Oppmålingsingeniør

Areal- og byggesak søker etter medarbeidar


Oppmålingsingeniør


Areal- og byggesak har ansvar for kommunen sin arealplanlegging, plan- og byggesakshandsaming, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletenester. Eininga kan tilby interessante og utfordrande oppgåver i arbeidet med kommunen sin arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre 19 medarbeidarar arbeider i eit spanande, fleksibelt og tverrfaglig miljø i moderne lokalar sentralt i byen Førde.

Areal- og byggesak ønsker mangfald og ein jamn fordeling mellom kvinner og menn på arbeidsplassen. Vi oppmodar difor alle kvalifiserte kandidatar til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.


Vi søker no etter:


 • oppmålingsingeniør i 100 % fast stillingArbeidsoppgåver:


 • oppmålingsforretning med etterfølgande matrikkelføring
 • oppgåver innan tingsrett og eigedomsrett
 • utstikking/innmåling etter oppdrag
 • sakshandsaming etter matrikkellova og anna relevant lovverk
 • adresseringsoppgåver
 • kundekontaktKvalifikasjonar:


 • Høgskuleutdanning med særskilt vekt på landmåling, eigedomsdanning, matrikkellære, eller tilsvarande utdanning og praksis
 • Relevant praksis kan vege opp for manglande formell utdanning
 • Det vert lagt vekt på god kommunikasjonsevne og gode evner til samarbeid
 • God norsk munnleg og skriftleg framstillingsevne
 • Førarkort klasse B

Det er ein fordel om du har:

 • gode datakunnskap
 • erfaring innan GIS
 • godkjent matrikkelførarkursVi søker deg som:


 • er serviceinnstilt og løysingsorientert
 • har evne til å arbeide godt både sjølvstendig og i gruppe med andre
 • taklar høgt tempo og komplekse oppgåver
 • er initiativrik, strukturert og målbevisst
 • har heilskapsforståingVi tilbyr:


 • lyse moderne kontorlokale sentralt i Førde
 • gode pensjons- og forsikringsordningar
 • godt sosialt arbeidsmiljø med trivelege og engasjerte kollegaer

Eininga vår er ein god stad å jobbe. Vi er ein kreativ og effektiv organisasjon, og vi set pris på godt humør, arbeidsglede og omsorg for kvarandre. Du vil ha kontorplass i nye og funksjonelle lokalar for tida i Førde sentrum (Sunnfjord rådhus). Hos oss får du ryddige arbeidstilhøve. Sjølv om arbeidsmengda kan vere stor, legg vi vekt på å vere føreseieleg og gje rom for avspasering og lønskompensasjon.


Du søker elektronisk. Vi ser fram til å høyre frå deg!


Søknadsfrist: 12.12.2020

Jobbtype: Fast

Tiltreding: Etter avtale

Kontaktpersonar:

Odd Harry Strømsli

tlf: +47 57 61 27 15

mob: +47 414 76 710


Sunnfjord kommune Areal- og byggesak

Sunnfjord kommune ligg sentralt i Vestland fylke, og tilbyr rike naturopplevingar frå fjord til bre. Kommunen har om lag 22 000 innbyggarar, og er sentrum for handel, service og utdanning i regionen. Kulturlivet er variert med teater, kino, konsertar og utstillingar. I kommunen er det breitt tilbod av bustadar og tomter.

Ansök