3 Jun 2022 kl: 07:57
Personalrådgjevar

Array - Ål kommune - Ål kommune

Ål kommune Rådgivare

Personalrådgjevar

Personalrådgjevar


Vil du væra med å utvikle arbeidsplassen for 650 flotte tilsette?

Har du erfaring med personaladministrasjon og ynskjer nye utfordringar? Då vil vi ha deg med på laget!


Vår nye personalrådgjevar rapportera direkte til HR-sjef, og skal samarbeida tett med den kommunale leiingen i personal- og lønnsspørsmål. Vi søkjar deg som er ein god lagspelar, og som trivast med å jobbe både administrativt og med utvikling. Du blir ein sentral støttespillar for avdelingsleiar og kommunalsjefar, og får eit sjølvstendig ansvar for dine område.

Dine arbeidsoppgåver


 • personaladministrasjon A-Å
 • førebuing og medverknad i lønnsforhandlingar
 • samspill/samhandling med organisasjonane og vernetenesta
 • HMS ansvar
 • støtte til leiarar innan personal/HR-faglige spørsmål
 • delta i utvikling og implementering av HR-prosesser og digitale systemer
 • oppgåver kan endrast og eventuelt tilpassast til kandidatens kompetanseMe ynskjer at du har


 • relevant høgare utdanning på minimum bachelornivå
 • kompetanse og erfaring innanfor personal/HR
 • god digital kompetanse
 • kjenskap til lov- og avtaleverk er ein fordelMe legg vekt på desse personlege eigenskapane


 • god på kommunikasjon og samarbeid
 • emne til å arbeide grundig, sjølvstendig og systematisk
 • tillitsvekkande relasjonsbyggar
 • gode refleksjonsemnar
 • trivast med å jobbe i høgt tempo
 • positiv haldning og godt humørMe tilbyr


 • spennande og varierte oppgåver
 • godt arbeidsmiljø med mykje engasjement
 • fagleg utvikling og vekst
 • deltaking i leiarutvikling

Søkjarar som ynsker å vere unnateke offentlegheit må grunngje dette særskilt. I samsvar med Offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjarar bli offentleggjort sjølv om søkjaren har bedt om ikkje å bli ført opp på søkjarlista, men dette vil du i så fall få varsel om.


Kontaktpersonar

Berit Albrecht

tlf: 32085000

mob: 93269970

Fylke: Viken

Jobbtype: Fast

Heiltid/Deltid: Heiltid

Arbeidstid: Dag

Søknadsfrist: 22.06.2022

Arbeidsstad: Ål


Ål kommune HR-avdeling

Ål kommune er ein utviklingsorientert arbeidsgjevar for 650 engasjerte tilsette, som er opptekne av å gje tenester av høg kvalitet til alle innbyggjarar, store og små. I UNICEFS rapport om kvaliteten i oppvekst- og levevilkår, er Ål kommune blant dei 10 beste kommunane i Noreg. Oppvekstsektoren arbeidar med, betre læring, tverrfagleg arbeid i kompetente fagmiljø og digitalisering av det pedagogiske arbeidet. Helse og omsorgssektoren driv spanande prosjekter, som sett dagsaktuelle tema i fokus, velferdsteknologi, aldersvennlege samfunn, fagutvikling for autorisert helsepersonell.

Kultur, der er Ål kåra som ein av dei beste kulturkommunane i Noreg, kulturhuset tilbyr spanande og variert program for heile Hallingdal. Drift og utvikling har viktige funksjonar for innbyggjarar og hytteeigarar og gjer Ål kommune til ein god stad å bu med kortreist og ein enkel kvardag. Ål kommune vart kåra til både Årets kulturkommune og Årets nynorskkommune i 2021!