Meny

Botkyrka kommun ser olikheter som en styrka

Botkyrka kommun ser olikheter som en styrka
03 december 2018

Med hela 140 nationaliteter och ett hundratal språk finns hela världen representerad i Botkyrka kommun. Varje medarbetare på kommunen är en ”medledare” som ger dem mandat att ta egna beslut i vardagen.

Botkyrka är en kommun i stadig tillväxt. Ingrid Wibom, HR-chef, inleder med att dela med sig av sin personliga grundregel i ledarskapet.

– Hjärta och hjärna måste fungera ihop. I chefs-uppdraget är det kanske extra viktigt att tänka strategiskt och att kunna hålla en genomtänkt struktur och planering med mycket hjärna, men man måste ha hjärtat med och visa mycket empati.

Under de senaste åren har Botkyrka kommun jobbat målinriktat med employer branding, och det har gett resultat.

– Genom målgruppsanalyser har vi fått bättre förståelse för vad det är som gör att våra anställda trivs, vilka människor som vill jobba hos oss och hur de vill ha det, säger Ingrid och fortsätter:

– Fler söker våra jobb i dag och personalomsättningen minskar. Nu fortsätter arbetet med att utveckla arbetsplatsen.

Medarbetare som medledare

Botkyrka kommun har tagit fram något de kallar ”medledarskap”. Det innebär att kommunen ger sina anställda mandat och förutsättningar för att kunna ta egna beslut i vardagen.

– Varje medarbetare är en medledare som har ett eget och tydligt ansvar i sitt uppdrag. Det innebär att de ska kunna fatta egna beslut som har värde för våra medborgare. Det går inte att jobba hierarkiskt, beslut ska tas ute i verksamheten där kunskapen finns.

Interkulturell kommun

Med 140 nationaliteter och ett hundratal språk har Botkyrka världen i sin kommun. Mångfald och interkultur finns redan på plats hos arbetsgivaren.

– Det speglar vår personal, våra medledare. Vi har interkultur naturligt i vår organisation. Man får vara olika och det respekteras. När nya medarbetare kommer till oss så känner de igen sig och kanske träffar de medarbetare som har samma språkbakgrund och erfarenheter. När man tittar på nya generationer så ser man att de är ute på nätet och har vänner över hela världen – och att vi har en mångfald kommer att vara en konkurrensfördel för oss.

Utvecklar arbetsplatsen

Botkyrka jobbar hårt för att utveckla en attraktiv arbetsplats. Kommunen satsar exempelvis på att minska korttidsfrånvaron genom att ta stöd från forskningen.

– Vi har även sett över hur vi introducerar nya medarbetare, en bra introduktion gör att du kommer in i ditt jobb på ett rätt sätt från början. Vi har under flera år arbetat strategiskt med vår löneutveckling där politiken avsätter riktade pengar till olika grupper, som lärare, barnskötare, socialsekreterare och förskollärare. Att konkurrera med lön har blivit en viktig faktor.

– Nu tittar vi på chefernas förutsättningar. En kommunal chef har ett ganska tufft uppdrag och väldigt mycket att göra. Då tittar vi på hur vi kan avlasta genom exempelvis medledare och olika systemstöd. En kontinuitet i ledarskapet är en förutsättning för att de som börjar hos oss ska stanna.

Tina Lindström Carlsson
Publicerad 03 december 2018

Fler Number One-artiklar

Vinnare
Spara artikel
Människorna på  Svenskt Näringsliv gör skillnad
Spara artikel
En gemensam stolthet bygger Gävle kommun
2018-12-03

En gemensam stolthet bygger Gävle kommun

Spara artikel
Dahl bygger på relationer  och nätverk
2018-12-03

Dahl bygger på relationer och nätverk

Spara artikel
LRF Konsult – 100 år  av engagemang och kompetens
2019-02-07

LRF Konsult – 100 år av engagemang och kompetens

Spara artikel
Närvaro och engagemang när Gränges växer
2018-12-03

Närvaro och engagemang när Gränges växer

Spara artikel
COWI möter framtiden med 360-graderslösningar
2018-12-03

COWI möter framtiden med 360-graderslösningar

Spara artikel
Förändring och innovation – avgörande för Loomis och dess medarbetare
2019-01-02

Förändring och innovation – avgörande för Loomis och dess medarbetare