1 Mar 2022 kl: 00:00

Landkreditt Bank AS - Oslo

Oslo Konsult

IT konsulent

IT konsulent

Vi søker etter en serviceinnstilt og initiativrik ny kollega til stilling som IT konsulent.


Stillingen er organisert i avdelingen som har ansvaret for infrastruktur, første og andrelinje brukerstøtte, drift og forvaltning av alle konsernets systemer. Du får en sentral rolle i å sikre at Landkreditt tilbyr gode IT løsninger og en god kundeopplevelse til interne og eksterne brukere.

Daglige arbeidsoppgaver vil omfatte slike ting som:


  • Forbedring, forvaltning og administrasjon av hybrid plattform basert på Microsoft sine tjenester (Windows Server, Azure, Office365 mv)
  • Brukerstøtte og administrasjon, inkl håndtering av saker via supportsystem
  • Systemansvar for utvalgte løsninger
  • Delta og lede prosjekter og forbedringsaktiviteter innenfor området
  • Asset management (Herunder innkjøp av IT-utstyr/Mobil og livsløpshåndtering av dette)
  • Sikre god daglig drift og leverandøroppfølging på utvalgte områder (f.eks. IT utstyr, telefoniløsninger, møterom, skrivere osv)

Du har trolig IT utdannelse og har jobbet innen IT bransjen noen år allerede. Du har erfaring med Microsoft løsninger (Windows 10/11 klient, Windows server, AD, SCCM, Azure, Office 365 mv). Du er vant til å jobbe med sluttbrukere og kunder, og trives med å gi ekstraservice.

Hos oss får du jobbe i et voksende, helnorsk finanskonsern og arbeidsplassen er midt på Karl Johans gate i Oslo sentrum.

Vi er små nok til å ha raske og uformelle beslutningsveier, samtidig som vi er store nok til å kunne gi spennende faglige utfordringer. Du får jobbe bredt, på tvers av konsernet, og vil kunne være med på å utforme og skape Landkreditt sin skyreise for årene som kommer.

Tenker du at dette kan være en spennende mulighet for deg så ta gjerne kontakt med oss for en prat om stillingen og mulighetene vi kan tilby deg. Vi vurderer søknader fortløpende.

Vi har som rutine at vi gjennomfører en bakgrunnssjekk av søkere for å verifisere opplysninger som kommer frem i CV og annen dokumentasjon. Denne bakgrunnssjekken gjøres av Semac og det innhentes samtykke fra søkeren før verifiseringen starter. Aktuelle kandidater vil motta nærmere informasjon om dette. For stillinger som krever autorisasjon eller godkjenning av egnethet, forutsettes politiattest fremlagt.

Vi gjør oppmerksom på at vi aldri vil be om BankID-informasjon fra kandidater i søknadsprosessen.

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 30.03.2022


Kontakt oss

Einar Storsul

Direktør Marked og IT

einar.storsul@landkreditt.no

23 00 08 66

91 60 24 00

Erik Solem

Leder Plattform (IT)

erik.solem@landkreditt.no

23 00 08 67

90 73 34 40


Landkreditt er et norsk finanskonsern med produkter og tjenester innenfor bank, forsikring, fond og eiendomsmegling. Vi er organisert som et samvirkeforetak og er eid av rundt 9000 norske bønder. Vi leverer produkter og tjenester til ca 100.000 privatkunder og landbrukskunder over hele landet.

Til sammen er vi omtrent 200 medarbeidere som utgjør stammen i Landkreditt, og hoveddelen av oss sitter sentralt på vårt hovedkontor på Karl Johans gate i Oslo. I tillegg har vi fem mindre distriktskontorer. Vi har hatt en fantastisk utvikling de siste årene, og vi har ambisiøse vekstmål videre.

Vi tilbyr fleksibilitet og legger til rette for de ulike livsfaser våre medarbeidere befinner seg i. Som ansatt i Landkreditt får du gode betingelser og personalordninger. Vi tilbyr blant markedets beste forsikrings- og pensjonsordning til våre ansatte.