8 Jun 2022 kl: 11:44
Administrativ chef på Miljö- och byggnadsförvaltningens

Array - Solna Stad - Solna

Solna Administrativ chef

Administrativ chef på Miljö- och byggnadsförvaltningens

Administrativ chef


Miljö- och byggnadsförvaltningen, Administrativa avdelningen


Om oss


Miljö- och byggnadsförvaltningens uppdrag är att ansvara för fysisk planering, miljöövervakning och myndighetsutövning inom bygglov, mätning och kartframställning, miljöskydd, hälsoskydd och livsmedelskontroll.

Förvaltningen präglas av ett stort driv och utvecklingsfokus där arbetet förväntas leda till en levande och hållbar stad; en effektiv, rättssäker och serviceinriktad myndighetsutövning samt en attraktiv och hållbar arbetsplats. För att nå målen behöver förvaltningen tänka om och nytt, använda de möjligheter som finns idag, arbeta smartare med våra resurser och använda rätt metoder i den spännande utvecklingsresa som förvaltningen har påbörjat.

På förvaltningen arbetar drygt 65 personer uppdelat på tre avdelningar (plan- och byggavdelningen, miljöavdelningen, administrativa avdelningen) och sex enheter (plan- och geodataenheten, bygglovsenheten, miljöskyddsenheten, hälsoskyddsenheten, livsmedelskontrollenheten samt miljö- och klimatenheten.)

Administrativa avdelningen bistår förvaltningens verksamheter med ledningsstöd och administrativt verksamhetsstöd genom att bland annat ansvara för förvaltningens registratur- och arkivfunktion samt intern service. Avdelningen ansvarar idag också för handläggning av vissa tillsynsprocesser samt för att leda verksamhetsutvecklings- och digitaliseringsprojekt på uppdrag av ledningsgruppen. Avdelningen har idag 12 anställda.Vad innebär arbetet?


Som chef för administrativa avdelningen arbetar du nära förvaltningschefen och bistår denne och övriga chefer med verksamhetsstöd och ledningsstöd. Du rapporterar direkt till förvaltningschefen och arbetar i dennes ledningsgrupp.

En del av ledningsstödet är att stötta förvaltningens chefer i juridiska frågeställningar. Du ansvarar även för att vissa kommungemensamma processer hanteras vidare inom förvaltningen samt arbetar i stadens nätverk inom dessa områden.

Fokus för ditt operativa verksamhetsstödjande uppdrag är att leda, stödja och utveckla avdelningens medarbetare, verksamhet och organisation utifrån lagstiftning, politiska mål och stadens styrande dokument. Modern informationshantering och effektiva arbetssätt, god service och gott bemötande samt väl fungerande partnerskap med övriga avdelningar/ enheter på förvaltningen är viktiga framgångsfaktorer.

En viktig del av arbetet är att leda förändring och ta vara på digitaliseringens möjligheter för att utveckla verksamheten. Utvecklingsarbetet sker i nära samarbete med berörda verksamheter på förvaltningen eller i staden.

♦ Driva, planera, prioritera och utveckla projekt samt processer inom avdelningens verksamhetsområden.

♦ Verka för serviceinriktat verksamhetsstöd till andra avdelningar/ enheter inom förvaltningen.

♦ Ha fokus på fortsatt arbete för utveckling av nya arbetssätt utifrån kommunens ambitioner kring digitalisering och förbättrad service.

♦ Aktivt arbeta för ett gott partnerskap med andra berörda verksamheter på förvaltningen och i staden.

♦ Aktivt bidra till ledningsgruppsarbetet på förvaltningen och se till helhetens bästa.

♦ Tillsammans med dina medarbetare skapar du delaktighet och gemenskap i det dagliga arbetet och du leder genom öppenhet, respekt och professionalitet. Det kräver en god självkännedom och trygghet i ledarskapet.Vem söker vi?


Vi söker dig som har en akademisk examen inom samhällsvetenskap, juridik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer passa för verksamheten. Du har några års erfarenhet av personal- och budgetansvar. Vidare har du förmåga att se helheter och vanan av att genomföra förändrings- och utvecklingsarbete. Vi värdesätter erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation och ser det som meriterande med erfarenhet av juridiska processer.

Som person har du lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheten i förändringar. Du är modig och beredd att tänka nytt. Som ledare är du tydlig och trygg. Din ledarstil präglas av prestigelöshet, tillit, förtroende och ett stort engagemang. Du har även ett coachande och inkluderande förhållningssätt till dina medarbetare och tycker om att se att människor utvecklas och tar för sig. Du är strukturerad och kan planera, organisera samt prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du har god förmåga att skapa förtroendefulla samarbeten och drivs av att skapa resultat tillsammans med andra. För att lyckas i uppdraget krävs att du är serviceinriktad och jobbar utifrån ett helhetsperspektiv. Du förstår komplicerade språkliga underlag, både talade och skrivna. Producerar egna dokument av hög kvalitet. För tjänsten behöver du ha goda kunskaper i svenska både i tal som skrift.Vårt erbjudande


Vi erbjuder dig en spännande tjänst på en förvaltning som har Solnas tillväxt och hållbara utveckling högt upp på agendan. Som ledare för administrativa avdelningen kommer du spela en viktig roll i förvaltningens utvecklingsresa. Förvaltningens arbetssätt tas fram gemensamt och det finns stor möjlighet att påverka hur vi arbetar både i ett kort och längre perspektiv.Mer information om ansökan


Om du har några frågor är du varmt välkommen att höra av dig till förvaltningschef Åsa Bergström 08-746 13 73, asa.bergstrom@solna.se.

Varmt välkommen med din ansökan innehållandes CV och personligt brev senast 2022-06-12.

I Solna arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla staden och välfärden med solnaborna i fokus. Detta gör oss till en spännande och utvecklande organisation att arbeta inom.

Miljö- och byggnadsförvaltningen tar fram detaljplaner när nya bostäder, kontor och skolor ska byggas och arbetar med bygglov, mätning och kartor. Vi arbetar med att förbättra Solnas yttre miljö och människors hälsa samt att bevara Solnas natur. Vi har ansvar för tillsyn av livsmedelshantering, inomhusmiljö och miljöfarliga verksamheter. Även naturvård och miljöövervakning ingår i förvaltningens ansvarsområde.

Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Kungliga nationalstadsparkens lugn och storstadens puls. Vår vision är att Solna ska vara en levande och trygg stad, som förenar hållbar utveckling med en god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd. Här finns attraktiva bostäder, framgångsrika företag, utmärkta kommunikationer, förstklassig samhällsservice och ett rikt kultur- och idrottsutbud. Solna stad är nu inne i en spännande utvecklingsfas, befolkningen växer och många företag söker sig hit.
Generell information


Anställningsform: Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Löneform: Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar: 1
Sysselsättningsgrad: 100 %
Ort: Solna
Län: Stockholms län
Land: Sverige
Referensnummer: 2022/129
Kontakt: Åsa Bergström, 08-7461373
Sista ansökningsdag: 2022-06-12Facklig företrädare


Jonas Damm, Vision, jonas.damm@solna.se
Cecilia Hallander, Akavia, cecilia.hallander@solna.se
Malin Lyckdahl, Naturvetarna, malin.lyckdahl@solna.se