kanaler såsom webbsida och LinkedIn. Det gör också att vi kan mäta och skräddarsy våra budskap mot relevanta målgrupper. Internt arbetar vi också med att lyfta SEK:s medarbetare i våra olika kanaler för att skapa en större stolthet och kunskap för det arbete vi gör.

Utvecklingsmöjligheter

Inom SEK finns många utvecklingsmöjligheter. Dels genom intern jobbrotation och dels genom nätverket Swedish Export Academy. Satsningen är ett samarbete mellan SEK, Business Sweden och Exportkreditnämnden.

– Det är ett gemensamt utbildningsprogram som syftar till att förbättra och utveckla samarbetet mellan dessa tre organisationer. Deltagarna får möjlighet att utveckla sin kompetens genom att fördjupa sig i hur vi arbetar, säger Anna. Många som arbetar på SEK är specialister inom sitt område. Det gör arbetsplatsen full av kunskap som man gärna delar med sig av.

– När jag började här märkte jag direkt att kulturen är väldigt hjälpsam. Vill man gå in till vd eller chef så står dörren alltid öppen, avslutar Isak.

Sofie Lundmark
Publicerad 01 oktober 2018

Fler Number One-artiklar

Nominerade
Spara artikel
Accenture går från ord till handling
Spara artikel
Hamza Mostafa – Årets Mångfaldsinspiratör
2019-03-22

Hamza Mostafa – Årets Mångfaldsinspiratör

Spara artikel
Scandic Hotels satsar allt på den interna kulturen
2018-10-01

Scandic Hotels satsar allt på den interna kulturen

Spara artikel
Innovation och en hjälpsam kultur är Samsungs kärna
2018-10-01

Innovation och en hjälpsam kultur är Samsungs kärna

Spara artikel
Gediget kulturarbete är kärnan hos Sector Alarm
2018-10-03

Gediget kulturarbete är kärnan hos Sector Alarm

Spara artikel
”Boliden har stor betydelse för samhällsutvecklingen”
2018-10-01

”Boliden har stor betydelse för samhällsutvecklingen”

Spara artikel
Medarbetarna är delaktiga  på Umeå kommun
2018-10-01

Medarbetarna är delaktiga på Umeå kommun