16 Feb 2022 kl: 00:00

Stockholm Vatten och Avfall - Stockholm

Stockholm VA-ingenjör

Utredningsingenjör till utveckling och förnyelse av avloppsledningsnätet

Utredningsingenjör till utveckling och förnyelse av avloppsledningsnätet


Ett väl fungerande avloppssystem är en förutsättning för en hållbar stad. Till vårt team som ansvarar för utveckling och förnyelse av dagvattensystemet söker vi därför dig som vill vara med och forma Stockholms och Huddinges framtida avloppsledningsnät.

Om oss

Vi är i ett spännande skede där vi jobbar mycket med framtagande av nya arbetssätt kring avdelningens förnyelse- och utvecklingsarbete. Vi har stort fokus på att skapa bättre förståelse för vårt dagvattennät via kapacitetsstudier och mätningar och vi arbetar ständigt för att skapa ett modernt och hållbart digitalt arbetssätt. På samma enhet finns team som ansvarar för spillvatten och dricksvatten och samarbetet mellan teamen är centralt i det dagliga arbetet. Som utredningsingenjör kommer du att i nära samarbete med dina kollegor utreda utvecklings- och förnyelsebehov i dagvattensystemet med fokus på hydraulik samt föreslå åtgärder i systemet som senare genomförs av vår projektverksamhet. Du kommer också jobba med förbättring och utveckling av våra arbetssätt i ett härligt team med hög kompetens och erfarenhet av VA, dagvatten och recipientfrågor.

Arbetsuppgifter och utmaningar

  • Vara expertstöd i hydrauliska frågor kopplat till dagvattennätet, det kan vara både i exploateringsprojekt och vid förnyelse av befintligt nät.
  • Identifiera utredningsbehov och möjliga åtgärdsbehov i samråd med dina kollegor på utredningsenheten och bolagets underhållsverksamhet.
  • Formulera tydliga mål och avgränsningar för de utredningar vi väljer att genomföra.
  • Ansvara för och genomföra (bland annat hydrauliska) utredningar, både med egen kompetens och med hjälp av konsulter.
  • Utvärdera utredningsresultat och ta fram förslag på åtgärder eller fördjupande utredningar.
  • Delta i den gemensamma utvecklingen av utredningsenhetens verksamhet och arbetsmetoder.
  • Bidra med kompetens och anläggningskunskap till övriga delar av organisationen.
  • Förvalta bolagets dagvattenmodeller och se till att modelleringsresultat sprids till övriga organisationen på ett pedagogiskt sätt.

Dina erfarenheter och bakgrund

Vi söker dig som är utbildad civilingenjör eller liknande inom samhällsbyggnad, vatten och miljöfrågor. Vi ser gärna att du har minst 5 års erfarenhet inom VA-branschen med fokus på modellering och utredningsarbete. Har du erfarenhet av stadsbyggnadsprocessen, dagvattenutredningar, flödesmätningar, projektering, geoteknik eller GIS-arbete är det meriterande. För att lyckas i rollen behöver du vara initiativrik, drivande, samarbetsinriktad och strukturerad samt noggrann. Rollen ställer höga krav på förmågan att kommunicera och samverka med andra. Vi ser att du har ett starkt tekniskt intresse där fokus ligger i att hitta hållbara vägar framåt. Du gillar att hitta nya lösningar och gillar att bedriva förbättringsarbete.

Då arbetet ibland är rörligt krävs B-körkort. Du ska även kunna uttrycka dig väl i svenska och engelska i tal och skrift.

I din tjänst kommer du att arbeta med säkerhetsklassad information. Säkerhetsprövning och registerkontroll kommer därför att genomföras i samband med anställning.

Ansökan

Om du tycker att du känner igen dig i beskrivningen och att jobbet ser intressant ut så ser vi fram emot din ansökan.

Sök jobbet som Utredningsingenjör senast den 6 mars 2022.

För ytterligare information om tjänsten kontaktar du teamledare Henny Samuelsson via mejl: henny.samuelsson@svoa.se

Våra fackliga representanter för Kommunal, Vision, Saco och Ledarna når du via Stockholm Vatten & Avfalls kundtjänst på telefon 08-522 120 00.

Varmt välkommen!