Vernepleier

Er du autorisert vernepleier og har et ønske om å bidra til hverdagsmestring?


Helse, omsorg og mestring, Lørenskog kommune


Bårlibråten 11 stod innflyttingsklart i juni 2017 og er hjemmet til 7 unge voksne utviklingshemmede. Lørenskog kommune har et stort fokus på kompetanseutvikling og vi ønsker oss flere engasjerte og fremoverlente kolleger. Som vår kollega vil du være med på å videreutvikle din egen, så vel som dine kollegers faglige innsikt og forståelse. Avdelingen jobber kontinuerlig med å tilrettelegge og motivere til hverdagsmestring og øke beboernes selvstendighet gjennom individuelt tilpassede tjenester og brukermedvirkning.

Du vil få primærkontakt ansvar for en eller flere beboere hvor du skal følge opp individuelle planer, utarbeide tiltak og samarbeide med pårørende. Du vil også samarbeide med virksomhetens to faglige rådgivere i utarbeidelsen av ulike tiltak og innenfor virksomhetens faglige utvikling. Du vil få muligheten til å øke kvaliteten på tjenesten gjennom utarbeidelse og revisjoner av avdelingens rutiner og prosedyrer.

Hos oss vil du bli en viktig bidragsyter i et travelt, hyggelig og spennende fagmiljø. Du vil ha en sentral rolle i samarbeidet med pårørende og det faglige nettverket.Du vil få gode muligheter for fagutvikling gjennom interne og eksterne kurs, samt deltakelse i ulike ressursgrupper på tvers av virksomheten. Stillingen innebærer 35,5 t/uke, todelt turnus med hovedvekt av vakter på dagtid og arbeid hver 4.helg.

Arbeidsoppgaver


 • Primærkontakt og fagkoordinator for tjenestemottaker
 • Utarbeide og følge opp tiltaksplaner og prosedyrer
 • Veiledning og opplæring av medarbeidere
 • Aktiv deltakelse i ressursgrupper
 • Oppfølgning og implementering av interne rutiner og retningslinjer
 • Samarbeid med tjenestemottakere og pårørende
 • Legemiddelhåndtering
 • Målrettet miljøarbeid
 • Andre ansvarsområder- og oppgaverKvalifikasjoner


 • Fortrinnsvis autorisert vernepleier, men 3-årig høgskoleutdanning med relevant erfaring kan vurderes
 • Erfaring med heldøgns omsorg og bistand til ADL-ferdigheter til brukergruppen
 • Erfaring med pårørende-samarbeid
 • Bestått kurs i helse- og omsorgstjenesteloven Kapittel 9
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne minimum bestått norskprøve B1
 • Gode IKT- ferdigheter
 • Erfaring med målrettet miljøarbeid basert på prinsipper fra anvendt atferdsanalyse
 • Godkjent politiattest før tiltredelse
 • Førerkort klasse B er en fordelPersonlige egenskaper


 • Faglig oppdatert og viser engasjement for arbeidet
 • Lojal ovenfor planer og tiltak utarbeidet på avdelingen
 • Positiv, endringsvillig og løsningsorientert
 • Trives og motiveres av å jobbe selvstendig og i team og innehar god arbeidskapasitet
 • Evne og ferdigheter til å ta ansvar for iverksetting, gjennomføring og avslutning av arbeidsoppgaver
 • Evne og ferdigheter til å arbeide selvstendig, systematisk og målrettet i henhold til avdelingens mål
 • Evne og ferdigheter til åpen kommunikasjon og samarbeid
 • Evne og ferdigheter til å ta imot og gi veiledning og opplæring
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Menn oppfordres til å søkeVi tilbyr


 • God arbeidstid- og fleksitidsordning
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Mulighet for fag/kompetanseutvikling
 • Helsefremmede aktiviteter og velferdsgoder som blant annet firmahytter
 • Deltakelse i tverrfaglige grupper på tvers av virksomheten
 • Engasjerte, faglig sterke kollegaer

Som ansatt i Lørenskog kommune må du kunne identifisere deg med våre verdier; åpen, troverdig og engasjert. Lørenskog kommune ønsker å ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

I henhold til Offentleglova § 25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort selv om søkeren er bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste. Søkere vil få varsel, dersom anmodning om unntak fra offentlighet ikke tas til følge.

Søknadsfrist: 14.10.2020

Kontaktinformasjon

Marius Hermstad Stensæter, konstituert avdelingsleder

928 60 070

Ansök