9 Jun 2022 kl: 08:03
Førstekonsulent/rådgiver

Array - Luftfartstilsynet - Bodø

Bodø Rådgivare

Førstekonsulent/rådgiver

Førstekonsulent/rådgiver 3 stillinger


Luftfartstilsynet


Luftfartstilsynet skal medvirke til en trygg og samfunnsnyttig luftfart. Vi er 200 ansatte med høy kompetanse på alle fagfelt innenfor luftfart.

Serviceavdelingen har ansvar for intern drift og service, koordinering av interne støtteprosesser, og er i tillegg vår førstelinje kontakt og servicepunkt ut mot brukerne. Sertifikatbehandling og mottak av rapporter om ulykke og hendelser inngår i førstelinjen.

Seksjon Front, sertifikat og registre har behov for 3 nye medarbeidere som kan være bidragsytere i førstelinjeoppgaver i stillinger på hver sitt område: Arkiv, resepsjon/sentralbord og bakgrunnssjekk.


Arbeidsoppgaver


Felles oppgaver for alle stillingene:

 • Administrative oppgaver og driftsoppgaver aktuell for den enkelte stilling.
 • Saksbehandling i henhold til regelverk, prosedyrer og dokumentasjon.
 • Henvendelser og veiledning pr telefon og epost for interne og eksterne brukere.

Oppgaver knyttet til de ulike fagområdene:

 • Bakgrunnssjekk skal i tillegg ha ajourhold av Luftfartstilsynets sertifikatdatabase for flygeledersertifikater.
 • Arkivkonsulenten skal i tillegg til overnevnte oppgaver, bidra til at saksbehandlere følger gjeldende arkivrutiner og er i henhold til arkivloven med forskrifter, samt kvalitetssikring av offentlig journal. Luftfartstilsynets arkiv og sakssystem er Public 360.
 • Resepsjon/sentralbord har driftsansvar for møterom med teknisk utstyr og rekvisitarom, i tillegg til ordinær resepsjons- og sentralbordtjeneste.Kvalifikasjoner


Må krav:

 • Relevant utdanning innen de ulike fagområdene fra universitet/høyskole, min. bachelorgrad (3 år) eller tilsvarende. For kandidater med sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes.
 • Erfaring fra kunderettet virksomhet/service/veiledning
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Solid erfaring i bruk av IKT-verktøy

Den som tilsettes og skal arbeide med bakgrunnssjekk må bestå krav til bakgrunnssjekk.

Ønskelig krav:

 • Saksbehandlererfaring fra offentlig forvaltning
 • Erfaring fra det aktuelle fagområdet
 • LuftfartserfaringPersonlige egenskaper


Vi ønsker deg som liker å dele kompetanse med andre samt får med deg andre når du formidler ideer, fag og brukerinnsikt. Det er viktig at du er nøyaktig, utviklings- og omstillingsorientert, liker planarbeid og jobber strukturert og kvalitetsbevisst. Det kan være mange uforutsette saker som dukker opp i løpet av en arbeidsdag, så vi har behov for deg med stor arbeidskapasitet og som takler høyt arbeidspress. Vi har et stort fokus på trivsel på arbeidsplassen og da blir det viktig at du bidrar med godt humør og gode kommunikasjonsevner.

Luftfartstilsynet legger stor vekt på at våre kulturverdier åpenhet, samarbeid, respekt og profesjonalitet er en del av hverdagen i organisasjonen. Våre nye medarbeidere forutsettes å etterleve kulturverdiene i Luftfartstilsynets interesser.Vi tilbyr


 • Vi kan tilby deg interessante og utfordrende oppgaver i en seksjon med engasjerte medarbeidere som har bred og variert kompetanse. Du vil få nært samarbeid med andre faggrupper, gode utviklingsmuligheter og et godt og inkluderende arbeidsmiljø med dyktige kollegaer.
 • Lønn iht. kvalifikasjoner i SKO 1408 førstekonsulent etter statens regulativ i lønnsspenn fra kr. 435 600 – 509 500 ,-. Eller lønn iht. kvalifikasjoner i SKO 1434 rådgiver etter statens regulativ i lønnsspenn fra kr. 478 300 – 563 500,-. Ved særskilte kvalifiserte søkere kan lønn vurderes utover det som er fastsatt.
 • Luftfartstilsynet holder til i flotte lokaler på kaikanten i Bodø.

Les dette før du søker:

Råd til deg som vil søke stilling i Luftfartstilsynet

Gode ordninger og fordeler i Luftfartstilsynet

Er du en ressurs vi ikke vet om?

Vi mener at et bredt spekter av medarbeidere gjør at vi får nye tanker og perspektiver og kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere som har ulik kompetanse, som har ulik bakgrunn, og som har opplevd ulikt i livet. Vi har få medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, så om du kan krysse av for noe av dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Med en slik bakgrunn kan du være en verdifull ressurs og tilføre oss viktige impulser vi ikke har. Vi inviterer minst én kvalifisert søker innenfor hver av de tre kategoriene til intervju. Får du jobben, legger vi naturligvis til rette for deg om du trenger det. Utenom å sørge for at vi velger ut de riktige kandidatene bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.Søkerlisten er offentlig


Det er viktig med åpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen. Derfor blir alle som søker en stilling hos oss, satt opp på den offentlige søkerlisten om de ikke oppgir en god grunn. Om du har bedt om å ikke bli satt opp på listen, tar vi kontakt med deg om vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.

Som medarbeider i Luftfartstilsynet kan du ikke benytte rettigheter fra tidligere arbeidsgivere, som er i strid med Luftfartstilsynets interesser.

Den som tilsettes må videre godta endringer i organisasjonstilknytning, tjenestested og arbeids- og ansvarsområde som følge av eventuelle omorganiseringer.


Kontaktinformasjon

Hugo Olsen

Seksjonssjef front, sertifikat og registre

92 85 36 30

hugo.olsen@caa.no

Søknadsfrist: 29.06.2022

Arbeidsgiver: Luftfartstilsynet

Sted: BODØ

Stillingstittel: Førstekonsulent/rådgiver

Stillinger: 3

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Stillingsprosent: 100


Luftfartstilsynets hovedoppgave er å bidra til økt sikkerhet i luftfarten. Vi har ansvar for norsk sivil luftfart og er et forvaltningsorgan under Samferdselsdepartementet. Luftfartstilsynet er en aktiv pådriver for sikker, samfunnsnyttig og bærekraftig luftfart. Dette gjør vi ved å fastsette regelverk, fremme sikkerhetsinformasjon, behandle tillatelser og føre tilsyn med organisasjoner, luftfartøy, utstyr og enkeltpersoner. Vi er lokalisert i flotte lokaler på kaikanten i Bodø sentrum.