16 Feb 2022 kl: 00:00

Sykehuset i Vestfold HF - Tønsberg

Tønsberg Teamchef

Avdelingssjef – Psykiatrisk sykehusavdeling

Avdelingssjef – Psykiatrisk sykehusavdeling


Psykiatrisk sykehusavdeling, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Sykehuset i Vestfold HF

Psykiatrisk sykehusavdeling er en av fem kliniske avdelinger i Klinikk psykisk helse og avhengighet (KPA). Opptaksområdet har tilsvarende ca. 240.000 innbyggere. Psykiatrisk sykehusavdeling har totalt 260 årsverk og består av Psykiatrisk sikkerhets- og langtidspost og spesialpoliklinikken som er lokalisert på Granli, Sem, samt tre psykiatriske akuttposter, kognitiv svikt og alderspsykiatrisk utredningspost, en kontorseksjon og spesialiserte polikliniske funksjoner for kognitiv svikt/alderspsykiatri, nevropsykiatri, ECT og spiseforstyrrelser som er lokalisert i flotte nye lokaler i Tønsberg.


KPA har som visjon å være et ledende fagmiljø innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Norge. Vi skal være kjent for pasienter, medarbeidere og samarbeidspartnere som en tilbyder av virkningsfull og effektiv behandling. Klinikkens verdigrunnlag vektlegger at vi tør gå nye veier, at vi er nysgjerrige og lærer aktivt av suksesser og feil. Vi understøtter og tror på menneskers iboende evne til læring, utvikling og å kunne ta egne valg. På flere områder foregår det i klinikken et aktivt utviklingsarbeid. Nevnes kan f. eks. digital teknologi i behandling, kvalitetsregister, firedagersbehandling og andre nye behandlingsformer.

Vi ser etter deg som er en trygg, synlig og involverende leder. Som ny avdelingssjef i Psykiatrisk sykehusavdeling er du god til å lytte, du er beslutningsdyktig og har god gjennomføringskraft.

Avdelingssjefen inngår i klinikkens ledergruppe, og forventes å bidra aktivt her og ta et medansvar for utvikling på tvers av avdelingene.

Arbeidsoppgaver


 • Lede avdelingen frem mot visjonen virksom og effektiv behandling og et ledende fagmiljø innen psykisk helsevern for voksne i Norge
 • Skape rammer og gode vilkår for oppgaveløsning med fokus på pasientsikkerhet
 • Motivere og følge opp at avdelingen utvikler en kultur for løpende kvalitets- og forbedringsarbeid
 • Sammen med DPS Vestfold sikre helhetlige behandlingsforløp hvor pasientene opplever en sammenhengende og virkningsfull tjeneste innenfor voksen psykiatri (VOP)-feltet
 • Fremme et nært samarbeid med andre avdelinger i klinikken, sykehuset for øvrig og kommuner
 • Sikre god og robust spesialistdekning
 • Sikre gode systemer for ledelse og forbedringsarbeid forankret i sykehusets og klinikkens overordnede struktur
 • Bidragsyter inn i klinikkens utvikling i samarbeid med klinikksjef og klinikkens ledergruppe
 • Totalansvar for avdelingens resultatoppnåelse, inkludert økonomi- og budsjettansvar
 • Det tas forbehold om stillingens fremtidige innhold og arbeidsoppgaverKvalifikasjoner


 • Ledererfaring er et krav, herunder erfaring fra å ha ledet endrings- og utviklingsprosesser, og gjerne dokumenterte resultater fra tilsvarende stilling
 • Høyere utdanning, gjerne helsefaglig
 • Erfaring fra psykisk helsevern og/eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling er en fordel
 • Videreutdanning innen ledelse er en fordel
 • Søker må beherske norsk skriftlig og muntligPersonlige egenskaper


 • Strategisk legning og helhetstenkende
 • Evne til oversikt over og formidling av virksomhetens formål, mål og forbedringspotensial
 • Utviklingsorientert, analytisk, strukturert og systematisk
 • Gode evner til samarbeid og å bygge relasjoner
 • Beslutningssterk og evne til å omgjøre planer til handling
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vektVi tilbyr


 • Et spennende lederoppdrag med utvikling av et fremtidsrettet behandlingstilbud
 • Gode kollegaer og et høyt kvalifisert fagmiljø
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Deltakelse i lederopplæring-/lederutviklingsprogram
 • Avdelingssjef inngår i ledergruppen i Klinikk psykisk helse og avhengighet

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement.


Kontaktinformasjon

Christian Reissig


Klinikksjef

95481540

Søknadsfrist: 08.03.2022

Arbeidsgiver: Sykehuset i Vestfold HF

Sted: Tønsberg

Stillingstittel: Avdelingssjef – Psykiatrisk sykehusavdeling

Stillinger: 1

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Stillingsprosent: 100


Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no.