Krisberedskaps- och säkerhetssamordnare

Krisberedskaps- och säkerhetssamordnare


Om arbetsplatsen

I Klippans kommun är vi 1600 kollegor som varje dag jobbar med samma fokus – att finnas till för våra invånare, företag och besökare. Vi är alla en viktig del av helheten och vill vara en kommun med stolta medarbetare och stolta Klippanbor. En röd tråd i vår strävan efter en gemensam kultur är att vi alla försöker leva efter våra kärnvärden ”Vilja varandras framgång”, ”Våga sticka ut” och ”Kul i jobbet”.
Den politiska visionen är en kommun i utveckling där vi tillsammans skapar livskvalitet. Nyfiken? Läs mer på klippan.se/kollegaiklippan
Klippans kommun är i nuläget inne i en spännande fas där krisberedskap- och säkerhetsområdet utvecklas. I samband med detta söker vi efter en förstärkning på området, initialt på ett år men med möjlighet till förlängning. Du kommer att vara placerad i kommunledningsförvaltningens stab där du har kollegor som arbetar strategiskt med kommunövergripande utvecklingsfrågor. Vi erbjuder här ett meningsfullt uppdrag där du kommer att få ansvar för arbetet med vår RSA och säkerhetsskyddsanalys. Du kommer att arbeta särskilt tätt med den befintliga kris- och säkerhetssamordnaren och tillsammans tar ni er an de utmaningar som finns inom område säkerhet och krisberedskap. Du deltar även i kommunens övriga arbete för att skapa ett tryggt och säkert Klippan.

Arbetsuppgifter

Vi erbjuder ett meningsfullt uppdrag där arbetet har sin grund i gällande lagkrav samt överenskommelserna mellan staten och kommuner om gällande krisberedskap och civilt försvar.
Du kommer bland annat att arbeta med att:
  • samordna framtagandet och revidering av krisplaner, riskanalyser och kontinuitetsplanering
  • analysera och åtgärda risker och sårbarheter
  • samverka med myndigheter, kommuner och andra aktörer
  • rapportera lägesbilder och genomförd verksamhet till myndigheter

Kvalifikationer

Du som söker har:
  • Goda kunskaper om det svenska krishanteringssystemet och lagstiftning kopplat till totalförsvar och beredskap.
  • Akademisk examen eller YH-utbildning inom krisberedskap/säkerhetsarbete eller motsvarande erfarenhet.
  • God förmåga att i tal och skrift förmedla budskap och instruktioner på svenska.
Det är även önskvärt med erfarenhet av kommunal verksamhet, arbete i politiskt styrd organisation samt av totalförsvar och kontinuitetshantering.
Arbetet kräver även vissa personliga egenskaper där du behöver ha förmågan att analysera och bedöma olika typer av data för att dra väl genomtänkta slutsatser samt för att skapa fungerande lösningar. Du har också en god kommunikativ förmåga. Du talar och skriver tydligt, klart och välstrukturerat samt har förmågan att anpassa ditt budskap utifrån den tilltänkta målgruppen. Nätverkande är viktigt i arbetet som ska bedrivas och du behöver enkelt kunna skapa och bibehålla goda relationer, både intern och externt. Du samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner. En god strategisk förmåga är nödvändig samtidigt som du behöver vara prestigelös och kunna agera operativt vid behov.

Ansökan

Referensnummer:   C68275-2021-2

Övrigt

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och för att bli aktuell för den behöver du ha svenskt medborgarskap. Tjänsten kommer tillsättas efter godkänd säkerhetsprövning.
Vi tillämpar löpande urval.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess arbetar vi i ett kompetensbaserat rekryteringsverktyg.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Som anställd i Klippans kommun kommer du få tillgång till Förmånsklippan, en portal full med förmåner.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök