Programleder

Programleder i Omstillingskommune Sel


Det er opprettet 100% stilling som programleder for prosjekt ”Omstillingskommune Sel”.


Sel kommune startet omstillingsarbeidet i 2020, etter støtte fra Innlandet fylkeskommune og Innovasjon Norge. Omstillingsprosjektet er et seks-årig prosjekt som skal bidra til å utvikle næringslivet i kommunen, skape nye arbeidsplasser og utvikle allerede eksisterende bedrifter.


Kommunen er prosjekteier, med kommunedirektøren som prosjektansvarlig. Det er eget omstillingsstyre for prosjektet som er sammensatt av representanter fra næringsliv og offentlig sektor.


Arbeidsoppgaver


Omstillingsorganisasjonen skal på vegne av prosjekteier sikre gjennomføring av omstillingsplan og handlingsplan.

I dette ligger planlegging, organisering, oppfølging, kvalitetssikring og rapportering om omstillingsarbeidet.

 • Legge til rette for omstilling i bedrifter og i samarbeid mellom bedrifter
 • Være et bindeledd mellom bedrifter og ulike kompetansemiljø
 • Bistå virksomheter i innovasjonsprosjekter og søknadsprosesser
 • Kartlegging og utredningsarbeid
 • Kommunisere tiltak og framdrift
 • Prosjekt- og økonomirapportering til prosjekteier og finansieringskilder.Kvalifikasjoner


 • Relevant høyere utdanning
 • Erfaring fra private og offentlige virksomhet
 • Relevant erfaring fra næringsutvikling, gjerne omstillingsarbeid
 • Det er ønskelig med erfaring fra markedsutvikling og innovasjon
 • Det er ønskelig med prosjektledererfaring
 • Har digitale verktøy som førstevalgPersonlige egenskaper


 • Gode kommunikative evner
 • Strategisk, analytisk og proaktiv
 • Kreativ og initiativrik
 • Selvstendig og samarbeidende
 • Relasjonsbygger med evne til å bygge nettverk, skape tillit og grunnlag for samarbeid med ulike aktører
 • Stor arbeidskapasitet
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagtVi tilbyr


 • Spennende arbeidsoppgaver i nært samarbeid med sentrale aktører for lokal samfunnsutvikling
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Konkurransedyktig lønn

Søknadsfrist 20. februar 2021.

Kontaktpersoner: Ordfører Eldri Siem på tlf. 909 93 858 eller Kommunedirektør Ola Helstad på tlf. 971 61 865.


Sel kommune ligger sentralt i Gudbrandsdalen. Administrasjonssenteret og byen Otta er regionsenter i Nord-Gudbrandsdalen og et knutepunkt i Gudbrandsdalen. Sel er vertskommune for viktige statlige og regionale funksjoner. Kommunen står fremfor eller i gjennomføringsfasen for flere utbyggings- og utviklingsprosjekter knyttet til bl.a. skole, barnehage, videreutvikling av lokalmedisinsk senter, stedsutvikling i regionsenteret, hovedplan for vann og avløp, kommunal boligbygging, teknologiutvikling/digitalisering og effektivisering av arbeidsprosesser. Våre verdier er SEL: Samhandling – Entusiasme – Likeverd.

Ansök