Skoleleder ved Hempa skole

Skoleleder ved Hempa skole


Ringsakerskolen skal gjøre elevene best mulig rustet for å mestre livene sine, og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Skolens brede mandat og samfunnsoppdrag ivaretas gjennom tidlig innsats og tett oppfølging av skolens faglige og sosiale læringsmiljø. Læringstrykket er høyt, og gjennom systematisk kvalitetsarbeid løftes kvaliteten på undervisningen for elevene.

Hempa skole er en flerkulturell skole med ca. 140 elever og 25 ansatte. Hovedbygget ved skolen ble totalrenovert i 2020-21. Skolen er plassert i fantastiske naturomgivelser med skogen helt inntil skoleplassen. Vi har et mangfold av områder som inviterer til ulike aktiviteter, sommer som vinter. Hempa skole her et nytt uteamfi til fellessamlinger for hele skolen. Våre satsningsområder er systematisk lese- og skriveopplæring, samt digitale ferdigheter. Skolen har som motto: «Et lærende sted, der alle er med».

Nåværende skoleleder går over i annen stilling, og vi søker etter en skoleleder som har evne til å lede en spennende organisasjon inn i fremtiden, i tråd med nasjonale og kommunale satsningsområder.

Som skoleleder har du mulighet for å påvirke elevenes utvikling og læring. I tett samarbeid med skoleeier, andre skoleledere, personale og foreldre har du en unik mulighet til å bidra til å skape en skole som utdanner barna for framtiden.

Stillingen er ledig fra og med 01.08.2022.Arbeidsoppgaver


Skoleleder har et selvstendig ansvar for å nå fastlagte resultatmål innenfor sin enhet. Det vektlegges god oppfølging av resultater for målområdene; kvalitet på brukertjenesten, økonomistyring og effektiv ressursbruk, engasjerte og kompetente medarbeidere, arbeidsmiljø, læring, fornyelse og ledelse i enheten.

Dette omfatter:

 • Ledelse av skolen, personal-, økonomi- og fagansvar
 • Strategisk ressursbruk
 • Oppfølging av undervisning for å sikre høy kvalitet
 • Lede lærernes læring og utvikling
 • Tilrettelegging og oppfølging for et læringsfremmende og trygt skolemiljøKvalifikasjoner:


 • Du liker å lede store organisasjoner og er strukturert og systematisk
 • Du har dokumentert gode lederegenskaper og evne til å løse komplekse problemer
 • Du har relevant høyere utdanning på universitets- eller høyskolenivå, herunder pedagogikk og ledelse
 • Du må være genuint interessert i elevenes læring og utvikling
 • Du har god kunnskap om fagområdene og kan initiere, lede og sluttføre utviklingsprosesser
 • Du har evne til å motivere og engasjere medarbeidere for å oppnå resultater gjennom andre
 • Du har gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter og gode IKT-kunnskaper
 • Personlig skikkethet blir vektlagtAnnet:


 • Det vil bli inngått lederavtale for stillingen.
 • Lønn etter avtale og gode pensjonsordninger.
 • Det vil bli krevd politiattest av nyere dato før tiltredelse.

Elektronisk søknad og CV registreres via våre nettsider. Kopi av attester og vitnemål lastes inn som vedlegg til søknaden.

I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.


Kontakt

Anne Kari Thorsrud

Kommunalsjef

mob: +47 414 42 261

Søknadsfrist: 31.01.2022Ringsaker kommune Skole- og barnehageseksjonenRingsaker kommune er med sine om lag 35.000 innbyggere den klart største kommunen i Innlandet. Kommunen har vekst i folketall og arbeidsplasser og et offensivt næringsliv som satser og ønsker utvikling. Ringsaker er Norges største hyttekommune, og Sjusjøen er kjent for å ha Norges beste skiløyper. Småbyene Brumunddal og Moelv har urbane kvaliteter, og det er et mangfoldig botilbud i hele kommunen. Det er gode oppvekstmiljø og en tydelig satsing på økt læringsutbytte i skolen. Mjøsa og det vakre kulturlandskapet gir fantastiske muligheter for rekreasjon og opplevelser. Vil du jobbe i en av Norges mest offensive kommuner? Som arbeidstaker i Ringsaker, blir du en del av et stort og sammensatt fagmiljø med gode kollegaer.

Ansök