22 Feb 2022 kl: 00:00

Drammen kommune - Drammen

Drammen Rådgivare

Rådgiver

Er du nyutdannet med høyere utdanning og ønsker å jobbe som rådgiver for rådmannens lederteam?


Drammen kommune


Med vel 100 000 innbyggere er Drammen kommune Norges sjuende største kommune målt i folketall. Med alle ressursene og mulighetene som ligger i kommunen vår, er det naturlig at vi har store ambisjoner. Vi vil til enhver tid ha fokus på å fornye, forenkle og forbedre tjenestene til innbyggerne, og utviklingen skal skje i samarbeid med blant andre brukerne. For mer informasjon om Drammen kommune se https://www.drammen.kommune.no/.

Drammen kommune er svært opptatt av fornyelse, forenkling og forbedring av tjenestene til innbyggerne. I 2022 vil vi ha spesielt fokus på organisasjons- og kulturbygging, brukermedvirkning og kvalitet og innhold i de kommunale tjenestene. Vi søker nå en person som kan arbeide tett med rådmannens lederteam i dette viktige arbeidet.

I henhold til Offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet

Arbeidsoppgaver


Sentrale oppgaver for den som ansettes vil være å bistå rådmannens lederteam tett i møter og oppfølging av beslutninger som fattes. Du vil få muligheten til å jobbe sammen med kommunens toppledelse og blir involvert i sentrale oppgaver knyttet til utviklingen av Norges sjuende største kommune.

Innenfor alle kommunens tjenester områder er det pågående prosesser for å se på hvordan tjenestene kan effektiviseres og utvikles videre. Vi ser etter deg som evner å samarbeide og bidra med nye perspektiver i utviklingen av kommunen. Dette er en stilling som passer for en som ønsker å utfordre både seg selv og kommuneorganisasjonen. Du vil få innsikt i alle sidene ved en kompleks organisasjon og arbeidet i skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon.Kvalifikasjoner


Når det gjelder din bakgrunn, så har du relativt nylig fullført høyere utdanning, sannsynligvis innenfor samfunnsfag, jus, økonomi eller annet relevant fagområde. Om du har noe arbeidserfaring, så er det en fordel, men ikke et krav.

For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå B2 i muntlig og skriftlig. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere. Dokumentasjon vedlegges søknaden.Personlige egenskaper


Du er en god relasjonsbygger, er nysgjerrig og interessert i å lære om nye fagområder. Du er strukturert, nøyaktig og samvittighetsfull, og organisasjonsforståelsen din er god. Samtidig evner du å se helheten og tenke strategisk. Du har mot til å utfordre både ledere og ansatte i ulike deler av organisasjonen til å tenke nytt og annerledes når kommunens fremtidige tjenestetilbud skal utvikles, og du trives med å legge til rette for rådmannens og lederteamets arbeid med å utvikle Drammen kommune videre. Personlig egnethet blir tillagt vekt ved ansettelsen.Vi tilbyr


I Drammen kommune har vi en fleksibel arbeidstidsordning og egen pensjonsordning i Drammen kommunale pensjonskasse. Lønn og tiltredelse etter nærmere avtale.

Vedlagt søknaden legges relevante vitnemål og attester. Vitnemålsportalen skal benyttes for vitnemål som er registrert i denne portalen.


Kontaktinformasjon

Julin, Trond

Direktør styring og eierskap

480 02 455

Arkley, Janne

Rådgiver

408 20 228

Søknadsfrist: 08.03.2022

Arbeidsgiver: Drammen kommune

Sted: Drammen

Stillingstittel: Rådgiver

Stillinger: 1

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast


Drammen kommune hviler på tre bærebjelker: Et sterkt deltakerdemokrati gjennom aktiv innbyggermedvirkning, tjenester nær innbyggerne og en offensiv stedsutvikling som skaper attraktive lokalsamfunn. Kommunen ligger sentralt til i det nye fylket Viken, og har vel 100 000 innbyggere og rundt 6 500 ansatte.