7 Jun 2022 kl: 14:03
Rektor Viken F-3, fritidshem

Array - Höganäs kommun - Höganäs

Höganäs Rektor

Rektor Viken F-3, fritidshem

Rektor Viken F-3, fritidshem


Om arbetsplatsen

Höganäs ambition är att vara en av Sveriges bästa kommuner och våra förväntningar på oss själva är höga. Vi har invånaren och service i fokus och tillsammans åstadkommer vi goda resultat. Nyckeln till framgång är att ha medarbetare som brinner för sitt jobb, så det förväntar vi oss att du också gör!

Våra interna ledord är kommunikation och koncerntanke. Vi tror att ett öppet kommunikationsklimat ger effekt på vår kommun, våra invånare, våra företagare, våra föreningar och våra besökare. Höganäs blir då – väl värt att investera i.

Har du redan nu tankar om hur Höganäs kan bli en av Sveriges bästa kommuner? Då kanske du är den vi söker!

Du vet, precis som vi, att lärandet är en livslång process som startar i tidig ålder. För att hjälpa hela barnet hela vägen, från förskoleålder till gymnasiet, arbetar utbildningsförvaltningen med att ge barnen tro på den framtid som kommer. Höganäs ambition är att vara en av Sveriges bästa skolkommuner och våra förväntningar på oss själva är höga. Så, ligger pedagogik, barn och ungdomar dig varmt om hjärtat? Och, har du redan nu tankar om hur du kan arbeta för att göra Höganäs utbildningsverksamhet ännu bättre? Då är det här du ska vara!

Vikenskolan ligger i Viken mellan Helsingborg och Höganäs. I Vikenskolan går cirka 600 elever från förskoleklass till och med årskurs 9. Eleverna och barnen möts av en positiv syn på framtiden där vuxna är goda förebilder som värdesätter och tar ansvar för de goda relationerna. Alla har en medvetenhet kring vikten av en sund livsstil, en fysisk och psykisk hälsa samt vad som stöder en hållbar utveckling.

På Vikenskolan arbetar vi för att all personal ska ha ett gemensamt förhållningssätt i att möta barn, elever och föräldrar med respekt för allas lika värde. Arbetet för både barn och vuxna ska kännas meningsfullt, vara begripligt och den enskilde ska kunna påverka sin arbetssituation. Pedagogerna arbetar i arbetslag kring eleverna och varje elev har en mentor. Pedagoger och ledning följer upp resultat i verksamheten, analyserar och vidtar åtgärder för utveckling – ett kvalitetsarbete som hela tiden är en pågående process.

På Vikenskolan trivs både elever och personal vilket ger nöjda föräldrar. Verksamheten präglas av ett salutogent synsätt, där lärande, engagemang och välbefinnande är centrala delar. Vi arbetar på ett sätt som gör att eleverna har inflytande över och kan ta ansvar för sitt lärande. Detta har gett goda resultat med höga meritpoäng för en F–9 grundskola.

Vikenskolan är nästan sprillans ny, en fantastiskt fin skola med alla möjlighet för dig som rektor att utvecklas och utveckla verksamheten.

Din närmsta chef är verksamhetschef grundskola och du ingår i gruppen för rektorer grundskola där du tillsammans med 14 rektorer (f-klass, grundsärskola, fritids och 1-9) tillsammans arbetar för att alla elever ska lyckas.

Arbetsuppgifter

Som rektor ingår du i skolområdets ledningsteam som består av rektor förskola, rektor 4-6 och rektor 7-9. Som rektor har du tillsammans med dina kollegor ett ansvar för hela Vikenskolans skolområde 1-16 år, ni arbetar långsiktigt och strategiskt med en helhetssyn inom skolområdet. Tillsammans med rektorer grundskola ansvarar du för hela skolans måluppfyllelse.

Du jobbar enskilt och i ledningsteam med följande uppgifter:

❯ Skolutveckling

❯ Elevhälsa

❯ Personalansvar

❯ Arbetsmiljöansvar

❯ Samverkansansvar gentemot elever, föräldrar, personal, fackliga representanter och förvaltningar

❯ Budgetansvar

Du har erfarenhet av att vara chef inom skolans verksamheter, med budget-, personal-, och verksamhetsansvar. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och vet hur du ska leda utifrån dessa. Vi söker dig som har en pedagogisk högskole- eller universitetsexamen samt innehar lärarlegitimation för grundskola. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att ha arbetat med fritidshem. Vi ser gärna att du har avslutat din rektorsutbildning.

Kvalifikationer

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och vid följande egenskaper:

Vi söker dig som sätter eleven i fokus. Som ledare är du trygg och stabil. Du är ansvarstagande, drivande och självgående i ditt arbete. Du är prestigelös och strukturerad och kommunikativ med förmåga att förankra och leda verksamhetsutvecklingen på skolan. Ditt arbete startar alltid med utgångspunkt i analys av elevernas resultat och har sin förankring i forskning och beprövad erfarenhet. I detta arbete är du både innovativ och resultatinriktad. Du är social, prestigelös och kommunikativ. Du förstår värdet av att arbetar för de goda relationerna i mötet med elever, personal, föräldrar och kollegor inom Höganäs kommun. Beskrivningen av dig och dina kvalifikationer kan ju tyckas näst intill övermänsklig men vi har höga förväntningar på oss själva och våra kollegor. För att du ska trivas i ledningsteamet på Vikenskolan behöver du gilla att arbeta i team, men även kunna ta plats och vara beredd att argumentera för din sak.

Anställningens omfattning

Tillträde enligt överenskommelse

Ansökan

Referensnummer: A1131777

Generell information

Sista ansökningsdag: 2022-06-24
Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson
Maria Rörström Conradsson, Verksamhetschef
042 337100 / maria.rorstromconradsson@hoganas.se

Facklig företrädare
Facklig representant når du genom kommunens växel
042-337100