15 Feb 2022 kl: 00:00

Lindesnes Kommune - Lindesnes, Veggjeland

Lindesnes Läkare

Fastleger

Vil du jobbe på Norges sydspiss? Lindesnes kommune søker to nye fastleger til Vigeland legesenter


Helsetjenester og legevakt, Lindesnes kommune

Lindesnes kommune er en attraktiv kommune å bo og arbeide i som har kort avstand til nabokommunen Kristiansand, Sørlandets ”hovedstad”. Kommunen har et rikt kultur- og foreningsliv, både i Mandal by og forskjellige tettsteder i kommunen. Her finner du flotte naturområder fra hav til hei som gir gode muligheter for et aktivt liv i alle aldre.


Vi har for tiden ledig 2 fastlegehjemler ved Vigeland legesenter, lokalisert i flotte og moderne lokaler. Legesenteret ligger sentralt på Vigeland, ca 15 minutter kjørevei fra Mandal by og 1 time kjørevei fra Kristiansand og Flekkefjord.

Vigeland legesenter er et kommunalt drevet legesenter som har til sammen 5 fastleger, en LiS1 (turnuslege), hudlege en dag i uka, og stabile og dyktige helsesekretærer.

Tilsetting enten som fastlønnet i kommunen eller som næringsdrivende lege med en gunstig 8.2-avtale, som gir stabile og forutsigbare driftsutgifter. Administrasjon av legesenteret ivaretas av avdelingsleder for legetjenester, som er kommunalt ansatt. Legesenteret er godt utstyrt, og bruker Infodoc Plenario journalsystem.

Tiltredelse/oppstart etter avtale.

Arbeidsoppgaver


Fastlegepraksis etter gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk.

Begge hjemlene har listetak på 800 pasienter. Det er plikt til deltagelse i legevakt som er lokalisert i Mandal. Det er for tiden lav vaktbelastning. Kommunen kan pålegge inntil 7,5t kommunal bistilling pr.uke i henhold til rammeavtalen. Per dags dato er det ikke tilpliktet kommunal stilling til noen av hjemlene.Kvalifikasjoner


  • Norsk autorisasjon som lege og godkjent norsk turnustjeneste/LiS1.
  • Beherske norsk både skriftlig og muntlig.
  • Gode datakunnskaper.
  • Fastleger må være ferdig spesialist eller under spesialisering i allmennmedisin.
  • Ved tilsetting må det kunne legges fram en ny politiattest.

LiS1 som gjennomfører praksis i kommunehelsetjeneste oppfordres til å søke, og vil kunne vurderes til stillingene/hjemlene forutsatt godkjent LiS1-tjeneste.Personlige egenskaper


  • Interesse for allmennmedisin
  • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter
  • Kompetanse, erfaring, fleksibilitet og personlig egnethet vektlegges.

Vi jobber aktivt med å forme fremtidens legetjeneste i Lindesnes kommune, og ønsker å være en kommune det er godt å være fastlege i. Krisen i fastlegeordningen har gjort at vi må tenke nytt. Vi tilbyr fastlønnsavtaler, og har gunstig 8.2 avtale ved enkelte legesentre. Vi er opptatt av å legge til rette for gode spesialiseringsløp for allmennleger i spesialisering, og kommunen er godkjent utdanningsbedrift i allmennmedisin og samfunnsmedisin.


Kontaktinformasjon

Siv Løge-Høiberget

Ass. kommuneoverlege

916 15 010

siv.loge-hoiberget@lindesnes.kommune.no

Rune Myrmell

Enhetsleder Helsetjenester og legevakt

488 91 854

rune.myrmell@lindesnes.kommune.no

Søknadsfrist: 06.03.2022

Arbeidsgiver: Lindesnes kommune

Stillingstittel: Fastlege

Stillinger: 2

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Stillingsprosent: 100


Har du lyst til å jobbe på Norges sydspiss? Lindesnes er landets sydligste kommune med om lag 23.000 innbyggere og 2000 ansatte. Kommunen er en av de største på Agder.

Mandal er kommunens by, og vi har de seneste årene hatt en formidabel by- og stedsutvikling, med et godt handelstilbud og et næringsliv i vekst. Det er en attraktiv kommune å bo i, med gode bo- og oppvekstmiljøer, og gode muligheter for jobb og utdanning. Kommunen har et rikt kulturliv, levende by og bygder, flotte naturområder fra hav til hei, og vi har et mangfoldig aktivitetstilbud for innbyggere i alle aldre.

Lindesnes kommune har tro på at mangfold på arbeidsplassen gjør oss bedre sammen, og vi vil derfor oppfordre kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, funksjonsnedsettelse eller hull i CV-en.

Lindesnes er et godt sted å bo og leve. Bli med på laget vårt!