Meny

COWI möter framtiden med 360-graderslösningar

COWI möter framtiden med 360-graderslösningar
03 december 2018

COWI:s tekniska konsulter är medverkar till fungerande och hållbara samhällen. Med helhetssyn och en sund affärsmodell kan företaget erbjuda arbeten som gör skillnad för samhällen över hela världen.

Framtidens utmaningar är många – och växande städer, industri och energi, klimatförändringar och bristande resurser är bara några. Teknikkonsultföretaget COWI verkar på en global marknad med 6300 anställda över hela världen inom industri, bygg, fastighet och infrastruktur. COWI:s vision är att skapa hållbara och fungerande samhällen. Lars Erik Bjuhr är Senior HR Advisor på COWI och nominerad till Årets hederspris:

– Samhällsutvecklingen kommer att fortsätta explosionsartat. Skillnaden nu är att alla har miljöaspekten med sig och det gör vårt jobb extra intressant. Vi kommer med förslag på lösningar för att minimera resursutnyttjandet. En tydlig trend är också globaliseringen som kräver att vi jobbar mer internationellt och allt mer innovativt.

COWI har tekniska konsulter inom alla områden och med kompetens i världsklass beträffande teknik, ekonomi och miljö möter man utmaningarna genom så kallade 360-graderslösningar. Det vill säga ett helhetstänk för en hållbar samhällsutveckling i såväl små som stora projekt.

– Ostlänken är ett tydligt exempel där vi bistår med helhetstänk på ett bra sätt genom att förena tekniken och hållbarhetsfrågorna. Vi bär alltid med oss dessa värderingar in i projekten. Vår styrka är att vi har en teknikbredd i samverkan med miljö.

”En tydlig trend är också globaliseringen som kräver att vi jobbar mer internationellt.”

Det finns ett högre syfte med att arbeta på COWI, menar Lars Erik. Bland annat då COWI ägs av en stiftelse och av dem själva. Detta resulterar i att den vinst som genereras går till stiftelsen och anställda. Stiftelsen använder vinsten till fortsatt samhällsutveckling som till exempel samarbetsprojekt med exempelvis Sida, Naturvårdverket med flera.

– Att vi är personalägda gör också att vi kan påverka som delägare på stämman. Jag brinner för att skapa en inre stolthet där jag och alla medarbetare fungerar som goda och värdefulla ambassadörer.

COWI:s vilja att göra skillnad har pågått sedan långt innan begreppet var uppfunnet. Och i takt med att COWI vuxit har det blivit allt mer kapital som stiftelsen fått tillgång till att ge ut som bidrag till hållbara samhällsutvecklingsprojekt. Lars Eriks uppdrag är att stimulera medarbetarna att jobba med att förena teknik med hållbarhet och rekrytera rätt människor. COWI erbjuder intressanta projekt och möjlighet att bidra.

– Ju bättre lönsamhet, desto mer kan vi göra. När flera länder i Afrika skulle utvecklas med infrastruktur var vi där tillsammans med Sida och myndigheterna i bland annat i Tanzania. Att vi kan göra skillnad gör oss stolta.

Cowi arbetar målmedvetet med jämlikhetsfrågorna. Målen är tydliga, bland annat ska det finnas minst 30 procent kvinnor på ledande befattningar oavsett karriärspår. Man har också bildat ett kvinnligt nätverk – Vera. Nätverket är döpt efter den första kvinnliga ingenjören på Chalmers.

– Syftet är att nätverket ska inspirera andra att öka sitt engagemang. Forskning visar att kvinnligt ledarskap skapar bättre företag och vi vill vara med och skapa bättre förutsättningar!

Eva Rydinger
Publicerad 03 december 2018

Fler Number One-artiklar

Vinnare
Spara artikel
En gemensam stolthet bygger Gävle kommun
Spara artikel
Dahl bygger på relationer  och nätverk
2018-12-03

Dahl bygger på relationer och nätverk

Spara artikel
Långsiktighet i fokus när Stockholms stad växer
2018-12-03

Långsiktighet i fokus när Stockholms stad växer

Spara artikel
På Veoneer utvecklas system till framtidens bil
2018-12-03

På Veoneer utvecklas system till framtidens bil

Spara artikel
En vänlig kultur lockar samhällsbyggare till WSP
2018-12-03

En vänlig kultur lockar samhällsbyggare till WSP

Spara artikel
Karolinska Universitetssjukhuset  leder utvecklingen
2018-12-03

Karolinska Universitetssjukhuset leder utvecklingen

Spara artikel
COWI prisar engagerande projektledare
2019-01-11

COWI prisar engagerande projektledare