Regionleder

Regionleder Nordhordland


Lerøy Sjøtroll er driftsorganisasjonen for havbruksselskapene Lerøy Vest AS og Sjøtroll Havbruk AS hvor begge er selskap i det børsnoterte konsernet Lerøy Seafood Group ASA. Konsernet hadde i 2019 en omsetning på 20,4 milliarder kroner og har mer enn 4500 ansatte nasjonalt og internasjonalt. Lerøy Sjøtroll har 63 konsesjoner for matfisk i Hordaland og produksjonen omfatter hele verdikjeden fra stamfisk til slakting. Lerøy Sjøtroll har mer enn 480 ansatte og omsetningen i 2019 passerte 3,4 milliarder kroner med en produksjon på 60 500 tonn laks og ørret.

Lerøy Sjøtroll ønsker en fremoverrettet og forbedringsorientert leder til å videreutvikle aktiviteten i produksjonsområde Nordhordland, som omfatter Lerøy Sjøtroll sin produksjon av laks og ørret i Øygarden, Alver og Osterøy. Vi ønsker deg som evner å skape et godt team som arbeider sammen mot selskapets målsettinger, samtidig som du bidrar positivt til felleskapet i selskapet og evner å bruke synergiene på en god måte. Du må også identifisere deg med verdiene våre «Åpen, Ærlig, Ansvarlig og Skapende».

Vi ser etter deg som brenner for havbruk og som vil være med å utvikle et viktig produksjonsområde i Lerøy Sjøtroll. Stillingen vil ha en sentral posisjon i havbruksavdelingen og rapporterer til produksjonssjef havbruk.


Stillingsinnhold:

 • Være en pådriver for utvikling og forbedringer
 • Være en tett samarbeidspartner med og god leder for driftsledere i regionen
 • Kostnad og budsjettkontroll
 • Ansvar for gode HMS-holdninger
 • Tett samarbeid med øvrig ledelse i selskapet og selskapets fellesfunksjonerØnskede kvalifikasjoner:


 • Erfaring som leder
 • Erfaring fra havbruk er en fordel
 • Høyere utdanning fortrinnsvis innenfor biologi, akvakultur eller ledelse
 • Gode formuleringsevner skriftlig og muntligPersonlige egenskaper:


 • Endringsvillig
 • Evne til å jobbe selvstendig og et ønske om å skape gode resultater
 • Evne til å jobbe godt sammen med andre
 • En god representant og rollemodell for selskapet, og et godt forbilde
 • Du har ambisjoner for deg selv, selskapet og dine medarbeidereVi tilbyr:


 • Et arbeidsmiljø med fokus på faglig utfordring og personlig utvikling
 • En arbeidsplass i et stort og helintegrert havbruk- og fiskerikonsern med gode muligheter for utvikling internt
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Kontorsted er ved selskapets kontorer på Austevoll og i Bergen, og en del reiseaktivitet må påberegnes da vi også ønsker at rollen har en høy tilstedeværelse ved områdets lokaliteter i Nordhordland.

Søknadsfrist: 21.02.2021
Arbeidssted: Bergen / Austevoll
Stillingstype: Regionleder

For nærmere informasjon om stillingen er du velkommen til å ta kontakt med Produksjonssjef Arne Høistad Schei, mobil: 90621437, e-post: [email protected]

Kun søknader som registreres elektronisk via vårt søknadsskjema blir vurdert.

Ansök