26 Feb 2021 kl: 00:00
Förskollärare till Hedemora

Olympica - Hedemora

Hedemora Lärare

Förskollärare till Hedemora

Ansök här

Vi söker förskolelärare till förskolan i
Hedemora


Vill du vara med och utveckla Olympicaförskolan Hedemora? Förskolan Olympica i
Hedemora, är en förskola där beslutsvägarna är korta. Vi har barn i åldrarna 1-5 år. Vår
förskola ligger med naturen nära, vilket möjliggör många fina utflykter. Vi har också fina
lekytor nära de olika förskoleavdelningarna. Sammanlagt har vi ca 120 barn i vår verksamhet,
uppdelade på olika avdelningar, vilket i sin tur ger en känsla av ”den lilla förskolan” i den
stora.

Läs mer om förskolan i Hedemora här: https://olympica.se/hedemora/forskola/
Vi arbetar med läroplanens alla målområden samt med ett temainriktat arbetssätt. Vi använder
det digitala verktyget Infomentor för dokumentation för att underlätta det systematiska
kvalitetsarbetet.

Vi söker dig

Nu söker vi dig som är behörig förskolelärare. Du är driven och lösningsfokuserad och vill
vara med och utveckla det pedagogiska arbetet tillsammans med oss. Du är väl förtrogen med
förskolans styrdokument och ser det systematiska kvalitetsarbetet med dokumentation,
reflektion och uppföljning, samt årlig utvärdering och analys av arbetet som en viktig del för
att få syn på barns lärande.
Du sätter barnens intressen i fokus och du ser utemiljön och fysisk aktivitet som viktiga
verktyg i barnens lärande.
Du arbetar aktivt och medvetet med att utveckla den pedagogiska miljön så att den blir
tillgänglig och inspirerande för barnen och bidrar till deras utveckling.

Kort om Olympica

Olympica bedriver förskole- och grundskoleverksamhet på ett antal orter i Dalarna och Täby.
Vi står för god kvalitet, vi strävar alltid efter att våra elever ska ha möjlighet att nå sin fulla
kapacitet, vi har ett tydligt värdegrundsarbete samt att vi profilerar våra skolor och förskolor
med fokus på idrott, lek och rörelse.

Kontakt och ansökan

Rektor Carolina Goldberg
Telefon: 073-6635247
E-mail: carolina.goldberg@olympicaskolan.com

Ansök här