22 Feb 2022 kl: 00:00
Prefekt vid institutionen för lärarutbildning

Högskolan Dalarna - Falun

Falun Pedagog

Prefekt vid institutionen för lärarutbildning

Prefekt vid institutionen för lärarutbildning


Ref HDa 2.3.2-2022/142

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle – i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med omgivande samhälle. Vi är cirka 850 anställda, 17 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Vi vill förändra världen – vill du förändra den med oss?

Är du vår nya prefekt?


Högskolan Dalarna befinner sig i en stor förändringsprocess. Med utgångspunkt i högskolans strategi har ett omfattande utvecklingsarbete inletts med att skapa sammanhållna akademiska miljöer, se över och tydliggöra roller och beslutsvägar och fortsatt utveckla lärosätet framgångsrikt. Lokalerna på campus Falun har genomgått en större renovering och inom kort påbörjas bygget av ett helt nytt campus i Borlänge. Lärosätet består av fem institutioner som leds av en prefekt vardera. Vi söker nu dig som vill bli prefekt för institutionen för lärarutbilding. Är du en erfaren ledare med akademiska meriter, gärna inom lärarutbildningsområdet som drivs av ledarskap, ansvar och samarbete? Vill du arbeta i en miljö som präglas av utveckling och framåtanda? Då kan den här rollen vara något för dig!Din arbetsdag


Som prefekt har du ett övergripande ansvar för att utveckla institutionens akademiska miljö. Du har ett huvudansvar för hela lärarutbildningsområdet, som till viss del har programkurser placerade på andra institutioner. Tillsammans med proprefekter, avdelningschefer och administration ansvarar du för utveckling och genomförande av utbildning, forskning och samverkan.

Du leder institutionens ledningsråd (IL) som är rådgivande till dig. Du ansvarar för att institutionens interna strukturer utformas och verkställs baserat på behov och förutsättningar. Som prefekt är du arbetsgivarföreträdare med personal-, arbetsmiljö- och ekonomiansvar. Du ansvarar för att beslut av styrelse och rektor implementeras inom institutionen på ett effektivt, arbetsmiljömässigt och ändamålsenligt sätt. Du är direktrapporterande till rektor, ingår i Rektors ledningsråd (RL) och har därmed stor möjlighet att bidra till hela högskolans utveckling.

Institutionen för lärarutbildning består av fyra avdelningar med avdelningschefer som rapporterar till prefekt. Institutionen har ca 110 anställda. Vi utbildar förskollärare, grundlärare, ämneslärare och yrkeslärare och vi erbjuder både campusbaserad utbildning och distansutbildning. Vid institutionen finns magisterprogram och forskarutbildning i pedagogiskt arbete. Samverkan med regionala skolhuvudmän bedrivs vid Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna (PUD), en av institutionens avdelningar. Högskolan Dalarna har ett nationellt samordningsansvar för arbetsintegrerade lärarutbildningar och har också en väl utvecklad modell för övningsskolor där många av våra studenter genomför sin VFU. Just nu arbetar institutionen med en ny forskningsstrategi med syfte att bygga en långsiktigt stark och attraktiv forskningsmiljö. Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsutveckling av våra utbildningsprogram med målsättningen att erbjuda våra studenter professionsutbildning med hög kvalitet som gör dem väl förberedda för den kommande yrkesutövningen.

Låter detta intressant? Då hoppas vi att du ansöker om tjänsten som prefekt för Institutionen för lärarutbildning!

Som prefekt och chef på Högskolan Dalarna får du dessutom löpande kompetensutveckling och möjlighet att kontinuerligt utvecklas i ditt ledarskap, bland annat genom ledarskapsprogram och tillgång till en egen chefscoach.Är du personen vi söker?


För att lyckas väl i uppdraget ska du ha:

 • ett gediget intresse och erfarenhet av ledarskap och chefskap
 • kunskap och intresse av akademisk utveckling
 • kunskap om verksamhetsstyrning, ekonomi, arbetsmiljö- och personalfrågor
 • Vi ser gärna att du har:

 • erfarenhet av att leda chefer
 • disputerat och har senior forskarkompetens
 • Då uppdraget som prefekt präglas av samarbeten, både internt och externt, är det viktigt att du har ett öppet förhållningssätt, ett stort intresse för människor och god förmåga att skapa förtroende över gränser. Du har ett transparent och kommunikativt ledarskap där du kan driva och genomföra frågor för att nå uppsatta mål.

  Du talar och skriver väl både på svenska och engelska då verksamheten bedrivs i en mångkulturell miljö.  Mer om anställningen


  Vid Högskolan Dalarna är uppdraget som prefekt ett uppdrag i tjänst under tre år, med möjlighet till förlängning tre år i taget. För extern sökande erbjuds lämplig grundanställning inom akademin eller i stödverksamheten (tillsvidareanställning med eventuell provanställning). Prefekt tillsätts av rektor efter hörandeförfarande.

  Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är för närvarande i Falun och arbete förekommer även i Borlänge.  Om rekryteringsprocessen


  Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen. Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

  Anställda inom Högskolan Dalarna kan nominera tillfrågad kandidat till uppdraget som prefekt. Skicka namn och motivering senast 2022-03-14 till anne@du.se  Välkommen med din ansökan!


  Du ansöker via vår webbplats senast 2022-03-14. Din ansökan ska innehålla CV samt betygshandlingar. Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna, besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

  Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.  Kontaktpersoner


  Annie Nevala
  HR-specialist
  +46 (0) 23 -77 89 40
  anne@du.se

  Martin Norsell
  Rektor
  +46 (0) 23-77 80 00
  rektor@du.se