28 Feb 2022 kl: 00:00

Norges idrettshøgskole - Oslo

Oslo HR-konsult

Lederstøtte

Ledig stilling som lederstøtte

Lederstøtte for rektor og administrerende direktør med tilhørende HR-oppgaver


Om stillingen


Norges idrettshøgskole (NIH) har ledig en fast stilling i 100 % som lederstøtte/HR. Stillingen lyses ut som førstekonsulent/seniorkonsulent og hovedoppgaven er å koordinere administrative oppgaver tett på ledelsen på NIH. I tillegg vil det være oppgaver tilknyttet HR og lønn.

Du må være ansvarsfull, strukturert og serviceinnstilt. Du må evne å jobbe selvstendig, og i team hvor arbeidsdagen kan være preget av oppgaver og ansvar av ulik karakter.Ansvar- og arbeidsoppgaver


 • lederstøtte – koordinere og kvalitetssikre ledelsens møter og rapporteringer
 • koordinere oppgaver og prosesser mellom NIH ledergruppe og instituttene (faglig- og administrativ ledergruppe)
 • tilrettelegge og gjennomføre ulike arrangementer for NIH ledelsen (immatrikulering med mer)
 • planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og følge opp interne og eksterne møter
 • ivareta sekretærfunksjonen for NIHs styret og andre råd og utvalg
 • publisere, vedlikeholde og oppdaterer innhold på nett (ledelse, styring, styresaker og protokoller)
 • utbetale lønn til styremedlemmer og medlemmer av Studentstyret, og være kontaktperson for disse på vegne av NIH
 • praktisk arbeid til disputaser og andre arrangement i regi av NIH
 • enkel saksbehandling tilknyttet HR og lønnKvalifikasjonskrav


 • stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Lang og relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet
 • god organisasjonsforståelse
 • god kompetanse på digitale arbeidsverktøy
 • god kommunikasjonsevne både skriftlig og muntlig på norsk
 • kjennskap til universitets- og høyskolesektoren kan være en fordelPersonlige egenskaper


 • profesjonell, strukturert og god til å planlegge
 • løsningsorientert med profesjonell fremtoning som bærer preg av god serviceinnstilling
 • god forståelse og tilrettelegging av ledernes behov
 • fleksibel, selvstendig og initiativrik
 • nøyaktig og effektiv
 • kunne håndtere tidspress og flere oppgaver samtidig
 • personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Hverdagen vil være mangslungen og bestå av mye fasilitering for ledelsen i en levende og dynamisk organisasjon. Noe av oppgavene vil også medføre bevertning til møter og arrangement. Oppgaver vil kunne endre seg.NIH tilbyr

 • Lønn som førstekonsulent i stillingskode 1408 i lønnstrinn 54 (kr. 491 200) til 58 (kr. 524 900)/stillingskode 1363 seniorkonsulent i lønnstrinn 57 (kr. 516 100) til 64 (kr. 583 500). Lønnsplassering vurderes i henhold til utdanning og arbeidserfaring.
 • spennende arbeidsoppgaver i et ambisiøst og drivende arbeidsfellesskap
 • et godt og aktivt arbeidsmiljø og tverrfaglig samarbeid med andre enheter
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • gode treningsfasiliteter, bedriftsidrettslag og muligheter for trening i arbeidstiden
 • umiddelbar nærhet til T-bane, samt gratis parkering og avlåst sykkelparkering


NIH tilbyr

Kvalifiserte søkere blir innkalt til intervju.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn. Vi har obligatorisk medlemskap i Statens Pensjonskasse.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke, og NIH har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker NIH medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Som kvalifisert søker med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av i jobbsøkerportalen for dette. NIH innkaller minst én søker i til intervju dersom man er kvalifisert, og dersom du får jobben skal vi legge til rette for de behov du måtte ha. Utenom å velge ut riktig kandidat brukes ikke avkryssingen til noe annet enn anonymisert statistikk.

De best kvalifiserte søkerne vil bli innkalt til intervju, og oppstart er etter avtale.


Kontaktpersoner

Interesserte søkere anbefales å ta kontakt med fagmiljøet ved utarbeidelse av søknad. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til:

Unn-Hilde Grasmo-Wendler

Administrerende direktør

974 83 184

unnhildegw@nih.no

Jan Wangen

HR rådgiver

414 13 035

jan.wangen@nih.no


Søknadsfrist og oppstart

Ta kontakt med adm dir for nærmere beskrivelse av av stillingen.

Søk stillingen ved å gå inn på våre hjemmesider: www.nih.no eller jobbnorge.no under ledige stillinger. Det er viktig at du laster opp alle dokumenter du mener er nødvendig for en helhetlig vurdering av din kompetanse.

I søknaden skal følgende dokumentasjon legges ved innen fristens utløp:

 • Ett personlig søknadsbrev med motivasjon for søknad
 • CV
 • Kopi av attester fra utdanningsinstitusjoner
 • Navn, e-postadresse og telefonnummer til 2-3 referansepersoner

Søknadsfristen er 18. mars 2022Om oss

Norges idrettshøgskole (NIH) er en vitenskapelig høgskole og Nordens høyeste rangerte utdannings- og forskningsinstitusjon innen idrettsvitenskap. Vårt samfunnsoppdrag er å drive høyere utdanning, forskning og formidling innen et bredt teoretisk og aktivitetssentrert fagområde. Vi tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå, og våre studieprogrammer skal dekke samfunnets behov for kompetanse innen idrettsvitenskap.

Høgskolen har rundt 1200 studenter og 230 ansatte fordelt på fire institutter, seks administrative avdelinger og to forskningssentre. Alle NIHs bygg og idrettsanlegg er lokalisert ved i Oslo ved Sognsvann, som har Nordmarka som nærmeste nabo. Se www.nih.no