2 Jun 2022 kl: 14:40
Förvaltningschef till Samhällsbyggarförvaltningen

Array - Chefspoolen - Värnamo

Värnamo Förvaltningsledare

Förvaltningschef till Samhällsbyggarförvaltningen

Förvaltningschef till Samhällsbyggnadsförvaltningen


Värnamo kommun ligger mitt i Småland, där E4 möter väg 27, i en tillväxtregion med Gnosjöanda och hög sysselsättning. Som medarbetare hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en värdefull arbetsdag, som ger värde för såväl dig som för medborgarna

För mer information se Jobba hos oss – Värnamo kommun (varnamo.se)


Värnamo kommun söker förvaltningschef till Samhällsbyggnadsförvaltningen

ARBETSUPPGIFTER

Samhällsbyggnadsförvaltningen är en verksamhet med en stor spännvidd innehållande räddningstjänst samt avdelningarna geodata, miljö, plan och bygg. Som förvaltningschef är du även chef över stadsarkitekt samt en administrativ enhet.

Som förvaltningschef har du ett övergripande personal-, budget- och verksamhetsansvar för en organisation med ca 4 enhetschefer, ca 80 medarbetare exklusive deltidsbrandmän och med en budget på ca 62 Mkr.

Du leder verksamheten genom förvaltningens ledningsgrupp. Du ansvarar för att process och målstyrning uppfylls i enlighet med kommunens övergripande mål och värdegrund.

Du rapporterar till din politiska nämnd – samhällsbyggnadsnämnden – och som tjänsteman är du direkt underställd Värnamo kommuns kommundirektör. Du ingår i kommunens ledningsgrupp tillsammans med övriga förvaltningschefer och arbetar där med kommunövergripande frågor.

Du kommer att samarbeta och bygga nätverk med övriga förvaltningar, regionala och statliga myndigheter och övriga civilsamhället. I detta sammanhang förväntas du vara med och driva utvecklingsarbetet. I dina arbetsuppgifter kommer du med en effektiv omvärldsbevakning att arbeta övergripande och mycket utåtriktat med information och dialog. Samtidigt kommer du att vara en närvarande ledare på förvaltningen som leder medarbetarna med ett motiverande och tillitsbaserat ledarskap och driver förvaltningens utveckling.

Du har en utvecklad förmåga att arbeta både autonomt och i grupp. En central del av uppdraget är att arbeta med organisations- och verksamhetsförändring.

KOMPETENS OCH ERFARENHET

Vi söker Dig som har en adekvat utbildning, gärna inom samhällsbyggnadsområdet, från universitet eller högskola.

Du skall ha flerårig erfarenhet av ledarskap. Det är meriterande med erfarenhet från förvaltningschefsnivå eller som avdelningschef alternativt räddningschef och då i ledningsgrupp. Erfarenhet från arbete med myndighetsutövning i en politiskt styrd organisation samt kunskap om samhällsbyggnadsprocessen. Vidare ser vi att du har erfarenhet av organisationsutveckling och utvecklingsprocesser samt erfarenhet av budgetansvar och förståelse för budgetprocessen inom kommunal sektor. Du förväntas kunna balansera mellan behov av utveckling och att förvalta det som redan har gjorts.

Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper som präglas av tydlighet, visioner och strategiskt tänkande samt att du kan skapa goda relationer och ett gott samarbetsklimat. Du är engagerad i samhällsfrågor, lyhörd, analytisk och empatisk. Att leda förvaltningen strukturerat och motivera till förändringsarbete är överordnat sakkunskap inom varje område. Att du är nyfiken, inspirerande och kan entusiasmera medarbetarna är viktigt.

ÖVRIGT

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillträdesdag: Efter överenskommelse

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och förutsätter en godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll innan anställning. Svenskt medborgarskap krävs.

KONTAKT

I denna rekrytering samarbetar vi med Chefspoolen i Sverige AB.
För ytterligare information om tjänsten eller rekryteringsprocessen, är du välkommen att kontakta Chefspoolens rekryteringsspecialist Anders Langhard;

anders.langhard@chefspoolen.se, 0704-027740.

ANSÖKAN

Välkommen med din ansökan senast onsdag 29/6, inklusive CV och personligt brev på svenska.