11 Feb 2022 kl: 00:00
Undervisningsstillinger 2022/2023

Lillehammer kommune - Lillehammer, Oslo

Lillehammer Pedagog

Undervisningsstillinger 2022/2023

Undervisningsstillinger 2022/2023


Grunnskolene, Lillehammer kommune

Dette er en fellesutlysing for alle grunnskolene i Lillehammer kommune. Ønskes søknaden stilet til en enkelt skole må dette oppgis i søknaden.


I Lillehammer satser vi på en systematisk utvikling av skolen på alle nivåer. Vi har følgende hovedmålsettinger for arbeidet vårt:
– Alle elever skal bli møtt med realistiske læringsmål, og opplæringen i de grunnleggende ferdighetene skal styrkes.
– Alle elever skal oppleve et trygt, godt og inkluderende skolemiljø. Miljøet skal preges av mestring og motivasjon.
– Skolene skal utvikles som kollektivt orienterte lærende organisasjoner.

Fra 1.8.2022 blir det ledig et antall undervisningsstillinger i grunnskolen i Lillehammer. Antall stillinger og stillingsstørrelse avhenger av ressurstildeling, innvilgelse av permisjoner, oppsigelser og overføringer. Noen av stillingene vil være vikariater. Vi ser spesielt etter søkere med formelt godkjent undervisningskompetanse i basisfagene, spesielt engelsk på barnetrinnet – og fremmedspråk i ungdomsskolene. Videre ser vi etter medarbeidere med spesialpedagogikk, kunst & håndverk og musikk på både barne- og ungdomstrinn. Vi har også behov for undervisningskompetanse i nord-samisk ved to av skolene våre.

For nærmere opplysninger, ta kontakt med rektor ved den enkelte skole.
For oversikt over skolene, gå inn her

Arbeidsoppgaver


 • Planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning som både faglærer og kontaktlærer
 • Følge opp og bidra til elevenes faglige og sosiale utvikling
 • Bidra til å sikre et godt og trygt læringsmiljø
 • Bidra til et godt skole-hjem samarbeid og sikre god informasjonsflyt
 • Samarbeid med eksterne aktører som PPT, BUP m.m.
 • Delta aktivt og positivt i det profesjonelle læringsfellesskapet
 • Loggføring og samarbeid på skolens digitale plattformerKvalifikasjoner


 • Godkjent formell undervisningskompetanse (faglig og pedagogisk)
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne
 • God kjennskap til de nye fagplanene
 • Kompetanse i vurdering, jf. vurderingsforskriften
 • God kjennskap til bruk av ulike digitale verktøyPersonlige egenskaper


 • God evne til relasjonsbygging med både elever, foresatte og andre ansatte
 • Tydelig og god klasseledelse
 • Gode samarbeidsevner og en fleksibel innstilling
 • Innehar styrke og kompetanse til å stå i krevende situasjoner
 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet ved ansettelseVi tilbyr


 • Veiledning av nyutdannede
 • Etter- og videreutdanning
 • Solide og engasjerte fagmiljøer
 • Engasjert skoleeier
 • Lønnsvilkår etter gjeldende avtaler

Kontaktinformasjon

Elisabet Roland

Assisterende Skolesjef

+47) 97168590


Søknadsfrist: 11.03.2022

Arbeidsgiver: Lillehammer kommune

Sted: Lillehammer

Stillingstittel: Undervisningsstillinger 2022/2023

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Stillingsprosent: 100


Lillehammer kommune skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, kulturell og etnisk bakgrunn. Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglement. Ifølge Offentlighetsloven § 25 kan søkers navn bli offentliggjort, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkeren vil i så fall bli forespurt om dette. Attesterte kopier av vitnemål og attester kan legges elektronisk ved søknaden eller tas med ved et eventuelt intervju.

Vil du vite mer om hvordan det er å bo og arbeide i Lillehammer-regionen, og se andre jobbmuligheter, trykk her