13 Jun 2022 kl: 11:04
Leder for Trygg oppvekst

Array - Lillehammer kommune - Lillehammer

Lillehammer Psykolog

Leder for Trygg oppvekst

Leder for Trygg oppvekst


Fagenheten Oppvekst, utdanning og kultur


VIL DU VÆRE MED OG BIDRA TIL TRYGG OPPVEKST I LILLEHAMMER?

Lillehammer kommune har ledig fast stilling som leder for den nye avdelingen Trygg oppvekst Lillehammer (TOPP). Avdelingen Trygg oppvekst skal gjennom ulik metodisk tilnærming tilby kartlegging, psykososial oppfølging og behandling av milde – moderate psykiske vansker hos barn og ungdom. Avdelingen skal avdekke og følge opp behov for tiltak utover de tilbud som finnes i tjenesteområdene, og bidra til et helhetlig kommunalt tilbud til barn, unge og deres familier. Trygg oppvekst skal ha en mestringsorientert tilnærming i det faglige arbeidet.

Avdeling Trygg oppvekst har per i dag 9 ansatte med utdanning som barnevernspedagog, sosionom, psykolog/psykologspesialist og innenfor samfunnsvitenskapelige fag. Trygg oppvekst er en avdeling i utvikling.

Vi søker deg som står trygt i ditt eget fag, og som ønsker å bidra i tjenesteutvikling på oppvekstfeltet innenfor et tverrfaglig miljø. Vi søker deg som evner å spille på de ansattes kompetanse, og som vil yte ditt beste for at hver enkelt ansatt og avdelingen som helhet skal lykkes.

Arbeidsoppgaver


Avdelingsleder har fag-, økonomi- og personalansvar for avdelingen, og ansvar for oppfølging av prosjekt tverrfaglig operativt team.

Hovedoppgaver i stillingen vil eksempelvis være:

 • Ansvar for daglig drift.
 • Utvikling av avdelingen og oppfølging av prosjekter.
 • Faglig og metodisk veiledning.
 • Oppfølging og ivaretakelse av ansatte.
 • Bidra i sektorens utviklings- og samordningsarbeid.Kvalifikasjoner


 • Minimum treårig helse-/sosialfaglig utdanning. Annen relevant utdanning i kombinasjon med relevante erfaring kan vurderes.
 • Erfaring fra ledelse, fortrinnsvis innenfor tjenester til barn og unge.
 • Erfaring fra arbeid med barn og unge, og deres foresatte, samt familie-/ nettverksarbeid.
 • Lederutdanning vil bli vektlagt.Personlige egenskaper


Vi søker etter en leder som:

 • er faglig engasjert, og har kompetanse på tverrfaglig arbeid,
 • er løsningsorientert og interessert i nyskaping og tjenesteutvikling,
 • er prosessorientert og beslutningsdyktig,
 • har god økonomiforståelse,
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner,
 • har en lederfilosofi basert på åpenhet, respekt og tydelighet.

Personlige egenskaper vektlegges.Vi tilbyr


 • Utfordrende arbeidsoppgaver i et travelt og godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • God forsikring og pensjonsordning

Lillehammer kommune skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, kulturell og etnisk bakgrunn. Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglement. Ifølge Offentlighetsloven § 25 kan søkers navn bli offentliggjort, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkeren vil i så fall bli forespurt om dette. Attesterte kopier av vitnemål og attester kan legges elektronisk ved søknaden eller tas med ved et eventuelt intervju.

Vil du vite mer om hvordan det er å bo og arbeide i Lillehammer-regionen, og se andre jobbmuligheter, trykk her


Kontaktinformasjon

Terje Næss

Kommunalsjef sektor Oppvekst, utdanning og kultur

958 80 454

Søknadsfrist: 23.06.2022

Arbeidsgiver: Lillehammer kommune

Sted: Lillehammer, LILLEHAMMER

Stillingstittel: Leder for Trygg oppvekst

Stillinger: 1

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Stillingsprosent: 100


Trygg oppvekst Lillehammer er en nyetablert avdeling i sektor Oppvekst, utdanning og kultur. Avdelingen er organisert under fagenheten i sektoren, som rapporterer til kommunalsjef. Endelig organisatorisk plassering er under vurdering. Trygg oppvekst er en avdeling i stadig utvikling og den etableres som et ledd i å skape tilgjengelige og fleksible tilbud for barn, unge og familier som trenger noe utover det tilbudet som finnes i barnehage, skole, PPT og helsestasjon. Avdelingen vil ha utstrakt samarbeid med de andre tjenestene for å gi et helhetlig og samordnet tilbud til barn og unge.