HR-rådgiver med hovedansvar innen HMS-området

Er du Riksantikvarens nye HR-rådgiver med hovedansvar innen HMS-området?


Riksantikvaren


Seksjon for HR og Drift består i dag av til sammen 7 medarbeidere. Seksjonen er en viktig bidragsyter til at Riksantikvaren som virksomhet når sine målsettinger ved å levere relevante tjenester på strategisk og operativt nivå innenfor områder som HR og Drift. Et viktig ansvarsområde for HR er HMS. HR tilrettelegger også for og støtter ledere i rekruttering, arbeidsrett, organisasjonsutvikling, medbestemmelse, lønnsforhandlinger, kompetanse- og lederutvikling mv.

Vi ser etter deg som har et stort engasjement for HR/HMS-området. Som HR-rådgiver vil du ha som hovedarbeidsområde å ivareta HR-funksjonens overordnede oppgaver og ansvar innenfor HMS-området og ha en viktig rolle innen personaladministrasjon. Du vil få muligheten til å holde i arbeidet med å videreutvikle og ivareta Riksantikvarens HMS-funksjon og systemer, samtidig som du vil ha ansvar for å yte bistand innen det personaladministrative feltet, herunder lønnskontroll mm.
Andre HR-relaterte oppgaver kan tilkomme.


Arbeidsoppgaver


 • Planlegge, gjennomføre og kvalitetssikre gjennomføring av Riksantikvarens medarbeiderundersøkelse.
 • Ansvar for å anskaffe eventuelt nytt verktøy for å gjennomføre undersøkelsen.
 • Planlegge, gjennomføre og kvalitetssikre gjennomføring årlig HMS-runde
 • HMS-opplæring i RA (ledere, verneombud og AMU)
 • Ansvar for å bidra inn i arbeidet med oppdatering av planverk, instrukser mv innen sikkerhetsområdet
 • Ansvar for å vedlikeholde, oppdatere og utvikle retningslinjer og prosedyrer innen HMS-området (HMS-håndboken)
 • Ansvar for avvikssystemet i RA
 • Ansvar for overordnede tiltak knyttet til arbeidsmiljøutvikling
 • Ønskelig med en ressurs som også kan bistå ledere i saker knyttet til sykefravær
 • Bistand i personaladministrative oppgaver
 • Månedlig lønnskontroll
 • Innen HMS-saker og temaer sikre dialog og involvering av lederlinjen, AMU og vernetjenesten.
 • AKAN-relatert arbeid
 • Oppfølging av AMUs arbeid
 • Andre HR og HMS-oppgaver etter behovKvalifikasjoner


 • Utdanning på minimum Bachelornivå innenfor relevant fagområde (HR, HMS eller administrasjon)
 • Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • God kjennskap til relevant lov og avtaleverk i offentlig sektor.
 • Relevant erfaring fra HR-arbeid og personaladministrasjon.
 • Erfaring fra offentlig forvaltning
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Kjennskap til offentlig sektor
 • Kunnskap innen Excel og generelt god IT-forståelsePersonlige egenskaper


 • Evne til å jobbe selvstendig, nøyaktig, strukturert og effektivt
 • Strategisk og operativ – evner å se både det store bildet og detaljer
 • Gode samarbeidsevner
 • Forstår virksomhetens behov og brukernes perspektiverVi tilbyr


 • Et godt og inspirerende fag- og arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i og pensjonsordning gjennom Statens Pensjonskasse
 • Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver i henhold til Statens lønnsregulativ og Riksantikvarens lønnspolitikkAndre opplysninger:


Riksantikvaren er en IA-bedrift som jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad for personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en.
Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si bli positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene i Arbeidsgiverportalen. (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling)

Vi oppfordrer deg som oppfyller kravene om positiv særbehandling om å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.
Riksantikvaren holder til sentralt i Oslo med kort vei til offentlig transport, og vi har gode tilretteleggingsmuligheter ved behov.
Staten er opptatt av mangfold og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn.
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.


Søknadsfrist: 14.02.2021

Kontaktinformasjon

Stian Wessel Johnsen, HR-sjef

477 12 374


Riksantikvaren ble opprettet i 1912. Riksantikvaren skal ivareta kulturminner, kulturmiljøer og landskap som viktige kunnskaps-, opplevelses og bruksverdier til beste for dagens og morgendagens mennesker. Som direktorat er Riksantikvaren Klima- og miljødepartementets rådgivende og utøvende faginstans for forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer Les mer

Ansök