Professor eller lektor?

Attraktiva tjänster inom lärarutbildningsområdet!


Högskolan Dalarna genomför en strategisk satsning och söker därför dig som vill vara med och vidareutveckla lärarutbildningsområdet. Vårt utbildningsutbud är brett och omfattar förskollärarprogram, grundlärarprogram, ämneslärarprogram, yrkeslärarprogram, samt ett magisterprogram och en forskarutbildning i pedagogiskt arbete.

Forskningsprofilen Utbildning och lärande utgör vår samlingspunkt för praktiknära utbildningsvetenskaplig forskning relaterad till Högskolans lärarutbildningar. Här bedrivs forskning och forskarutbildning i en expansiv miljö som rör alla typer av skolformer och utbildningsnivåer, inom såväl allmändidaktiska som ämnesdidaktiska områden.

✿ Professorer i pedagogiskt arbete med inriktning förskolan

✿ Professorer i svenska med didaktisk inriktning

✿ Professorer i matematikdidaktik

✿ Universitetslektorer i pedagogiskt arbete med inriktning förskolan

✿ Universitetslektorer i svenska med didaktisk inriktning

✿ Universitetslektorer i matematikdidaktik

✿ Universitetslektor med bilddidaktisk inriktning

✿ Universitetslektor i religionsdidaktikFör att kunna söka och få ytterligare information om varje specifik tjänst klicka på “Ansök Nu”-knappen överst på sidan. Sista ansökningsdag är den 20/5!

Ansök