25 Feb 2022 kl: 00:00

Luftfartstilsynet - Bodø

Bodø Rådgivare

Rådgiver

Rådgiver


Luftfartstilsynet

Luftfartstilsynet har ledig stilling som rådgiver luftfartssertifikat. Dette er et midlertidig engasjement ut 2023, med mulighet for forlengelse. Stillingen tilhører seksjon front, sertifikat og registre i Luftfartstilsynets serviceavdeling.


En jobb hos oss betyr krevende arbeidsoppgaver hvor ansvar og direkte påvirkning er sentrale kjennetegn i hverdagen. Du vil være en bidragsyter i arbeidet med regelstyrt saksbehandling knyttet til godkjenning av utdanning til sertifikater og rettigheter for flyger, instruktør og kontrollanter.

Luftfartstilsynets kulturverdier er åpenhet, samarbeid, respekt og profesjonalitet. Vår nye medarbeider forutsettes å etterleve disse kulturverdiene.
Arbeidstaker i Luftfartstilsynet kan ikke benytte rettigheter fra tidligere arbeidsgivere, dersom disse rettighetene er i strid med Luftfartstilsynets interesser

Arbeidsoppgaver


 • Administrative oppgaver knyttet til luftfartssertifikater.
 • Administrative oppgaver knyttet til gjennomføring av teorieksamen.
 • Generell saksbehandling, herunder forvaltning av regelverk, prosedyrer og granskning av dokumentasjoner.
 • Besvare henvendelser fra Luftfartstilsynets brukere innenfor sertifikatområdet.
 • Rådgivning/veiledning via telefon/e-post knyttet til sertifikater og eksamen.
 • Ajourhold av Luftfartstilsynets sertifikatdatabase og arkivsystem Public 360.Kvalifikasjoner


 • Høyere utdanning fra universitet/høgskole. For kandidater med sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes.
 • Saksbehandling fra offentlig forvaltning og/eller erfaring fra fagområdet vektlegges.
 • Erfaring fra kunderettet virksomhet/service/veiledning vektlegges.
 • Ønskelig med erfaring fra luftfartssektoren eller annen sikkerhetsorientert virksomhet.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Solid erfaring i bruk av IKT-verktøy.Personlige egenskaper


Vi ønsker deg som liker å dele kompetanse med andre samt får med deg andre når du formidler ideer, fag og brukerinnsikt. Det er viktig at du er nøyaktig, utviklings- og omstillingsorientert, liker planarbeid og jobber strukturert og kvalitetsbevisst. Det kan være mange uforutsette saker som dukker opp i løpet av en arbeidsdag, så vi har behov for deg med stor arbeidskapasitet og som takler høyt arbeidspress. Vi har et stort fokus på trivsel på arbeidsplassen og da blir det viktig at du bidrar med godt humør og gode kommunikasjonsevner.Vi tilbyr


Vi kan tilby deg interessante og utfordrende oppgaver i en seksjon med engasjerte medarbeidere som har bred og variert kompetanse. Du vil få nært samarbeid med andre faggrupper, gode utviklingsmuligheter og et godt og inkluderende arbeidsmiljø med dyktige kollegaer.

Lønn iht. kvalifikasjoner i SKO 1434 rådgiver etter statens regulativ i lønnsspenn fra kr. 468 300 – 553 500,-. Ved særskilte kvalifiserte søkere kan lønn vurderes utover det som er fastsatt.

 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Treningsrom i kontorbygget i Bodø
 • Parkeringsgarasje
 • Kantine
 • Fra lønnen trekkes 2 prosent pensjonsinnskudd
 • Gunstig pensjons- og forsikringsordning gjennom statenspensjonskasse

Vi ser verdien av mangfold i et godt arbeidsmiljø. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller som har hull i CV ‘en. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Kvalifiserte søkere som informerer at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV ‘en, vil bli invitert til intervju. Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV ‘en kan bli brukt til statistikkformål.

Opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlig selv om søkerne har bedt om at søknaden unntas offentlighet. Dersom anmodningen om unntak fra offentlighet ikke blir tatt til følge, får søkeren varsel om dette.


Kontaktinformasjon

Hugo olsen

Seksjonssjef SFR

92 85 36 30

hugo.olsen@caa.no

Søknadsfrist: 20.03.2022

Arbeidsgiver: Luftfartstilsynet

Sted: BODØ

Stillingstittel: Rådgiver

Stillinger: 1

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Engasjement

Stillingsprosent: 100


Luftfartstilsynets hovedoppgave er å bidra til økt sikkerhet i luftfarten. Vi har ansvar for norsk sivil luftfart og er et forvaltningsorgan under Samferdselsdepartementet. Luftfartstilsynet er en aktiv pådriver for sikker, samfunnsnyttig og bærekraftig luftfart. Dette gjør vi ved å fastsette regelverk, fremme sikkerhetsinformasjon, behandle tillatelser og føre tilsyn med organisasjoner, luftfartøy, utstyr og enkeltpersoner. Vi er lokalisert i flotte lokaler på kaikanten i Bodø sentrum.