25 Maj 2022 kl: 09:42
kvalitetsingeniører

Array - The Quartz Corp AS - Hamarøy

Hamarøy Kvalitetsingenjör

kvalitetsingeniører

Vi søker kvalitetsingeniører


The Quartz Corp/Drag


The Quartz Corp er en ledende produsent av ultra-ren kvarts for de voksende markedene innen det optiske, halvledere og solenergi. Innovasjon er kjernen til vår suksesshistorie når vi som et høyteknologisk selskap leverer våre produkter til morgendagens bransjer. Vår tilnærming styres av en forpliktelse til å redusere vårt miljøavtrykk. Vårt norske produksjonsanlegg ligger på Drag som er kjent for sitt spektakulære fjordlandskap hvor fjellsidene stuper ned i sjøen.


Oppgaver og ansvar:VI søker to nye kvalitetsingeniører, hvor den ene stillingen er rettet inn mot analyse og fortolking av prøver (primært mikroskopi, RAMAN), og den andre rettet mot kvalitetsstyringssystemer med ansvar for internrevisjoner. For begge gjelder:

 • Bidra til økt fokus på produktkvalitet over hele selskapet.
 • Gjennomføre kontinuerlige forbedringsprosesser, inkludert rotårsaksanalyser, rapportering og oppfølging av tiltak – PDCA-syklus.
 • Implementering av Statistisk prosesskontroll: opplæring, oppfølging, støtte.
 • Støtte utvikling av «beste praksis».
 • Verdistrømskartlegging – opplæring, tilrettelegger.
 • Lede og delta i prosjekter ved behov.
 • Delta i risikovurderinger
 • Delta i, og lede, interne kvalitetsrevisjoner
 • Delta i eksterne kvalitetsrevisjoner
 • Delta i jobbobservasjoner
 • Delta i utvikling og implementering av systemer og rutiner som ivaretar kravene i ISO 9001 Kvalitetsstyringssystem.
 • Utvikle prosedyrer og systemer for å forbedre vår beste praksisKvalifikasjoner


Bachelor eller mastergrad i kjemi/kvalitet/materialvitenskap/eller tilsvarende. Praktisk arbeidserfaring med kvalitetssystemer kan kompensere for manglende formell utdanning.

Godt kjent med kvalitetssystemer, og praktisk erfaring med vedlikehold og utvikling av disse.

Kjennskap til LEAN metodikk er en fordelPersonlige egenskaper


 • Selvstendig
 • Strukturert
 • God gjennomføringsevne
 • Lagspiller
 • Løsningsorientert
 • InnovativVi tilbyr


 • Konkurransedyktig lønn.
 • God pensjonsordning, ulykke- og helseforsikring.
 • TQC er behjelpelig med å skaffe bolig.
 • Sosiale aktiviteter i regi av TQC

Kontaktinformasjon

Fred Ove Brendmo

Quality Manager

98841670

fred.brendmo@thequartzcorp.com

Søknadsfrist: 16.06.2022

Arbeidsgiver: The Quartz Corp/Drag

Sted: Drag

Stillingstittel: kvalitetsingeniører

Stillinger: 2

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Stillingsprosent: 100


The Quartz Corp ble etablert i 2011. Vi er et internasjonalt selskap med produksjonssteder i USA og Norge, i tillegg kontorer i Storbritannia og Kina.

Våre produkter regnes blant de beste i verden, både på grunn av våre avanserte produksjonsmetoder og at vi har tilgang til verdens reneste kvartsforekomster. Råstoffet fra våre gruver i North Carolina sendes til fabrikken på Drag i Hamarøy kommune for fortsatt prosessering ved vår moderne fabrikk. Her har vi utviklet en rekke høyt spesialiserte, interne teknikker som gir en renheten på 99,999 %. Sluttproduktet brukes av våre kunder i en rekke høyteknologiske applikasjoner som gjør den grønne skiftet mulig. We Engineer Rocks for a Better World.