14 Jun 2022 kl: 06:06
Idrettspedagog

Array - Verdal Kommune - Oslo

Oslo Pedagog

Idrettspedagog

Ansök här

100% Idrettspedagog i EØS prosjektet “Healthy lifestyle of children and youth”


Verdal kommune, Frisklivssentralen


I 2019 inngikk Verdal kommune v/Frisklivssentralen Verdal kommune et samarbeid med det Polske helsedepartementet gjennom prosjektet «Healthy lifestyle of children and youth», fullfinansiert under programmet: «Reduction of social inequalities in health». Prosjektperioden varer i 4 år, til april 2024. Hovedmålet for EØS-prosjektet er å utjevne sosiale ulikheter for barn og unge.

Et av delmålene i prosjektet var å skrive en rapport som belyste kunnskapsgrunnlaget for hvilke tiltak som gjøres omkring fysisk aktivitet og kosthold rettet mot Norske barnehagebarn i alderen 1-6 år. På bakgrunn av rapporten skal det iverksettes et tiltak hvor formålet er å øke fysisk aktivitet og fremme sunt kosthold for barna, gjennom kompetanseheving blant ansatte og foreldre.

Ut fra rapporten, er det i samarbeid med leder for kommunale barnehager og leder for private barnehager i Verdal kommune, valgt et tiltak som skal prøves ut i kommunen. Dette tiltaket er kalt «Helsefremmende barnehager i Verdal kommune». Hovedfokus vil være helsefremming og forebygging.

I barnehageåret 2022/2023 skal det på bakgrunn av dette, gjennomføres et prosjekt i barnehagene i Verdal. I den forbindelse, søker vi en Idrettspedagog som skal følge opp barnehagene neste barnehageår.

Arbeidsoppgaver


 • Planlegge og gjennomføre prosjekt jf. Prosjektplan.
 • Samarbeide med ernæringsfysiolog/kostholdsveileder som også ansettes for prosjektperioden.
 • Drive utviklingsarbeid i samskaping med barnehagene.
 • Rapportere på tiltak underveis i prosjektet til prosjektleder.
 • Delta i det internasjonale samarbeidet med Polen.
 • Informere og samarbeide med andre parter i prosjektet.
 • Kompetanseheving av ansatte i barnehager.
 • Kursing av aktivitetsledere.
 • Delta i foreldremøter og personalmøter.
 • Veilede ansatte.
 • Delta i barnehagenes praksishverdag og være tilgjengelig for barnehagene ved behov.Kvalifikasjoner


 • Har utdanning som idrettspedagog.
 • Relevant høyere utdanning kan også vurderes.
 • Ønskelig med barnehagelærer utdanning med videreutdanning.
 • Erfaring fra arbeid i barnehage vil bli tillagt stor vekt.
 • Erfaring i arbeid med barn og aktivitet.
 • Engasjement ift uteaktivitet.
 • Kompetanse på barns motorikk.
 • Erfaring fra å drive utviklingsarbeid.
 • Brennende engasjement for helsefremming og forebygging.
 • Digitale ferdigheterPersonlige egenskaper


 • God relasjons kompetanse
 • Evne til å motivere, inspirere og engasjere
 • Selvstendig, systematisk og strukturert
 • Motivert for stillingens arbeidsoppgaver
 • Evne til å jobbe i team, gode samarbeidsevner
 • Indre motivasjon for stillingen
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne
 • God muntlig engelskkunnskaper

Personlig egnethet vektlegges særlig.Vi tilbyr


 • Muligheten for å være med å drive utviklingsarbeid i samarbeid med barnehagene i Verdal kommunen
 • Muligheten til å delta i internasjonalt EØS-prosjekt i samarbeid med det Polske helsedepartementet
 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver innen et viktig samfunnsområde
 • Aktive og engasjerte kollegaer
 • Lønn etter tariff, gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Kommunen har ordninger for fleksibel arbeidstid. I perioder med deltagelse i foreldremøter må noe kveldsarbeid påberegnes.

Kontaktinformasjon

Frode Grevskott


Leder og Prosjektleder

97000889

frode.grevskott@verdal.kommune.no

Søknadsfrist: 01.07.2022

Arbeidsgiver: Verdal kommune

Sted: Verdal

Stillingstittel: 100% Idrettspedagog i EØS prosjektet “Healthy lifestyle of children and youth”

Stillinger: 1

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Engasjement

Stillingsprosent: 100


Verdal er tradisjonelt et jordbrukssamfunn, men har etter etableringen av Aker Verdal (nå Aker Solutions) på slutten av sekstitallet blitt et industrityngdepunkt i Midt-Norge. Verdal Industripark er landets tredje største og en viktig faktor for å forklare kommunens sterke velstands- og befolkningsvekst de siste 50 år. Verdal er spesielt kjent for sitt yrende kulturliv, ikke minst et sterkt amatørteatermiljø som har fostret flere av Norges mest kjente skuespillere. Nord Universitet tilbyr i Verdal som et av tre studiesteder i landet bachelor-utdanning for skuespillere. Spelet om Heilag Olav er et historisk friluftsteater som fremføres hver sommer under Olsok-dagene på Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Kommunen har gode muligheter for friluftsliv fra hav til fjell. Med sine 1000 årsverk er kommunen Verdals største arbeidsgiver. Våre verdier er lojalitet, ærlighet og respekt, og disse verdiene skal særprege både vårt interne arbeid og våre møter med innbyggere og samarbeidspartnere. Verdal kommune leverer årlig tjenester til sine 15.000 innbyggere tilsvarende en brutto produksjonsverdi på over en milliard kroner.


Ansök här