30 Maj 2022 kl: 12:00
Rektor/ einingsleiar – 100 % fast

Array - Vestnes kommune - Vestnes

Vestnes Rektor

Rektor/ einingsleiar – 100 % fast

Rektor/einingsleiar – 100 % fast

Lyst til å vere øvste leiar på Helland ungdomsskule?


Vestnes kommune søkjer etter ein utviklingsorientert og samlande rektor/einingsleiar for Helland ungdomskule. Helland ungdomsskule er for tida lokalisert i Tresfjord, fram til ein felles ungdomsskule for kommunen blir realisert. I tillegg til å leie Helland ungdomsskule fram til ny ungdomsskule er på plass, vil den som blir tilsett bli rektor for den nye felles ungdomsskulen i kommunen. Oppstart: 01.08.2022

Rektoren vil vere ein viktig ressurs i arbeidet med utforminga av den nye felles ungdomsskulen i kommunen.

Arbeidsoppgåver


 • Leiing av lærings- og utviklingsarbeid
 • Personalleiing og arbeidsmiljøutvikling
 • Forvaltning og kvalitetsutvikling
 • Økonomistyring og resultatkontroll
 • Tverrfagleg samarbeid med andre faginstansar
 • Samarbeid med elevar, føresette og kollegaer
 • KvalitetsutviklingKvalifikasjonar


 • Utdanning i skuleleiing vektleggjast
 • Undervisningserfaring frå grunnskulen
 • Leiarerfaring frå skule, særleg som rektor
 • God framstillingsevne, både skriftleg og munnleg. Må meistre både nynorsk og bokmål
 • Gode IKT-kunnskapar
 • Erfaring frå endringsleiing og kulturbyggingPersonlige egenskaper


 • Kan motivere og inspirere elevar og tilsette
 • God på dialog og kommunikasjon
 • Kan vere synleg i møte med elevar, tilsette og føresette
 • Har evne til å etablere godt samarbeid mellom partane i skulesamfunnet og til å skape gode relasjonar
 • Har evne til å leggje til rette for innovasjon og nyskaping
 • Har evne til å planlegge og gjennomføre tiltak
 • Kan arbeide strategisk og langsiktig med gjennomføringskraftVi tilbyr


 • Eit godt arbeidsmiljø og dyktige kollegaer
 • Ein arbeidsplass med fokus på utvikling
 • Tilsette med fagkompetanse og som har mindre enn 4 års ansiennitet får godkjent 4 års ansiennitet
 • Ein kommune som er IA-bedrift og har fokus på nærværsarbeid
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar i tråd med tariffavtale


Tilsettingsvilkår

Løns- og tilsetjingsvilkår i samsvar med gjeldande avtaleverk. Det vert trekt 2 % av lønna i pensjonsinnskot.

Kommunen har prøvetidsevaluering. Prøvetida er 6 månader i faste stillingar.

Ved tilsetting som krev politiattest skal denne ikkje vere eldre enn 3 månader.

Aktuelle søkjarar vert innkalla til intervju

Referanser

Oppgi referansar


Søknad

Vestnes kommune nyttar elektronisk søknadsprosess. Det betyr at det berre er søknader sendt via vårt elektroniske søknadssystem som vil bli tatt i betraktning.

Det er viktig at du tar deg tid til å svare på spørsmåla vi stiller og registrerer din CV i søknadsskjemaet. Det er ikkje mogleg å sende med vedlegg. Attestar og vitnemål må derfor takast med til intervju.


Kontaktinformasjon

Knut Øyvind Hoem

tlf: 71184091

mob: 48272458

Fylke: Møre og Romsdal

Jobbtype: Fast

Heiltid/Deltid: Heiltid

Arbeidstid: Dag

Søknadsfrist: 20.06.2022

Tiltreding: 01.08.2022

Arbeidsstad: Skulebakken 1, 6391 Tresfjord