15 Feb 2022 kl: 00:00

Oslo universitetssykehus HF - Oslo

Oslo Sjuksköterska

Sykepleier/Studiesykepleier

Studiesykepleier


Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, PSC-forskningssenter, Oslo universitetssykehus HF

Ett 3-årig engasjement i 100% stilling som studiesykepleier er ledig ved Norsk senter for PSC, Avdeling for transplantasjonsmedisin, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.


Norsk senter for PSC ble etablert i 2007 for å forske på leversykdommen primær skleroserende cholangitt (PSC). PSC er en kronisk betennelse i gallegangene, i og utenfor leveren. Senteret drifter og koordinerer forskningsaktivitet som belyser basalfaglige og kliniske aspekter ved leversykdommen og miljøet, som i dag teller 20-30 engasjerte personer, regnes internasjonalt for å være ledende innen fagfeltet. Senteret ved Rikshospitalet består av tre forskningsgrupper som dekker alle aspekter av forskning relatert til PSC, fra genetiske og eksperimentelle studier til klinisk utprøvninger.

Stillingen, 100% stilling i 3 år, er tilknyttet forskningsgruppen innen Genomikk og Metagenomikk, ledet av Professor Johannes Hov. Arbeidsoppgavene vil være knyttet til inklusjon og fasilitering av biobanking av studiedeltagere til leverforskningen generelt, og særlig til den kliniske utprøvningen i studien «MicroBLiver – Clinical impact of gut Microbial B vitamin metabolism in Liver disease». Gruppen er opptatt av betydningen av tarmfloraen for sykdomsutviklingen ved PSC og målet er å finne endringer i tarmfloraen som man kan behandle. Forskningen gir oss stadig nye spor i den retning, og det er derfor nå behov for en studiesykepleier som kan bidra til prosjekter der vi omsetter funn gjort i laboratoriet til å forbedre pasientbehandlingen.

Som studiesykepleier vil du jobbe i team med andre fagpersoner og andre grupper i senteret og ha nær kontakt med den kliniske avdelingen. Du vil være en viktig ressurs i forbindelse med alle ledd i gjennomføring av kliniske studier fra planlegging, informasjon, rekruttering, logistikk, innkalling, prøvetaking, biobanking, registrering, kvalitetssikring og oppfølging av deltagende pasienter. Det vil også være gode muligheter for egen fag- og kompetansebygging.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver


 • Pasientkontakt i forbindelse med inklusjon av pasienter til forskning på PSC
 • Delta i å planlegge, koordinere, kvalitetssikre og gjennomføre kliniske studier
 • Oppfølging av deltagende pasienter og studiesentre
 • Registrering av kliniske data
 • Biobanking/laboratoriearbeid
 • Andre relevante oppgaver innenfor forskningsgruppenKvalifikasjoner


 • Autorisert sykepleier
 • Erfaring med kliniske studier og GCP er en fordel
 • Faglig engasjement
 • Gode datakunnskaper
 • Må beherske norsk og engelsk, skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet vektleggesPersonlige egenskaper


Hos oss er det viktig at du:

 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • kan jobbe selvstendig
 • er arbeidsom og ansvarsbevisst
 • trives med varierende arbeidsoppgaver
 • er nøyaktig og strukturert
 • har gode kommunikasjonsevner
 • er fleksibel, løsningsorientert og åpen for nye utfordringerVi tilbyr


 • Arbeid på dagtid
 • Fysisk arbeidssted på Rikshospitalet
 • Et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Et spennende og dynamisk arbeidsmiljø, hvor kliniske studier, forskning og faglig utvikling er en integrert del av virksomheten
 • Høyt kvalifiserte medarbeidere
 • Oppstart etter avtale
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Gruppe- og ulykkesforsikring

Kontaktinformasjon

Johannes Hov


Professor

91687143

j.e.r.hov@medisin.uio.no

Søknadsfrist: 13.03.2022

Arbeidsgiver: Oslo universitetssykehus HF

Sted: Oslo

Stillingstittel: Sykepleier/Studiesykepleier

Stillinger: 1

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Engasjement

Stillingsprosent: 100


Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling

Oslo universitetssykehus med våre 22 000 ansatte skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.