2 Jun 2022 kl: 13:14
Lærer og barnehagelærer

Array - Rælingen Kommune - Fjerdingby, Blystadlia

Blystadlia Fjerdingby Pedagog

Lærer og barnehagelærer

Er du pedagog og ønsker å jobbe i en spennende enhet?


Blystadlia skole og barnehage, Rælingen kommune

Da bør du lese videre!


Vi har ledig stilling som lærer og barnehagelærer fra august 2022.

I skolen ønsker vi å tilsette en lærer i 100% stilling fast og en 50% vikariat.

I barnehagen har vi ledig 20 % barnehagelærer stilling, dette er et vikariat på 1 år.

Dine arbeidsoppgaver vil være:


Lærer i skolen:

 • Være med på å utvikle Blystadlia skole i tråd med nasjonale og lokale planer
 • Undervisning på barnetrinnet
 • Stillingen(e) vil kunne ilegges kontaktlærerfunksjon
 • Planlegge og lede elevaktive læringsøkter
 • Gi elever god faglig veiledning
 • Følge opp elevenes faglige og sosiale utvikling
 • Delta aktivt i enhetens profesjonelle læringsfellesskap
 • Legge til rette for tett og godt samarbeid med hjemmet
 • Fremme et trygt og godt skolemiljø

Barnehagelærer:

 • Bidra til organisering av det pedagogiske arbeidet for enkeltbarn og barnegruppe
 • Bidra til utarbeiding av langsiktige planer
 • Ta initiativ til og er pådriver for faglig utvikling og nytenkning
 • Gjøre systematisk observasjoner av barn

Til begge stillinger gjelder det at du er aktiv i samarbeid med barnehageleder, andre pedagogiske ledere, øvrige ansatte og foresatte. Du må samarbeide med PPT, barnevern, helsesykepleier og andre instanser som er involvert i arbeidet med barna. Du vil være med å bidra aktivt i arbeidet med å sikre barnehagens helhetlige drift på tvers av avdelinger. Og i tillegg er det viktig at du holder deg faglig oppdatertKvalifikasjoner


Lærer i skolen:

Som lærer er det krav om at du har godkjent lærerutdanning for tilsetting og undervisning på barnetrinnet i 1-7 klasse. Du må fylle kompetansekravene i minimum ett av fagene norsk, matematikk eller engelsk.

Det er ønskelig at du har erfaring med bruk av Dragonboks i undervisning, samt at du har en bred faglig kompetanse.

Barnehagelærer:

Som barnehagelærer er det krav om at du har godkjent barnehagelærerutdanning eller annen formell kompetanse som er likeverdig med barnehagelærerutdanning. Pedagoger med erfaring fra barnehage vil bli foretrukket.

For begge stillinger:

Har du pedagogutdanning fra utlandet, må denne være godkjent for arbeid som barnehagelærer av NOKUT og UDIR for å bli tatt i betraktning. God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk er påkrevd, for å kunne kommunisere godt med barn, foreldre og personalet.

Det er krav om at det forevises politiattest før tiltredelse fra personer som i sitt arbeid er i kontakt med barn, ungdom, brukere og pasienter,- i henhold til lovhjemmel som gjelder for stillingen.

For at din søknad skal bli tatt i betraktning ber vi deg legge ved dokumentasjon på din utdannelse og arbeidserfaring, i form av vitnemål og tjenestebevis/arbeidsattesterDu er en person som


 • har et godt blikk til de barna/elevene som trenger det lille ekstra
  er engasjert i faget ditt og ønsker å bidra med din kunnskap, og har et positivt barne- og elevsyn, samt er tydelig i voksenrollen
 • er opptatt av å skape gode relasjoner med elevene
 • liker utfordringer og er løsningsorientert
 • kommuniserer godt med kollegaer, elever og foresatte

Personlig egnethet vil bli vektlagtHvorfor skal du jobbe hos oss?


Hos oss vil du få spennende, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, og du vil jobbe med flotte elever og gode arbeidskollegaer. Vi er en arbeidsplass med marka som nærmeste nabo, men med kort vei til Oslo og Lillestrøm.

Enheten vår består av skole, SFO og barnehage og er den eneste i sitt slag i Rælingen kommune. Lokalene er nye og moderne, med ulike temarom og er godt tilrettelagt for ulike aktiviteter både ute og inne. Det er også lagt opp til et forpliktende samarbeid mellom skole, SFO og barnehage. Vi skal være en inkluderende enhet med vekt på kvalitet i omsorg, lek og læring. Det skal være et tett samarbeid mellom de ansatte, som er nedfelt i enhetens visjoner og målsettinger. Enheten fremstår som én enhet med ett personale. Som medarbeider hos oss vil du oppleve en enhet med godt omdømme og god faglig kompetanse, med et personale i stadig utvikling. Du vil bli en del av et godt og inkluderende arbeidsmiljø med lavt sykefravær. Vi har god oppfølging og veiledning av nyansatte.

Du vil få lønn etter gjeldende avtaleverk. Rælingen kommune har gode pensjons- og forsikringsordninger, blant annet fritidsforsikring. Vi har også et velfungerende bedriftsidrettslag som arrangerer turer, kurs, treninger og konkurranser. Hver sommer arrangeres det sommerfest for alle ansatte i kommunen.


Kontaktinformasjon

Katrin Bjerke

Avdelingsleder

97084581

Anja Helene Stidahl

enhetsleder

45010192

Søknadsfrist: 19.06.2022

Arbeidsgiver: 19.06.2022

Sted: Blystadlia

Stillingstittel: Lærer og barnehagelærer

Stillinger: 2

Heltid / Deltid: Heltid, Deltid

Ansettelsesform: Fast, Vikariat

Stillingsprosent: 100, 20


Rælingen kommune har ca. 19 000 innbyggere og ligger sentralt i Viken fylke med kort vei til Lillestrøm, Oslo og Gardermoen. Du vil møte en moderne og utviklingsorientert kommune med nærhet til både det urbane og det landlige.

Kommunen er i sterk vekst, og et sentrumsområde på Fjerdingby med boliger, forretninger, helse- og kulturtjenester og nye Fjerdingby skole er i ferd med å ferdigstilles. I tillegg utvikles Marikollen idrettspark med nye skiløyper, alpinbakker, hoppbakker og friområder sammen med eksisterende fotballbaner og idrettshall.

Rælingen kommune ser mangfold som en styrke, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.