18 Feb 2022 kl: 00:00
Enhetschef vuxenenheten

Lerums kommun - Lerum

Lerum Enhetschef

Enhetschef vuxenenheten

Enhetschef vuxenenheten


Om arbetsplatsen


Verksamhetsområde Myndighet ingår i Sektor stöd och omsorg. Verksamhetsområdet omfattar åtta enheter som ansvarar för all myndighetsutövning inom socialtjänst, administration, behandling inom missbruk, beroende samt familjestöd. Fokus för verksamhetsområdet och hela sektorn är att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten.

Vuxenenheten inrättades 2019 och ansvarar för myndighetsutövning och beroendemottagning i Lerums kommun. Inom enheten arbetar både socialsekreterare och behandlare. Sommaren 2019 öppnade Lerums kommun ett boende som har inriktningen att erbjuda stöd för personer som eftersträvar ett liv utan droger eller alkohol. Hösten 2021 öppnade en Socialmedicinsk mottagning i Lerum och under det här året planeras att öppna Mini-Maria mottagning i samverkan med regionen.

Vuxenenheten har sedan våren 2019 haft Emma Bittone som enhetschef. Emma går nu vidare som verksamhetsutvecklare inom verksamhetsområdet och vi söker hennes efterträdare. Sedan Emma tillträdde som enhetschef har hon gemensamt med medarbetarna arbetat strukturerat och målstyrt med att utveckla arbetssätt och metoder. Enhetens medarbetare har involverats i hög grad och har gemensamt formulerat mål och aktiviteter i enhetens plan. Måluppfyllelsen är mycket god. Enheten har satsat på kompetensutveckling och arbetar i enlighet med Nationella riktlinjer. Medarbetarenkäten som genomförs årligen visar att medarbetarna är nöjda eller mycket nöjda med sin arbetsplats och kan rekommendera Lerums kommun som en attraktiv arbetsgivare. Medarbetare beskriver att deras uppdrag är viktigt och meningsfullt och att de har förutsättningar att klara sitt uppdrag. Vi vill fortsätta utveckla Vuxenenheten och deras viktiga uppdrag för kommunens invånare.

Enhetens medarbetare är en 1:e socialsekreterare, fem utredande socialsekreterare, tre behandlare samt en Case-Manager som har uppdrag i socialmedicinsk mottagning.

Tillträde till tjänsten är preliminärt i juni 2022 men kan justeras enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter


Uppdraget är att leda Vuxenenheten. Ansvara för personal, budget och arbetsmiljö. Fokus är att skapa samverkan mellan myndighets- och utförare av exempelvis boende med stöd, beroendebehandling samt externa samverkansparter. I uppdraget ingår också att utveckla insatser på hemmaplan som matchar invånares behov inom beroendeområdet. Utvecklingen driver du tillsammans med enhetens medarbetare, tar tillvara deras kompetens och erfarenhet. Du arbetar för att skapa en god och hållbar arbetsmiljö. Vårt mål är att vara en organisation som arbetar professionellt och tar utgångspunkt i individens egen verklighet. Du håller dig informerad inom aktuellt kunskapsläge och vill bidra till helheten genom ett nära samarbete inom områdets ledningsgrupp som består av nio enhetschefer samt verksamhetschef. Samverkan med övriga enheter och med andra aktörer är en naturlig del i uppdraget.Kvalifikationer


Det är ett krav att du har socionomexamen eller likvärdig utbildning, erfarenhet från myndighetsutövning inom främst beroendeområdet samt också från behandlingsverksamhet. Det är önskvärt att du har erfarenhet från området psykisk ohälsa. Det är viktigt att du har förmågan och perspektiv att förhålla dig till både myndighetsutövning och behandling. Erfarenhet av en ledarroll som gruppledare, enhetschef eller projektledare inom relevant område är ett krav.

Vidare ska du vara ansvarstagande, strukturerad och ha ett professionellt bemötande. Du har förmågan att genom delaktighet skapa utveckling. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och är mål- och resultatorienterad. Du behöver vara trygg i rollen som ledare och behärska förmågan att fatta relevanta beslut. Det är också viktigt att du utövar ett ledarskap som är närvarande och tillgängligt och du behöver kunna hantera utmanande situationer.Generell information


Sista ansökningsdag: 2022-02-20
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2022-06-06
Referensnummer: A1088968
Arbetstid: Dagtid


Kontaktpersoner

Maria Enbuske
Verksamhetschef
0302-52 23 67
maria.enbuske@lerum.se

Emma Bittone
Enhetschef
0302-52 21 17
emma.bittone@lerum.se


Facklig företrädare

Fackliga företrädare nås via kommunens växel
0302-52 10 00Övrigt


Kommunens vision lyfter fram ledorden hållbarhet, kreativitet och inflytande vilket genomsyrar vårt arbete. Vi är cirka 3 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att erbjuda god service och skapa välfärd för kommunens cirka 42 000 invånare.

Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.

Vi vill främja en god arbetsmiljö där det går att kombinera arbete, föräldraskap och fritid. Vi erbjuder förmåner så som friskvård och personalvårdprogram.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!

Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.