11 Feb 2022 kl: 00:00
Leder for Enhet institusjonstjenester

Ringsaker kommune - Ringsaker

Ringsaker Enhetschef

Leder for Enhet institusjonstjenester

Leder for Enhet institusjonstjenester

Helse- og omsorgstjenesten søker leder for Enhet institusjonstjenester

Helse- og omsorgstjenesten i Ringsaker kommune er organisert etter en tjenestemodell og det ble i 2020 opprettet nye enheter for institusjonstjenester, hjemmetjenester og tilrettelagte tjenester for funksjonshemmede. Enhet institusjonstjenester har ansvar for kommunens demens- og langtidsplasser i sykehjem. Enheten har 240 institusjonsplasser og 250 årsverk i 5 sykehjem inkludert 14 avlastning- og observasjonsplasser.


Det er igangsatt et spennende utbyggingsprosjekt med nytt og moderne sykehjem i Moelv som skal være innflyttingsklart våren 2024.

Stilling:


100% fast stilling som leder for Enhet institusjonstjenester.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

Du vil ha personal-, økonomi,- og fagansvar for å nå fastlagte resultatmål. Du vil ha en helt sentral rolle i videreutvikling av enheten i samarbeid med øvrige enheter i helse og omsorg.

Stillingen er underlagt kommunalsjef helse- og omsorg og inngår i dennes ledergruppe.Kvalifikasjoner:


 • Vi søker en strategisk og utviklingsorientert leder med relevant erfaring fra helse- og omsorgsfeltet.
 • Ledererfaring fra offentlig forvaltning og/eller privat virksomhet.
 • God forståelse innenfor økonomi og rammebetingelser.
 • Ha evne til å inspirere og motivere kompetente medarbeidere.
 • Utvikle framtidens helsetjeneste i nært samspill med brukere, ansatte og deres fagorganisasjoner.
 • Minimum 3-årig relevant høgskole/universitetsutdanning, fortrinnsvis innenfor helse og sosialfag.
 • Ønskelig med relevant videreutdanning innen ledelse på masternivå.
 • Personlige egenskaper som kvalifiserer for stillingen vil bli særskilt vektlagt.Vi tilbyr:


 • Varierte, utfordrende og spennende arbeidsoppgaver.
 • Høyt tempo.
 • Godt arbeidsmiljø.
 • Lønn etter avtale.
 • Gode pensjonsordninger.Annet:


Elektronisk søknad og CV registreres via våre nettsider. Kopi av attester og vitnemål lastes inn som vedlegg til søknaden.

I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.


Kontaktpersoner:

Sverre Rudjord

tlf: +47 91146495

Fylke: Innlandet

Jobbtype: Fast

Heltid/Deltid: Heltid

Arbeidstid: Dag

Søknadsfrist: 06.03.2022

Tiltredelse: 01.05.2022

Arbeidssted: Brumunddal
Ringsaker kommune Helse- og omsorgsseksjonen


Ringsaker kommune er med sine om lag 35.000 innbyggere den klart største kommunen i Innlandet. Kommunen har vekst i folketall og arbeidsplasser og et offensivt næringsliv som satser og ønsker utvikling. Ringsaker er Norges største hyttekommune, og Sjusjøen er kjent for å ha Norges beste skiløyper. Småbyene Brumunddal og Moelv har urbane kvaliteter, og det er et mangfoldig botilbud i hele kommunen. Det er gode oppvekstmiljø og en tydelig satsing på økt læringsutbytte i skolen. Mjøsa og det vakre kulturlandskapet gir fantastiske muligheter for rekreasjon og opplevelser. Vil du jobbe i en av Norges mest offensive kommuner? Som arbeidstaker i Ringsaker, blir du en del av et stort og sammensatt fagmiljø med gode kollegaer.