Sykepleiere

Er du sykepleier? Da trenger vi deg!


Helse, omsorg og mestring, Lørenskog kommune


Er du autorisert sykepleier og vil jobbe i en kommune som legger vekt på gode arbeidstidsordninger, personlig utvikling og trygghet?

Lørenskog kommune har tatt heltidsvalget, og arbeider mot en heltidskultur som utgangspunkt for all bemanningsplanlegging. Dette er et spennende arbeid, der vi kontinuerlig ser etter gode løsninger å organisere arbeidet og arbeidstiden på med mål om å sikre god kvalitet på tjenestene. Vi skal legge til rette for fremtidens arbeidstidsordninger og morgendagens fagmiljø for sykepleiere. Vil du være med oss på reisen?

Våre sykepleiere skal være med å utvikle tjenesten de jobber i, og vi er nå på utkikk etter sykepleiere til sykehjemmene og til hjemmetjenesten. Som sykepleier hos oss vil du bli en del av et sterkt faglig miljø, hvor vi hele tiden jobber med tjenesteutvikling.

Det gis rekrutteringstilskudd, ekstra avlønning til nyutdannede og nyansatte sykepleiere i turnus, og kompensasjon for ekstra helgevakter!

Er dette noe for deg? Da vil vi at du leser videre!

Sykehjemmene i Lørenskog
Sykehjemmene i Lørenskog har en høy andel sykepleiere som bidrar til det faglige sterke miljøet vårt. Vi har et godt arbeidsmiljø med en blanding av nyutdannede og erfarne sykepleiere, som samarbeider godt på tvers av avdelingene. Vi ser kontinuerlig etter gode løsninger å organisere arbeidet og arbeidstiden på, og lytter til dine ønsker når det kommer til turnus.

Hovedarbeidsoppgaver

 • Helhetlig pleie, omsorg og medisinsk behandling av eldre og yngre pasienter
 • Avansert sykepleie, og lindrende behandling
 • Veilede, undervise og informere pasienter, deres pårørende, studenter og kolleger
 • Tverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupper
 • Sykepleieansvar i avdelingen sammen med avdelingssykepleier og teamleder
 • Deltagelse i ulike prosjekterHjemmetjenesten / Tjenester i hjemmet
Hjemmesykepleien i Lørenskog byr på en spennende arbeidshverdag med en variert pasientgruppe som krever ulik pleie og behandling. Som sykepleier møter du pasienten i deres eget trygge hjem og kommer derfor tett på. Det er nettopp din innsats som bidrar til at flere kan bo hjemme lenger. Du vil få en stor frihet til å organisere din egen arbeidsdag og oppleve stor grad av selvstendighet.

Som nyansatt sykepleier i hjemmesykepleien vil du bli tildelt en fadder som du kan henvende deg til, til en hver tid. Du vil også få grundig opplæring i våre rutiner og ikke bli sluppet ut alene før du er helt trygg på systemet.

Hovedarbeidsoppgaver

 • Ha ansvarsvakt på dag, kveld og helg
 • Sykepleiefaglig ansvar og medisinsk oppfølging av innbyggere som mottar tjenester i hjemmet
 • Gjennomføre riktige og koordinerte tjenester for bruker i hjemmet
 • Arbeide forebyggende i samråd med interne og eksterne instanser
 • Veilede og støtte kollegaer, studenter og elever
 • Ansvar for å holde seg faglig oppdatert

Du finner mer informasjon om de ulike avdelingene og de ledige stillingene på våre jobb- og karrieresider.Kvalifikasjoner


 • Godkjent norsk autorisasjon som sykepleier
 • Bestått norskprøve skriftlig og muntlig nivå B
 • Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelsePersonlige egenskaper


 • Evne til å delegere arbeidsoppgaver og fordele ressurser etter behov
 • Positiv, løsningsorientert og god refleksjonsevne
 • Engasjert, nytenkende og evne til å tenke helhet
 • Trives med å arbeide selvstendig og i team
 • Høy grad av omsorg og empati for andre, og kunne tilrettelegge for gode relasjoner
 • Tillitsskapende, pålitelig og ærligVi tilbyr


 • Rekrutteringstilskudd, ekstra avlønning til nyutdannede og nyansatte sykepleiere i turnus, og kompensasjon for ekstra helgevakter
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø, kommunen er en IA- bedrift
 • Spennende og utfordrende arbeid med muligheter for faglig og personlig utvikling
 • En kommune i bevegelse mot digitalisering, innovasjon og tjenesteutvikling
 • Bedriftshytte, treningsavtaler og bedriftshelsetjeneste

Som ansatt i Lørenskog kommune må du kunne identifisere deg med våre verdier; åpen, troverdig og engasjert. Lørenskog kommune ønsker å ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

I henhold til Offentleglova § 25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort selv om søkeren er bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste. Søkere vil få varsel, dersom anmodning om unntak fra offentlighet ikke tas til følge.


Søknadsfrist: 18.05.2021

Stillinger: 26

Ansettelsesform: Fast, Vikariat

Stillingsprosent: 100, 90, 64, 12,26, 52,28, 19,89, 75, 73, 50

Kontaktpersoner

Soran Chabkar Anderson

Avdelingsleder

94 02 44 70

Tone Kristensen

rådgiver

67 91 59 51


Lørenskog kommune skal være en trygg, grønn og mangfoldig kommune

Lørenskog kommune har en sentral beliggenhet mellom Oslo og Lillestrøm. Kommunen er i vekst og gjennomgår en urban utvikling. Lørenskog har ca. 42 000 innbyggere og 2500 ansatte. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på samfunnets og egne vegne. I Lørenskog setter vi innbyggeren i sentrum og som ansatt i Lørenskog kommune skal du oppleve å gjøre en forskjell. Velkommen til oss! Les mer her

Ansök