IT-arkitekt/expert

SRV söker IT-arkitekt/expert

Var den drivande kraften när vi digitaliserar vår verksamhetVi på SRV genomför just nu vårt största förändringsarbete någonsin och här har IT en given nyckelroll. Många gamla arbetsprocesser och system ska digitaliseras och vi söker nu dig som vill driva processen, bygga vår IT-infrastruktur och skapa SRVs IT-strategi. Tillsammans bygger vi ett enklare SRV.


För att SRVs digitalisering ska bli optimal för verksamheten har vi skapat en ny befattning som företagets IT-arkitekt, som får i ansvar att hålla ihop helheten. Och nu söker vi dig som vill och vara den drivande kraften bakom det som är vår största IT-satsning någonsin. Tillsammans med företagsledningen utvecklar du lösningar för digital samverkan av bland annat styrsystem, HR-system, affärssystem, transportledningssystem, lagersystem och inköpssystem – hela vår IT-infrastruktur.

Du blir en del av vår avdelning för ekonomi, IT och inköp, som stödjer organisationen inom dessa områden. Arbetet är variationsrikt eftersom du arbetar strategiskt och stödjer företagsledningen, men också styr IT-funktionens alla tjänster. Du leder IT-konsulter, driver projekt och outsourcar vissa operativa delar. Du arbetar nära verksamheten och har insikt i hur den fungerar. Vidare gör du kravspecifikationer och säkerställer att projekten bidrar till verksamheten på bästa sätt. Du analyserar företagets IT-struktur och hjälper till att ta beslut om förbättringar eller avvecklingar.

SRV – din kompetens och ditt välmående i fokus

Den här nyinrättade tjänsten är en fantastisk möjlighet för dig som vill leda förflyttningen av ett miljöföretag i transportsektorn från en traditionell till en modern IT-miljö. Du får ett stort självbestämmande och möjlighet att vässa din kompetens ytterligare genom både interna och externa utbildningar. Som vår IT-arkitekt får du en ledande och utvecklande roll på SRV utan att behöva axla ett chefsansvar. Våra stabsfunktioner får en viktig roll i ett enklare SRV, där din roll är en del av helheten.

Som medarbetare på SRV har du tillgång till friskvårdsbidrag, försäkringar, tjänstepension, subventionerad lunch och massage på jobbet.

Vi söker dig som har minst tio års erfarenhet inom IT, gedigen ledarerfarenhet och systemvetenskaplig högskoleutbildning eller civilingenjörsutbildning med datainriktning. Om du dessutom har erfarenhet av LOU och digitalisering av myndigheter är du särskilt intressant för oss.

Du är en kommunikativ och pedagogisk person som är vad vid att driva förändring. Du har även en väl beprövad förmåga att förverkliga idéer och kan förmedla din vision till din omgivning. Eftersom rollen är ny krävs att du är en självgående person med en förmåga att fatta både operativa och strategiska beslut.
Om du dessutom har ett stort intresse för miljö och hållbarhet kommer du att få stor användning av det i rollen som IT-arkitekt hos oss på SRV.

Vill du bli en av oss? Vi hoppas det!


Varmt välkommen med din ansökan senast 11 februari 2021.
SRV Återvinning har sedan starten levererat miljöriktig avfallshantering till hundratusentals nöjda kunder. Vår kundbas är varierad, med allt från enskilda hushåll till föreningar och företag. Vi har en verksamhet som omfattar allt från insamling och förädling av återvinningsmaterial till deponering.

Vi ägs av fem kommuner: Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem. Vi är 270 medarbetare och omsätter 558 Mkr (2019). Vi samlar in och hanterar avfall från 149 300 hushåll i ägarkommunerna. Dessutom har vi 5 900 företags- och verksamhetskunder, allt från små och stora företag till bostadsrättföreningar, förskolor och organisationer. SRV återvinning tar årligen emot cirka 350 000 ton avfall på återvinningsanläggningen vid Gladö Kvarn i Huddinge. SRV driver också åtta återvinningscentraler inom de fem ägarkommunerna.
Besök gärna www.srvatervinning.se

Ansök