Ungdomsskolelærer – Fjellsrud skole

Har du ambisjoner på elevenes vegne og er opptatt av å gjøre en forskjell?


Fjellsrud skole, Oppvekst og utdanning, Lørenskog kommune


Fjellsrud skole ønsker deg som vil gjøre en forskjell, og som har ambisjoner på elevenes og skolens vegne!


Skolens behov

Vi har fra skoleåret 2021-2022 behov for flere faglig dyktige lærere med undervisningskompetanse for ungdomstrinnet. Vi søker nå etter lærere med undervisningskompetanse i norsk, matematikk, mat og helse, spansk, tysk, kunst og håndverk og kroppsøving. Andre fagkombinasjoner kan også være aktuelle. Vi har ledig 100% fast stilling og 100% årsvikariat.

Fjellsrud er en ungdomsskole med fire klasser per trinn og en spesialpedagogisk base. For skoleåret 20/21 utvidet vi med en klasse på 8. trinn til 5 klasser, så totalt har vi nå 13 klasser på 8.-10. trinn. Lørenskog kommune er i sterk vekst, og skolen skal utvides til en 6-parallell fra 2024. Vi har et sterkt profesjonsfelleskap og er kommet godt i gang med innføringen av fagfornyelsen. Vi er en MOT- skole og bruker deres programmer aktivt i arbeidet med et godt læringsmiljø. Det skjer mye spennende i tiden fremover!

Arbeidsoppgaver


 • Forberedelse, gjennomføring og evaluering av undervisning
 • Løpende underveisvurdering av elevenes faglige arbeid
 • Administrativt arbeid som møtedeltakelse, rapportering, mailkorrespondanse m.m.
 • Oppgaver knyttet til skolens utviklingsarbeid og satsingsområder
 • Samarbeid med ledelse og kolleger i team, faggrupper, arbeidsgrupper, osv.Kvalifikasjoner


 • Du må ha godkjent utdanning for undervisning i ungdomsskolen
 • Undervisningskompetanse i minimum et av fagområdene norsk, matematikk, mat og helse, spansk, tysk, kunst og håndverk og kroppsøving. Kombinasjon med andre fag er også aktuelt
 • Bruk av Ipad som læringsverktøy vil være helt sentralt i arbeidet som lærer ved Fjellsrud skole, og samarbeid og kompetanseheving innen dette er et viktig satsingsområde for oss. Det er derfor viktig at du er fortrolig med digitale verktøy og kan bruke dette aktivt i elevenes læring
 • Samarbeid med kolleger, ledelse og andre er en stor del av arbeidshverdagen, og vi vil ha deg som ønsker – og bidrar til – et samarbeid som utvikler skolen videre
 • Godkjent politiattest og egenerklæring om tuberkulose må leveres av den som tilsettes før tiltredelse i stillingenPersonlige egenskaper


 • Vi ønsker deg som er glødende opptatt av faget ditt, som kan formidle engasjementet ditt til elevene, og skape interesse og motivasjon for læring
 • Du må være en tydelig, trygg, forutsigbar voksen med interesse og omsorg for ungdom
 • Det er viktig at du forstår ungdommenes hverdag og hva som opptar dem. Du må kunne bygge gode relasjoner til alle elever – også de som utfordrer deg mest
 • Fleksibilitet, raushet, varme og humor er viktige egenskaper for en lærerVi tilbyr


 • En skole hvor kreativitet, engasjement og initiativ verdsettes
 • Dyktige og ambisiøse kolleger
 • Et trygt og godt elevmiljø
 • En arbeidsplass med høyt tempo og mye humør
 • Et raust og inkluderende arbeidsmiljø
 • Tett oppfølging av veileder første skoleår for nyutdannede
 • Opplæring og veiledning i bruk av Ipad og Office 365

Høre dette interessant ut? Er du den vi leter etter? DDa vil vi at du sender inn en oppdatert CV med kortfattet søknad snarest og innen søknadsfristen. Vi ber deg laste opp vitnemål og arbeidsbekreftelser sammen med søknaden. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og intervjuene vil i hovedsak gjennomføres i løpet av uke 9 og 10.

Vi ser frem til å høre fra deg!Mer om oss


Som lærer i Lørenskog kommune vil du få være med i et godt utviklet tverrfaglig samarbeidssystem. Vi har nettverk og prosjektdeltakelse på tvers av skolene og målrettede kompetansehevingstiltak for våre ansatte. Vi tilbyr helsefremmende aktiviteter og velferdsgoder, som blant annet firmahytter. Lørenskog kommune har gode pensjons- og forsikringsordninger og mulighet for fag-/kompetanseutvikling.

Som ansatt i Lørenskog kommune må du kunne identifisere deg med våre verdier; åpen, troverdig og engasjert. Lørenskog kommune ønsker å ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke. I henhold til offentleglova § 25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste.

Se mer informasjon om Fjellsrud skole via vår hjemmeside.

Søknadsfrist: 15.02.2021

Antall stillinger: 2

Kontaktinformasjon

Truls Wagener, rektor

67934826 / 90045295


Lørenskog kommune skal være en sunn, grønn og mangfoldig kommune

Lørenskog kommune har en sentral beliggenhet mellom Oslo og Lillestrøm. Kommunen er i vekst og gjennomgår en urban utvikling. Lørenskog har ca. 41 000 innbyggere og 2500 ansatte. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på samfunnets og egne vegne. I Lørenskog setter vi innbyggeren i sentrum og som ansatt i Lørenskog kommune skal du oppleve å gjøre en forskjell. Velkommen til oss! Les mer her

Ansök