17 Feb 2022 kl: 00:00
Kommuneoverlege

Larvik kommune - Larvik

Larvik Läkare

Kommuneoverlege

Kommuneoverlege


Helse og mestring

Er du opptatt av at alle får gode og forsvarlige helsetjenester? Vil du være med å utvikle legetjenesten i Larvik kommune som nå prosjekterer nytt helsekvartal med ny legevakt?


Da ønsker vi deg som en del av vårt kommuneoverlegeteam med et hovedansvar for kliniske tjenester. I Larvik kommune har vi delt kommuneoverlegefunksjonen i to hoveddeler – kliniske tjenester og samfunnsmedisin. I denne stillingen vil du samarbeide tett med vår dyktige og erfarne kommuneoverlege i samfunnsmedisin.

Som kommuneoverlege for kliniske tjenester har du ansvaret for at kommunenes innbyggere får forsvarlige legetjenester. Du har det overordnede medisinskfaglige ansvaret for institusjoner, familiesenter, fengsel, migrasjon, legevakt og vaksinasjon. Du har også det overordnede ansvaret for legevaktsleger og kommunalt ansatte leger og koordinering av deres spesialiseringsløp. Du vil ivareta kommunens overordnede ansvar for fastlegeordningen.

Som kommuneoverlege for kliniske tjenester er du organisert under kommunalsjefen for Helse og mestring.

Legetjenesten i Larvik er utfordret, men det er politisk og administrativ vilje til å fortsette tiltak og utviklingsarbeid som bedrer situasjonen.


Arbeidsoppgaver


 • Overordnet ansvar for legevaktsleger og kommunalt ansatte leger
 • Kvalitetssikring- og internkontrollarbeid
 • Ivareta kommunens arbeidsgiverrolle gjennom å følge opp medarbeidere, økonomi og faglig utvikling på eget område
 • Utøve lederskap gjennom Larvik kommune sin lederplattform som er basert på mestringsorientert ledelse
 • Bidra aktivt til utvikling og nytenkning i Helse og mestring, men også i Larvik kommune
 • Ivareta arbeidet ditt i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk og kommunens planer og retningslinjer
 • Være stedfortreder og samarbeide tett med kommuneoverlegen for samfunnsmedisinKvalifikasjoner


 • Du er utdannet offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon
 • Du er fortrinnsvis spesialist i samfunnsmedisin eller allmennmedisin, eller under spesialisering
 • Vi ønsker at du har relevant praktisk fra tilsvarende stilling
 • Vi ønsker at du har relevant ledererfaring eller veilederkompetansePersonlige egenskaper


 • Samhandle godt faglig, kollegialt og inn mot andre samarbeidspartnere
 • Du drives av forbedrings- og utviklingsarbeid og bidrar på den måten til å bygge kommunens positive omdømmeVi tilbyr


 • Spennende jobb i et godt blant gode kollegaer
 • Vi legger til rette for aktuelle utdanningsløp
 • Lønn etter avtale
 • God pensjons- og forsikringsordning i KLP
 • VelferdsordningerAnnet


Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag gjennom verdiene våre nysgjerrig, ærlig, raus og engasjerte (NÆRE). Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noen. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige.

En jobb med mening, med mulighet til å utgjøre en forskjell – det får du hos oss!

Som arbeidstaker i kommunen blir du ansatt på de vilkår, rettigheter og plikter som følger av avtaler, reglementer og lover. Larvik kommune ser mangfold som en styrke, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at du som søker kan bli ført opp på offentlig søkerliste, selv om du har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.

Du må sende søknaden din elektronisk innen fristen via Webcruiter, og legge ved attester og vitnemål.


Kontaktinformasjon

Winsvold, Guro

Kommunalsjef

90828770

Søknadsfrist: 06.03.2022

Arbeidsgiver: Larvik kommune

Stillingstittel: Kommuneoverlege

Stillinger: 1

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Stillingsprosent: 100


Larvik kommune har et areal på 813 km² og over 47.000 innbyggere. Med 3700 ansatte er vi en av de største arbeidsgiverne i Vestfold.

Larvik er en kulturkommune, en havneby og et populært reisemål med fantastisk kystlinje, urbane muligheter og sjarmerende tettsteder. Her er det kort vei til både natur og kultur, nabobyene i Vestfold og Telemark og til den store verden via Torp flyplass.

Larvik har et solid næringsliv og et omfattende tilbud innen kultur, friluftsliv og rekreasjon. Hos oss er mulighetene mange og ambisjonene store. Derfor trenger vi dyktige medarbeidere som vil være med å bygge fremtidens Larvik.