Meny

Business Sweden ökar Sveriges attraktionskraft

Business Sweden ökar Sveriges attraktionskraft
03 december 2018

Ett framgångsrikt arbete med kultur och värderingar har bidragit till att Business Sweden lyckats attrahera och rekrytera ett stort antal nya medarbetare. Organisationens fokus på ledarskap ger en långsiktigt hållbar verksamhet.

Business Sweden har en mission att bidra till att främja svensk export, tillväxt för svenska bolag i världen samt investeringar i Sverige. Carl Esselin är sedan fyra år personaldirektör på organisationen som har närmare 500 medarbetare utspridda över världen.

– Vi har ett uppdrag från både näringslivet och staten som gör att vi driver konsultprojekt i en global miljö, för Sverige. Det är ett fint uppdrag som får folk att trivas på Business Sweden.

Ledarskapet avgörande

Carl betonar att ett bra ledarskap är fundamentet för en högpresterande och attraktiv organisation. Att utveckla och få in bra ledare i organisationen gör att anställda trivs, ser meningen med sitt arbete och att man skapar resultat.

– Ledarskapet är en särskilt viktig faktor för att skapa en långsiktigt hållbar verksamhet. Det gäller att ge medarbetarna en bild av var organisationen är på väg och hur medarbetarens insats bidrar till den utvecklingen. Vidare behöver en bra ledare ha förmågan att driva igenom beslut och stå för desamma.

Medarbetarna som ambassadörer

Ett gediget employer branding-arbete har bidragit till ett ökat intresse för Business Sweden som arbetsgivare. Bland annat har syftet med bolaget och vad en karriär där innebär tydliggjorts.

– Vi har fått upp Business Sweden som en eftertraktad arbetsgivare. Det har gjort att vi har väsentligt mycket lättare att attrahera och rekrytera den kompetens vi behöver för att nå vår vision på sikt, säger Carl och fortsätter:

– Våra fantastiska medarbetare är såklart våra bästa ambassadörer – ”Great people attracts great people”. En viktig komponent i employer branding-arbetet är att göra intervjuer i olika sammanhang med anställda som gjort karriär i Business Sweden och som berättar om sina upplevelser av att vara anställd här. Vi har valt att publicera berättelserna framför allt i sociala kanaler. Detta tror jag har varit en starkt bidragande orsak till att vi har kunnat rekrytera väldigt många duktiga individer de senaste åren och att vi genom det har fått till en hälsosam global verksamhet som levererar på vårt uppdrag.

Globalt perspektiv

Den främsta verksamheten i Business Sweden sker på de 53 kontor som finns utspridda i 46 länder och kunderna är allt från globala koncerner till lokala familjeföretag.

– Det finns inga gränser för individens möjligheter att komma ut i världen och göra karriär. Att vi har så många nationaliteter anställda i bolaget som jobbar tillsammans i integrerade team är fantastiskt, säger Carl och avslutar:

– Jag älskar det globala perspektivet och att det finns ett högre syfte. Vi hjälper svenska bolag att etablera sig utomlands och att exportera mer – och utländska bolag att etablera sig i Sverige. Detta bidrar till det svenska välståndet och det tycker jag är oslagbart.

Tina Lindström Carlsson
Publicerad 03 december 2018

Fler Number One-artiklar

Nominerade
Spara artikel
E.ON lägger energi på att bli 100 procent förnybara
Spara artikel
Botkyrka kommun ser olikheter som en styrka
2018-12-03

Botkyrka kommun ser olikheter som en styrka

Spara artikel
På Knowit handlar digitalisering mer om människor än teknik
2019-01-24

På Knowit handlar digitalisering mer om människor än teknik

Spara artikel
Samhällsansvaret driver Scandic framåt
2018-12-03

Samhällsansvaret driver Scandic framåt

Spara artikel
Karolinska Universitetssjukhuset  leder utvecklingen
2018-12-03

Karolinska Universitetssjukhuset leder utvecklingen

Spara artikel
Förändring och innovation – avgörande för Loomis och dess medarbetare
2019-01-02

Förändring och innovation – avgörande för Loomis och dess medarbetare

Spara artikel
Titeln Årets innovatör gick till Trafikverket
2018-12-03

Titeln Årets innovatör gick till Trafikverket