25 Feb 2022 kl: 00:00

Luftfartstilsynet - Bodø

Bodø Koordinator

Koordinator i fagavdelingen

Koordinator i fagavdelingen


Fagavdelingen, Luftfartstilsynet

Luftfartstilsynet har ledig stilling som koordinator i fagavdelingen. Stillingen er organisert i stab i avdelingen og rapporterer til avdelingsdirektører.


Stillingens oppgaver er knyttet til avdelingens implementering og standardisering av blant annet tilsynsprosesser, ressursstyring, kompetansestyring og kvalitetsarbeid, i tillegg til å være lederstøtte for avdelingens seksjonsledere og avdelingsdirektør. Andre oppgaver kan også påregnes basert på avdelingens utvikling og behov.

Vi ønsker en person som har høy kompetanse på IKT-verktøy, både for implementering og standardisering. Det kreves god innsikt og forståelse for kvalitetsarbeid og standardisering av arbeidsprosesser. Du vil jobbe både tverrfaglig og i egen avdeling samt lede arbeidsprosessene.

Luftfartstilsynets kulturverdier er åpenhet, samarbeid, respekt og profesjonalitet og det forutsettes at disse etterleves på en god måte.

Arbeidsoppgaver


 • Ansvar for koordinering og standardiseringsarbeid av avdelingens tilsynsprosesser
 • Ansvar for standardisert bruk av avdelingens fagsystem Empic.
 • Ansvar for ressursstyringsverktøyet i avdelingen og for vedlikehold, ajourhold og oppfølging
 • Koordinering av kompetansestyringsprosessen i egen avdeling og opp mot HR-seksjonen i Serviceavdelingen
 • Koordinering av kvalitetsarbeidet i avdelingen og delta i tverrfaglige arbeidsgrupper ledet at kvalitetssjef
 • Lede prosjekter og arbeidsgrupper
 • Samhandling på tvers av seksjons- og avdelingsgrensene
 • Lederstøtte i avdelingenKvalifikasjoner


 • Relevant høyere utdanning fra universitet/høgskole, minimum bachelornivå
 • Kompetanse/erfaring fra kvalitetsstyringsystemer, kvalitetsrevisjon eller risikostyring
 • Erfaring med prosjektledelse
 • Økonomiforståelse
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk
 • Gode IKT kunnskaper

Som medarbeider i Luftfartstilsynet kan du ikke benytte rettigheter fra tidligere arbeidsgivere, som er i strid med Luftfartstilsynets interesser.Personlige egenskaper


 • Du har evne til å arbeide systematisk og selvstendig
 • Du kan se detaljenes betydning i helheten
 • Du har evne til å ta initiativ og er løsningsorientert
 • Er god på teamorganisering og tverrfaglige prosesser
 • Du er ansvarsbevisst og serviceinnstilt
 • Du er kontaktskapende og god til å samarbeide
 • Du er utviklingsorientert og har evne til å omsette erfaringer til ny læring og forbedringer
 • Du har høy integritet og rolleforståelse som offentlig statsansatt
 • Er god på teamorganisering og tverrfaglige prosesserVi tilbyr


Vi kan tilby deg interessante og utfordrende oppgaver i en seksjon med engasjerte medarbeidere som har bred og variert kompetanse. Du vil få nært samarbeid med andre faggrupper, gode utviklingsmuligheter og et godt og inkluderende arbeidsmiljø med dyktige kollegaer.

Lønn iht. kvalifikasjoner som seniorrådgiver SKO 1364 etter statens regulativ innen lønnsspenn fra kr. 650.300 – 873.400,- avhengig av kvalifikasjoner.

Luftfartstilsynet holder til i flotte lokaler på kaikanten i Bodø. Vi har treningsrom og tilskudd til trening, parkeringsgarasje og kantine. Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Vi ser verdien av mangfold i et godt arbeidsmiljø. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller som har hull i CV -en. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Kvalifiserte søkere som informerer at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV -en, vil bli invitert til intervju. Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV -en kan bli brukt til statistikkformål.

Opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlig selv om søkerne har bedt om at søknaden unntas offentlighet. Dersom anmodningen om unntak fra offentlighet ikke blir tatt til følge, får søkeren varsel om dette.

Den som tilsettes må videre godta endringer i organisasjonstilknytning, tjenestested og arbeids- og ansvarsområde som følge av eventuelle omorganiseringer.


Kontaktinformasjon

Svein Johan Pedersen

Avdelingsdirektør fagavdelingen

906 16 99o

sjp@caa.no

Søknadsfrist: 27.03.2022

Arbeidsgiver: Luftfartstilsynet

Sted: Bodø

Stillingstittel: Koordinator i fagavdelingen

Stillinger: 1

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Stillingsprosent: 100


Luftfartstilsynets hovedoppgave er å bidra til økt sikkerhet i luftfarten. Vi har ansvar for norsk sivil luftfart og er et forvaltningsorgan under Samferdselsdepartementet. Luftfartstilsynet er en aktiv pådriver for sikker, samfunnsnyttig og bærekraftig luftfart. Dette gjør vi ved å fastsette regelverk, fremme sikkerhetsinformasjon, behandle tillatelser og føre tilsyn med organisasjoner, luftfartøy, utstyr og enkeltpersoner. Vi er lokalisert i flotte lokaler på kaikanten i Bodø sentrum.