Rektor

Rektor ved Søre Ål barneskole


Lillehammer kommune


Søre Ål skole er en fulldelt barneskole. Ledelsen ved skolen består av rektor, inspektør og SFO-leder. Skoleåret 2020 – 2021 er det 376 elever på skolen.

Skolens visjon er Kultur for læring i trygge rammer. Søre Ål skole har i over 40 år jobbet systematisk med kunst og kultur som en sentral del av skolehverdagen. Hele skolen samles hver morgen til en felles morgensamling på 10-15 min ledet og laget av elevene selv, også kalt Søre Ål metoden. Samlingsstunden er grunnpilaren i Søre Ål sin sosiale læreplan.

Søre Ål skole har åpen planløsning, og undervisningen foregår i landskap. Elevene er organisert i storgrupper på trinnet og består som regel av 3 basisgrupper. Elevene deles inn i ulike grupper ut i fra behov. Et lærerteam er ansvarlig for all undervisning på trinnet.

Skolen ligger flott til, med et unikt uteområde, som blant annet består av områder for både ballaktiviteter, klatrevegg og terrengsykkelløype, i tillegg til lekeapparater, husker og sandkasse for de minste. Rundt skolen er det et flott friområde som benyttes aktivt både sommer og vinter.

Arbeidsoppgaver


 • Være en synlig og trygg leder som formulerer mål og forventninger for fremtidens skole og har god gjennomføringskraft
 • Videreutvikle skolens profesjonsfellesskap rundt læringsoppdraget og det systematiske og målrettede arbeidet for et trygt og godt læringsmiljø
 • Sikre at elevstemmen blir hørt, slik at elevene er reelle aktører i eget læringsarbeid og beslutningsprosesser
 • Fortsette arbeidet med å utvikle en kollektivt orientert skole gjennom god og inkluderende personalledelse
 • Bygge skolens omdømme og plass i lokalmiljøet i samarbeid med elever, foreldre og ansatte
 • Sikre forsvarlig drift i henhold til lov og forskrift, sentrale og lokale føringer
 • Sørge for god ressursutnyttelse i samsvar med mål og forventninger og innenfor tildelte rammer
 • Være en aktiv deltaker i kommunens arbeid med å utvikle Lillehammer-skolenKvalifikasjoner


 • Relevant ledererfaring og formell utdanning for arbeid i grunnskolen
 • Erfaring fra undervisning på barnetrinnet
 • Opptatt av egen læring og videreutvikling
 • Gode ferdigheter innen relasjonsbygging og kommunikasjon, inkludert IKT-kompetanse
 • Godkjent politiattest i tråd med opplæringslovens §10-9Personlige egenskaper


 • Du er en utviklingsorientert og beslutningsdyktig leder som evner å skape engasjement og oppslutning om skolens oppdrag og utvikling
 • Du har en lederstil som preges av gode samarbeidsevner, tydelig kommunikasjon og involvering
 • Du evner å begeistre andre
 • Du evner å gå fra plan til handling, er løsningsorientert og pro-aktiv
 • Ditt arbeid preges av målrettet struktur, evne til å se helhet og du kan prioritere i en hektisk hverdag
 • Du har høy arbeidskapasitet og evne til å omstille deg raskt ved behov
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vektVi tilbyr


 • Ledelse og videreutvikling av en skole med lange og gode tradisjoner og et klart verdisett
 • En meningsfylt jobbhverdag med utfordringer og gleder
 • Deltakelse i et kompetent og inkluderende rektorkollegium
 • Lederstøtte fra et aktivt og fremoverlent skolekontor
 • Lederutvikling og kompetanseheving

 • Kontaktinformasjon

  Elisabet Roland

  Assisterende Skolesjef

  97168590

  Søknadsfrist: 23.02.2021


  Lillehammer kommune skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, kulturell og etnisk bakgrunn. Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglement. Ifølge Offentlighetsloven § 25 kan søkers navn bli offentliggjort, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkeren vil i så fall bli forespurt om dette. Attesterte kopier av vitnemål og attester kan legges elektronisk ved søknaden eller tas med ved et eventuelt intervju.

  Vil du vite mer om hvordan det er å bo og arbeide i Lillehammer-regionen, og se andre jobbmuligheter, trykk her

Ansök