Rektor till Färsingaskolan

Rektor till Färsingaskolan i Sjöbo åk 7-9

Är du vår nya kollega? Vi som är anställda av Sjöbo kommun har några av Sveriges Viktigaste Jobb. Här finns det spännande och utvecklande jobb inom många olika yrkesområden som alla bidrar till kommunens positiva utveckling.


Om arbetsplatsen

Färsingaskolan är belägen i norra delen av Sjöbo centralort med friluftsområde och simhall i sin närmaste omgivning. Just nu pågår förberedelserna för en större skolomorganisation där Färsingaskolan från hösten 2020 kommer att vara vår enda högstadieskola i kommunen. Det innebär att elever och lärare från tre skolor, varav Färsingaskolan är en, kommer att sammanstråla på Färsingaskolan och i denna omorganisation är du som vår nya rektor väldigt viktig.

Vi vill nu att ni tillsammans; skolledning och medarbetare, i samarbete med eleverna och deras vårdnadshavare ska utveckla vår skola och att med glädje och gemenskap ha spaning på framtiden och ge bästa förutsättningar för våra elever att lyckas. Verksamheten är organiserad i team och vi har en välutvecklad digital lärmiljö med professionellt stöd. Skolan kommer från hösten 2020 att bedriva undervisning för ca 480 elever.

Ett omfattande pedagogiskt arbete med att organisera skolan i åldershomogena arbetslag har genomförts. Dessutom bygger undervisningen på mindre grupper som i olika ämnen kan schemaläggas parallellt.

Eftersom vår nuvarande rektor avser att gå i pension under vårterminen söker vi nu hennes efterträdare, ni får chans att arbeta en tid parallellt för överlämning.

Arbetsuppgifter

Till Färsingaskolan söker vi en rektor, en möjliggörare som vill utveckla Sjöbos högstadium till framtidens skola i samarbete med sina medarbetare. Vi söker dig som är nyfiken, som vågar utmana både ditt egna och dina medarbetares tänkande, och som samtidigt kan trygga i en förändring.
Vi förväntar oss att du som chef ansvarar för att verksamheten genomsyras av en helhetssyn på elevernas utveckling och lärande samt en tilltro till allas förmåga. Vi arbetar med fokus på ökat lärande för eleverna och därmed ökad måluppfyllelse. Det grundläggande i ditt kvalitetsarbete är därför att du säkerställer en systematisk uppföljning av elevernas utveckling. Du ska i dialog med dina medarbetare på Färsingaskolan utveckla en gemensam förståelse för hur elevernas lärande kan utvecklas på bästa sätt.

Som vår nya rektor ska du leda och utveckla det pedagogiska arbetet inom Färsingaskolan. Du ska i dialog med dina medarbetare, utifrån uppföljning och nuläge formulera konkreta mål för verksamheten och arbeta strategiskt utifrån ett pedagogiskt ledarskap med tydligt fokus på framtidsfrågor och utvecklingsarbete.

I rektorsuppdraget har du ansvar för det pedagogiska ledarskapet såväl som för ekonomi, personal och arbetsmiljö. I det ingår att leda och utveckla verksamheten, där du fördelar resurserna för att gagna målen, verksamheten, medarbetarna och eleverna.

För att ge dig rätt förutsättningar i din roll som rektor finns på skolan stödfunktioner så som skolsekreterare, elevstödsamordnare och specialpedagog. Du har också tillgång till centrala resurser i form av elevhälsa och IKT-stöd samt administration, HR-avdelning och ekonomer.

Du kommer att ingå i nätverk tillsammans med våra andra rektorer för skola och förskola i kommunen för samverkan i strategiska och operativa frågor.

Kvalifikationer

Vi söker dig som med delaktighet vågar utmana och tänka nytt! Du ser möjligheter i de stora förändringar som just nu sker i skolans värld både i det större nationella perspektivet och lokalt hos oss. Du bygger visioner och skapar helhetssyn utifrån verksamhetens styrdokument.

Du är en tydlig, trygg ledare och har hög social kompetens med förmåga att engagera och skapa relationer med personal, elever och vårdnadshavare. För att lyckas i rollen behöver du kunna ge feedback och skapa kvalitativ kommunikation.

Som rektor krävs att du är strukturerad och har förmågan att initiera och driva utvecklingsfrågor. Givetvis kan du sätta mål och nå resultat samt har en analytisk förmåga med långsiktigt- och helhetsperspektiv.

Du ska ha en pedagogisk grundutbildning och erfarenhet av ledningsarbete, gärna inom pedagogisk verksamhet. Meriterande är genomförd rektorsutbildning.

Stor vikt läggs på personlig lämplighet.

Välkommen med din ansökan senast 26e januari


Kontakt

Richard Löfgren

Förvaltningschef familjeförvaltningen

[email protected]

Sandra Andersson

Lärarförb rep Skolledarna/Rektor

0416-27449

Fackliga företrädare

Per Skoog

Lärarförbundet

0416-27064

Peter Nilsson

Lärarnas riksförbund

0766 – 34 27 12

Kommunals expedition

16-271 41

Ansök